KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-831-514

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


Pregled rada na sjednicama Skupštine u 2020. godini

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku), 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona

Usvojeno: 2

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti i 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke, 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027., 14 14.2.2020. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Odluka

Usvojeno: 6

SVEUKUPNO: 6

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 14 14.2.2020. Nije definirano

Kategorija: Zastupnička pitanja

Nije definirano: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Usvajanje zapisnika

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o građenju, 14 14.2.2020. Usvojeno
Nacrt Zakona o prostornom uređenju, 14 14.2.2020. Usvojeno
Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, 14 14.2.2020. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona

Usvojeno: 3

SVEUKUPNO: 3

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^