Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica29.5.2019. 0:00:00

7. sjednica Skupštine održana je 7.5.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 7. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći zastupnici: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni slijedeći zastupnici: Darko Kvesić, Zdravko Bešlić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći ministri: Zdenko Ćosić - Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Toni Kraljević - Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica prosvjete, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - Ministar gospodarstva, Zdravko Boras - Ministar unutarnjih poslova, Miroslav Ramljak - Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine ŽupanijeZapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak),
4.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine ŽupanijeZapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točci: Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine ŽupanijeZapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točci: Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak)

Borislav Leko načelnik odjela pri Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH objašnjava kako je riječ o izmjenama dvaju članaka u postojećem Zakonu, a namjera je produžavanje amnestije imajući u vidu izvrsne rezultate koje je ostvarila. Do sada je amnestirano 187 komada oružja u Županiji Zapadnohercegovačkoj što je iniciralo izmjene članka 89. i 90., umjesto dvije godine kako je do sad bilo zakonski propisno, produžava se amnestija za još tri, što znači da će od sada trajati ukupno pet godina.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić kratko je upoznao nazočne kako je riječ o Prijedlogu Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona koji je pobudio veliko zanimanje javnosti te kako se radi o osjetljivoj tematici. Kolegij Skupštine dozvolio je braniteljskim udrugama nazočnost na sjednici, a sam predsjednik je dopustio i njihovo obraćanje Skupštini. Podsjetio je zastupnike i predstavnike braniteljskih udruga kako je Županija Zapadnohercegovačka jedina koja se u zakonskom roku očitovala po ovom pitanju, te da Skupština ŽZH ne usvaja ovaj Zakon nego se na ovaj način Odlukom stopira da ga ovakvog Federalni parlament usvoji.

Vlado Marušić predsjednik Udruge razvojačenih branitelja HVO-a i njihovih obitelji obratio se Skupštini ŽZH te je iznio zahtjeve rekavši kako je Udruga dostavila Skupštini, Ministarstvu branitelja i svim klubovima zastupnika prijedloge i amandmane na ovaj Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona s kojim Udruga razvojačenih branitelja HVO-a i njihovih obitelji nije suglasna. Ovaj dokument predviđa 16 točaka za razvojačene branitelje od kojih su Udruzi bitne dvije točke koje implementiraju i provode točke Rezolucije branitelja koja govori kako se ta populacija u FBiH bori za braniteljski dodatak, objavu Registra branitelja i popis branitelja korisnika prava iz BIZ-a i smanjenje broja braniteljskih udruga u Federaciji. Marušić dodaje kako je po mišljenju udruge na čijem je on čelu, ovaj Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona, nerealan, protuustavan, nepravedan, neprovodiv i neobranjiv na svakom sudu. Referira se na točku E članka 4. u kojoj stoji kako je taj braniteljski dodatak čiji Nacrti Zakona iz lipnja i srpnja predviđa točku gdje je braniteljski dodatak zamijenjen novom kategorijom 'egzistencijalna novčana naknada' što je svjevrsna uvreda braniteljima koji ne žele nikakvu egzistencijalnu naknadu nego braniteljski dodatak, a on predstavlja novčano obeštećenje za tjelesno i duševno oštećenje organizma branitelja borbenih postrojbi. Prema Marušićevim riječima, ovdje dolazi do kolizije između pojmova (branitelj ne može biti netko tko nije pripadnik borbene postrojbe, stoga je razrađeno u izlaganjima Udruge tko može biti pripadnik borbene, a tko neborbene postrojbe, pripadnik borbene postrojbe je izravno izložen neprijateljskom oružju i pojedinci iz neborbenih postrojbi koji su sudjelovali i surađivali s borbenim postrojbama, a to su neki logističari, sanitet, pripadnici MUP-a ili vojnih komandi, međutim većina njih nije bila izložena izravnoj pogibelji. Predviđeno je da visina braniteljskog dodatka za one koji dokažu sudioništvo u Domovinskom ratu bude šest konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom na bojištu, od 18.rujna.1991. do 23.prosinca 1995., a ne kako je navedeno u Zakonu 22.travnja 1996., a to je potpuni prestanak ratne opasnosti i u tom razdoblju je, prema marušiću, "ubačena" velika većina boraca, na stotine tisuća. Marušić smatra diskriminatornom činjenicu da je po Zakonu potrebno 12 mjeseci sudjelovanja u ratu kako bi se ostvarila određena prava, a postoje ljudi koji su tijekom jednomjesečnog boravka na ratištu doživjeli ratne strahote. Diskriminatorno je i to što u članku 21. nisu obuhvaćeni branitelji do 57 godina života iz članka 19. ističe Marušić te još jednom apelira na objavu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga povlačeći paralele s federalnim Zakonom i Registrom hrvatskih branitelja u RH referirajući se na ministre Matića i Medveda, te sve ono što oni (ni)su učinili vezano za taj bitan dokument. Sporan je i Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o slobodi pristupa informacijama jer onemogućavaju objavu podataka za Registar branitelja, a predstavnici ovih dviju udruga su ministru Bukvareviću i Begiću, s kojima su suglasni oko tih pitanja, više puta govorili kako poslanici hrvatskog naroda u Federalnom parlamentu trebaju zatražiti izmjene tih dvaju Zakona jer se određeni podaci ne bi trebali objaviti (primjerice matični broj), ali se može objaviti ime i prezime, naziv postrojbe itd. Predsjednik Udruge razvojačenih branitelja Vlado Marušić još jednom ističe kako je ono što on u ime Udruge očekuje od Skupštine obustavljanje daljnje procedure Prijedloga Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona razvojačenih branitelja HVO-a i njihovih obitelji jer je on za članove Udruge ponižavajući i diskriminatoran.

