D E K L A R A C I J A o ustavno-pravnom položaju Županije Zapadnohercegovačke
ZAKONODAVSTVO - DEKLARACIJE
01/01/2009


Temeljem članka 100. i 149.  Poslovnika  Skupštine Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj:10/03), Skupština  Županije Zapadnohercegovačke, na  14. (izvanrednoj) sjednici održanoj 28. travnja 2008, donijela je:

 

 

DEKLARACIJU

o ustavno-pravnom položaju Županije Zapadnohercegovačke

 

Do definiranja i uspostave novog ustavnopravnog i administrativno-teritorijalnog ustrojstva Bosne i Hercegovine koje će biti uređeno donošenjem novog Ustava Bosne i Hercegovine, Županija Zapadnohercegovačka će se zalagati i poduzimati sva raspoloživa pravna i politička sredstva i radnje u cilju:

 

I.

 

Poštivanja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine čime se Skupština Županije Zapadnohercegovačke kao najveći autoritet vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, jasno i nedvojbeno očituje i prihvaća Bosnu i Hercegovinu kao državu u kojoj građani ove Županije, jedne od deset federalnih jedinica entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, ostvaruju svoja temeljna prava i slobode.

Županija Zapadnohercegovačka će aktivno sudjelovati u predlaganju i izradi zakona koje donosi Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine s ciljem prilagođavanja pravnog sustava Županije demokratskom sustavu Europske unije.

 

II.

 

Očuvanja izvornih nadležnosti Županije definiranih Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Županije Zapadnohercegovačke, i jačanja ustavno-pravnog položaja i institucija Županije.

Donošenja i provođenja zakona iz svih oblasti društvenog života, poradi zaštite integriteta i statusa Županije kao federalne jedinice ustrajavajući na dosljednoj primjeni Ustava, zakona i vladavine prava, te sprječavanje pravnog kaosa nastalog kao posljedica preklapanja legislativa različitih razina vlasti, i sprječavanja kontinuiranog oduzimanja županijskih nadležnosti od strane federalnih vlasti.

 

III.

 

Zalaganja za preispitivanje opravdanosti postojanja i ukidanja federalnih institucija u onim oblastima gdje isključivu nadležnost imaju Županije, a naročito Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva kulture i športa, te zavoda i tijela koji su u sastavu tih ministarstava, jer je to oblast društvenog života koja je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u isključivoj nadležnosti županije.

Zaustavljanja daljnjeg donošenja zakona i propisa na razini Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine kojima se županijama oduzimaju ili umanjuju ustavne nadležnosti i poništavanja ili izmjene već donesenih propisa kojima su županijama oduzete ili umanjene ustavne nadležnosti.

 

IV.

 

Sprječavanja centralizacije, stvarno prisutne pojave u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se neustavno razvlašćuje Županija i stvara centar moći u Sarajevu koji upravlja ogromnim financijskim sredstvima, te u raspodjeli prihoda uglavnom zaobilazi našu Županiju uskraćujući prava koja joj Ustavom pripadaju i time dovodi u pitanje njenu opstojnost.

 

V.

 

Utemeljenja Međužupanijskog vijeća, sukladno poglavlju V. članka 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, s drugim županijama koje za to izraze interes.

 

VI.

 

Uspostave TV kanala na hrvatskom jeziku u sustavu RTV servisa Bosne i Hercegovine sukladno Ustavu, kao zagarantiranog prava naroda za informiranje na vlastitom jeziku.

 

VII.

 

Ovu Deklaraciju objaviti u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke».

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

- SKUPŠTINA -

 

Broj: 01-XIV-302/08

Široki Brijeg, 28. travnja 2008. godine.

 

 

Predsjednik Skupštine
Vitomir Filipović

 ISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.