Pregled rada na sjednicama Skupštine u 2023. godini

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnoheregovačke za 2023. godinu ( hitan postupak) 5 1.2.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona

Usvojeno: 2

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, 9 27.6.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Klaudiji Skoko 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE 7 28.4.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti. 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“, 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o imenovanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivan Leko 6 27.3.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine. 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno – imunitetnog Povjerenstva 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Administrativno – pravnog Povjerenstva, 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun, 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova 4 23.1.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo, 4 23.1.2023. Usvojeno
Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno
Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno
Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke

Usvojeno: 24

SVEUKUPNO: 24

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2022. godinu 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu. 5 1.2.2023. Usvojeno

Kategorija: Izvješće

Usvojeno: 3

SVEUKUPNO: 3

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Zaključak

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 9 27.6.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 8 8.5.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 7 28.4.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 6 27.3.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 5 1.2.2023. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 4 23.1.2023. Nije definirano

Kategorija: Zastupnička pitanja

Nije definirano: 6

SVEUKUPNO: 6

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Usvajanje Zapisnika sa 7. i 8. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 9 27.6.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 7 28.4.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 5 1.2.2023. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 4 23.1.2023. Usvojeno

Kategorija: Usvajanje zapisnika

Usvojeno: 5

SVEUKUPNO: 5

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu ( hitan postupak) 5 1.2.2023. Usvojeno

Kategorija: Proračun

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke 9 27.6.2023. Nije definirano
Prisega ministrice financija u Vladi Županije Zapadnohercegovačke 8 8.5.2023. Nije definirano
Prisega predsjednika Vlade i ministara u Vladi Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Nije definirano
Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, 6 27.3.2023. Nije definirano

Kategorija: Prisega

Nije definirano: 4

SVEUKUPNO: 4

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg, 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški, 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, 9 27.6.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca 7 28.4.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona

Usvojeno: 7

SVEUKUPNO: 7

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom (skraćeni postupak), 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o zaštiti na radu 7 28.4.2023. Usvojeno
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 7 28.4.2023. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 2

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova, 9 27.6.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti 9 27.6.2023. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke 8 8.5.2023. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti, 6 27.3.2023. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

Usvojeno: 6

SVEUKUPNO: 6

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^