Drago Grbavac predsjednik Udruge zaboravljenih branitelja također se obratio nazočnima iznijevši svoje primjedbe i sugestije. Iskazao je zahvalnost zbog mogućnosti obraćanja Skupštini ŽZH i ističe kako će njegovo izlaganje ići u malo drukčijem smijeru, jer je među nazočnima malo zastupnika iz prethodnog saziva, pa iz tog razloga želi nove zastupnike upoznati s tematikom. Prošle godine je bio Nacrt Zakona o braniteljima, otprilike u ovo vrijeme, prošao je parlamentarnu proceduru i Dom naroda te je tada ustanovljena radna komisija koja inače stalno radi i stalno zasijeda (pet članova iz Doma naroda i pet iz Parlamenta). Iz Parlamenta su otišla dva svjesno neusuglašena stava iz kojih se izrodio i treći. Članovi Udruge zaboravljeni branitelji su u Parlamentu tražili između dva neusuglašena stava kako bi u Domu naroda na prikladan način izborili svoja prava. I ostvarili su ih, tvrdi Grbavac, te dodaje kada se došlo do Doma naroda, aktivirana je spomenuta komisja s kojom su braniteljske udruge zakazale sastanak i usuglasili su jedino tekst Zakona i to 30. srpnja. Također spominje brojne nepodudarnosti na relaciji 'komisija - Dom naroda -braniteljske udruge Parlament'. Udruga zaboravljenih branitelja traži, prema riječima Drage Grbavca, izradu i javnu ovjavu Registra branitelja kako bi bio svakome dostupan, a registar bi se mogao izraditi za manje od 30 dana. Također, može se izmijeniti i Zakon o zaštiti osobnih podataka. Uz ukidanje financiranja udruga branitelja s federalne razine (brojnih "para" udruga), još traže i objavu korisnika braniteljskog dodatka. Ukoliko postoji nekih nejasnoća, postoje izjave za medije i snimke sastanka s komisijom u trajanju oko četiri sata te mogu poslužiti kao relevantan izvor informacija ukoliko bude potrebe. Grbavac završava svoje izlaganje s nadom kako će pravda koju traže biti zadovoljena u što skorijem roku.

