O D L U K A o zaštiti zdravstvenog sustava Županije Zapadnohercegovačke
ZAKONODAVSTVO - ODLUKE
06/12/2013


Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/96, 2/99,14/00, 17/00, 1/03, 10/04 i 17/11 ) i članka 99. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/03);

Uzimajući u obzir Deklaraciju o ustavno – pravnom položaju Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/08);

Naglašavajući činjenicu  da je sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine područje zdravstva u podijeljenoj nadležnosti između federalne vlasti i županija, te da  federalne institucije svjesno krše ustavne odredbe, isključujući nadležna tijela županija u procesu donošenja odluka kojima se izravno ugrožava zdravstveni  sustav i pravo na zdravstvenu zaštitu  žiteljima  Županije  Zapadnohercegovačke;

Upozoravajući  na činjenicu  provođenja  procesa  centralizacije  Federacije  Bosne  i  Hercegovine, pa  i  u  području  zdravstvene  zaštite, mimo  dogovora  i  suglasnosti  nadležnih  tijela  vlasti  Županije  Zapadnohercegovačke;

Svjesni odgovornosti prema žiteljima  Županije  Zapadnohercegovačke, odnosno  prema osiguranicima Zavoda  za  zdravstveno  osiguranje   Županije Zapadnohercegovačke,  Skupština Županije Zapadnohercegovačke, na 36. izvanrednoj   sjednici održanoj dana   6. prosinca  2013. godine donijela je :

 

 

ODLUKU

o zaštiti  zdravstvenog sustava

 Županije Zapadnohercegovačke

 

 

                                                                           I.

 

(1) Skupština Županije Zapadnohercegovačke najoštrije  osuđuje i  ne  prihvaća  neustavne i nezakonite aktivnosti federalnih institucija u pogledu  donošenja štetnih odluka  iz područja zdravstvene zaštite koje  izravno narušavaju opstojnost i funkcioniranje zdravstvenog sustava u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a  koje aktivnosti su  kulminirale donošenjem  Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti  Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu („Službene  novine  Federacije  BiH“, broj: 92/13).

 

 (2) Tražimo  preispitivanje  uloge i zadaće Federalnog  zavoda   za  osiguranje  i  reosiguranje  i  pripadajućeg  Federalnog  fonda   solidarnosti s  obzirom  na činjenicu nefunkcioniranja prioritetnog  federalnog   programa  zdravstvene  zaštite  u  Federaciji  BiH, čije  financiranje  bi  se  trebalo  osigurati iz  Federalnog  fonda   solidarnosti, upravo  iz  razloga  što  Vlada  Federacije  BiH,  opetovano  kršeći  odredbu  iz  članka  82. stavka 5. Zakona  o  zdravstvenom  osiguranju („Službene  novine  Federacije  BiH, broj:30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), ne  osigurava propisani  iznos  sredstava za  taj  isti  Federalni  fond  solidarnosti.

 

II.

(1)   Tražimo ukidanje Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti  Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014.godinu („Službene  novine  Federacije  BiH“, broj: 93/13), i Ukidanje Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o  utvrđivanju osnovice  i  stope  visine  doprinosa  za  zdravstveno  osiguranje  korisnika  mirovina  broj:487/2003 od  dana  25. rujna 2003. godine, te aktivno uključivanje predstavnika tijela  vlasti županija u procesima  donošenja  odluka  i  propisa kojima se  regulira područje  zdravstva, sukladno  Ustavu  Federacije  BiH.

 

 

 

III.

(1) Zadužuju se sve institucije Županije Zapadnohercegovačke, u prvom redu Vlada Županije Zapadnohercegovačke,  Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi i Zavod za zdravstveno osiguranje  Županije  Zapadnohercegovačke  da u okviru svojih  ovlasti i nadležnosti poduzmu sve ustavom i zakonima propisane mjere i postupke protiv odgovornih osoba i institucija,  s ciljem zaštite prava na zdravstvenu skrb   žitelja  Županije Zapadnohercegovačke.

 

IV.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.

 

Predsjednik Skupštine

Ante Mišetić

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-SKUPŠTINA-

 

Datum:6. prosinca 2013.godine


ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.