Z A K LJ U Č A K
ZAKONODAVSTVO - ZAKLJUČCI
17/07/2012


              Na temelju članka 99. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 10/03:) Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 17. (izvanrednoj) sjednici održanoj 17. srpnja 2012 godine,

donijela je:

Z A K LJ U Č A K

I.

 

Tražimo od Vlade FBiH ukidanje Uredbe o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane iz područja vojnih evidencija.

Uredba nije donesena sukladno Ustavu FBiH i Zakonu o prestanku primjene Zakona o obrani FBiH (Službene novine FBiH 02/06). Vlada FBiH mimo zakonodavnog tijela „uređuje“ oblast vojnih evidencija aktom Vlade, a što je u izravnoj suprotnosti s odredbom članka 80. Zakona o obrani BiH 88/05. kojim je predviđeno reguliranje predmetne oblasti:

-        poslovi evidencija o činjenicama iz oblasti reguliranja vojne obveze, angažiranja u formacijama oružanih snaga tijekom Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini, odnosno formacijama Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, mjerodavnog tijela unutarnjih poslova, civilnoj zaštiti, tijelima i pravnim osobama, vođenje evidencija o osobama koje su tijekom izvršavanja vojne obveze povrijeđeni, ranjeni, poginuli i nestali.

-        vođenje evidencija o dodijeljenim vojnim odličjima i priznanjima, vojnim činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama tijekom vojne službe.

-        preuzimanje vojno evidencijskih dokumenata evidencije iz zapovjedništava, postrojbi i ustanova Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane (VOB-8 i po potrebi druga dokumentacija).

-        izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije.

II.

 

Tražimo od svih institucija u Županiji Zapadnohercegovačkoj odbijanje bilo kakvog vida suradnje sa svim timovima za kontrolu koji nisu formirani sukladno Zakonu o kontroli zakonitosti korištenja prava iz braniteljsko invalidske zaštite (članci 6. i 10.).

 

III.

Tražimo popunu Federalnog ministarstva za pitanja branitelja s hrvatskim kadrovima u skladu s popisom stanovništva iz 1991 godine.

 

IV.

Ovaj Zaključak objaviti u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

- S K U P Š T I N A -

Broj: 01- 02-2- XVII- 734/12

Široki Brijeg, 17. srpnja 2012. godine

 

Predsjednik

Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.