Z A K LJ U ČA K o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2012. godinu
ZAKONODAVSTVO - ZAKLJUČCI
22/05/2012


Na temelju članka 99. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj 10/03 ), Skupština Županije Zapadnohercegovačke na  14. sjednice, održanoj 20. travnja 2012. godine,

d o n i j e l a  j e

 

 

Z A K LJ U ČA K

 

o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2012. godinu

 

           

I.

            Prihvaća se Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2012. godinu.

  

 

II.

            Ovaj Zaključak objaviti  u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke».

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

S K U P Š T I N A

Broj: 01-  02-2- XIV- 382 /12

Široki Brijeg, 20. travnja 2012.

 

 

Predsjednik
Ante MišetićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.