Pregled rada na sjednicama Skupštine u 2020. godini

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije zapadnohercegovačke ( hitan postupak) 16 29.4.2020. Usvojeno
Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku), 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona

Usvojeno: 3

SVEUKUPNO: 3

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine. 17 30.6.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika 17 30.6.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, 17 30.6.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, 17 30.6.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine. 15 11.3.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti i 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke, 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027., 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke

Usvojeno: 11

SVEUKUPNO: 11

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, 17 30.6.2020. Usvojeno
Izvješće o stanju i mjerama u Županiji Zapadnohercegovačkoj vezano za epidemiju COVID 19. 16 29.4.2020. Primljeno na znanje

Kategorija: Izvješće

Usvojeno: 1

Primljeno na znanje: 1

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 17 30.6.2020. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 16 29.4.2020. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 15 11.3.2020. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 14 14.2.2020. Nije definirano

Kategorija: Zastupnička pitanja

Nije definirano: 4

SVEUKUPNO: 4

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 17 30.6.2020. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 16 29.4.2020. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 15 11.3.2020. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Usvajanje zapisnika

Usvojeno: 4

SVEUKUPNO: 4

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o građenju, 14 14.2.2020. Usvojeno
Nacrt Zakona o prostornom uređenju, 14 14.2.2020. Usvojeno
Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona

Usvojeno: 3

SVEUKUPNO: 3

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak), 17 30.6.2020. Usvojeno
Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak), 17 30.6.2020. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak) i 15 11.3.2020. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, 15 11.3.2020. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( skraćeni postupak), 15 11.3.2020. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 5

SVEUKUPNO: 5

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^