17/07/2012
Z A K LJ U Č A K
ZAKONODAVSTVO - ZAKLJUČCI
22/05/2012
Z A K LJ U ČA K o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2012. godinu
ZAKONODAVSTVO - ZAKLJUČCI
 
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.