O D L U K A o zaštiti financijske i političke opstojnosti Županije Zapadnohercegovačke
ZAKONODAVSTVO - ODLUKE
06/12/2013


Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03, 10/04 i 17/11 ) i članka 99. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/03);

Uzimajući u obzir Deklaraciju o ustavno – pravnom položaju Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/08 );

Naglašavajući činjenicu diskriminacije hrvatskog naroda, stvarno prisutne pojave u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se  neustavno razvlašćuje Županija i stvara centar moći u Sarajevu  koji upravlja ogromnim financijskim sredstvima, te u raspodjeli zaobilazi našu Županiju uskraćujući prava koja joj Ustavom pripadaju i time dovodi u pitanje njenu opstojnost;

Upozoravajući  na stalno donošenje zakona i propisa na razini Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine kojima se županijama oduzimaju ili umanjuju  ustavne nadležnosti;

Svjesni odgovornosti prema građanima, korisnicima proračuna, institucijama i gospodarstvu  u   Županiji Zapadnohercegovačkoj, Skupština Županije Zapadnohercegovačke, na  36. izvanrednoj sjednici održanoj dana 6. prosinca  2013. godine, donijela je:

 

 

 

ODLUKU

o zaštiti financijske i političke opstojnosti Županije Zapadnohercegovačke

 

I.

 

(1) Skupština Županije Zapadnohercegovačke najoštrije  osuđuje neustavne, nezakonite i diskriminirajuće aktivnosti federalnih institucija u pogledu raspodjele prihoda od neizravnih poreza.

(2)  Posebno ukazujemo na diskriminirajući Zakon o pripadnosti Javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji Županiju Zapadnohercegovačku stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na neke druge županije koje modelom pondera dobivaju znatno veća sredstva od neizravnih poreza.

(3) Ukazujemo kako Županija Zapadnohercegovačka kao i općine u njenom sastavu u znatnoj mjeri otplaćuju vanjski dug koji stvara Federacija, a da pri tomu ne koriste ta kreditna sredstava.

(4) Ukazujemo kako su podaci o broju stanovnika prilikom  popisa pučanstva 2013. godine za Županiju Zapadnohercegovačku, kao i za ostale županije s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine u znatnom nesrazmjeru s procjenama Federalnog Zavoda za statistiku na temelju kojih je vršena raspodjela prihoda od neizravnih poreza.

           (5) Stoga tražimo zaustavljanje daljnje nepravde i diskriminacije prema Županiji Zapadnohercegovačkoj, i općinama u njenom sastavu, te izmjenu postojećih propisa kojima se ugrožava financijska opstojnost Županije, te donošenje novih propisa koji će otkloniti diskriminaciju bilo koga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 (6) Zahtijevamo od Fedralnog Zavoda za statistiku i  Federalnog Ministarstva financija  uvrštavanje podataka dobivenih na temelju popisa pučanstva u procjene, a time i u formulu za raspodjelu prihoda  od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, čime bi se izbjegla daljnja nepravda i diskriminacija, kako prema Županiji Zapadnohercegovačkoj, tako i općinama: Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje i Grude.

 (7)  Zadužuju se sve institucije Županije Zapadnohercegovačke, u prvom redu Vlada Županije Zapadnohercegovačke i Županijsko Javno pravobraniteljstvo da u okviru svojih  ovlasti i nadležnosti poduzmu sve ustavom i zakonima propisane mjere i postupke protiv odgovornih institucija i osoba  koje godinama svjesno neustavnim i nezakonitim odlukama i postupcima zakidaju Županiju Zapadnohercegovačku u pogledu raspodjele  javnih prihoda.

 

                                                              II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.

 

                                                           Predsjednik Skupštine

                                                                                                            Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.