Zastupnik Ivan Damjanović predsjednik Kluba hrvatskog naroda je konstatirao kako je održana sjednica tog Kluba na kojem je usvojena Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji koja sadrži šest članaka, a to su: 1. Skupština ŽZH prije nego se očituje na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ostavlja pitanje Federalnom ministarstvu za pitanje prava branitelja Domovinskog rata što se dogodilo s Prednacrtom Zakona razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji o kojem se Skupština ŽZH očitovala i uložila amandmane. Pitanje se postavlja iz razloga što se Nacrt Zakona dijelom razlikuje od Prednacrta Zakona na koji će se referirati kasnije. 2. Skupština ŽZH Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji prihvaća djelomično. 3. Skupština ŽZH predlaže amandmane na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji iz Članka 2 ove Odluke sa zahtjevom da se uvrste u konačan tekst Zakona. Amandmani iz članka 1. ovog Zakona su sastavni dio ove Odluke. 4. Zadužuje se Stručna služba Skupštine ŽZH da Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata dostavi ovu Odluku i amandmane. 5. Napominje se kako djelomično prihvaćanje Nacrta Zakona iz Stavka 2. ove Odluke ne znači trajno prenošenje nadležnosti sa Županije na Federaciju. Skupština ŽZH zahtijeva da se ovom zakonodavnom tijelu dostavi konačan Prijedlog Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji kad bude u proceduri. 6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama ŽZH. Zastupnik Damjanović je zatim nazočnima pročitao amandmane na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Članak 1. Članak 5. stavak (2) mijenja se i glasi: “Sredstva iz stavka (1) ovog članka osigurat će se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine”. U članku 5. dodaje ne novi stavak (3) koji glasi: “Osnovicu i način obračunavanja i uplate doprinosa svojim propisima utvrdit će zakonodavno tijelo županije na prijedlog županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje”. Članak 2. U članku 7. dodaje se novi stavak (2) koji glasi: “ Osobno učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite za nezaposlene razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji osigurat će se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine”. Članak 3. U članku 9. stavak (2) briše se. Članak 4. Članak 11. briše se. Članak 5. U članku 12. stavak (2) mijenja se i glasi: “Novčana sredstva za financiranje prava iz stavka (1) ovog članka će se osigurati u proračunu Zavoda za zdravstveno osiguranje županije, u skladu s mogućnostima.” Članak 6. U članku 14. stavku (1) na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: ”Pod jednakim uvjetima, na način predviđen aktivnom politikom upošljavanja utvrđenom propisima Federacije, županije, grada ili općine”. U stavku (4) istog članka riječi:”Na način da se osobama iz čl.2. i 3. ovog zakona ukupan broj bodova povećava za 30 % “, se brišu. Članak 7. Članak 42. briše se. Članak 8. U članku 51. stavak (2) briše se.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić je naglasio kako je prethodno održao sastanke s gospodom Marušićem i Grbavcem, predsjednicima braniteljskih udruga čija je izlaganja slušao maloprije, a tu je i predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Mario Tica koji se nije danas javljao za riječ, a s njim je ministar također održao sastanak. Resorni ministar ističe kako je, slušajući izlaganja, na trenutak pomislio da se nalazi u Federalnom parlamentu, a ne u Skupštini ŽZH jer je Zakon o kojem se trenutno govori federalni, ne županijski i predlaže ga Federalno ministarstvo na prijedlog i po zaključku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da se formira radna skupina koja bi ga i pripremila, a u toj radnoj skupini su predstavnici svih parlamentarnih stranaka, braniteljske udruge sa svojim predstavnicima... Ministar Begić pomalo razočarano konstatira kako je od svojih prijatelja koje je maloprije slušao, čuo kako ti predstavnici nisu bili reprezentativni kad se predlagao predmetni Nacrt Zakona o razvojačenim braniteljima. Vraća se na prethodno pitanje, a ono govori kako se ova Skupština u isto vrijeme očitovala na Prednacrt Zakona 2018.godine i to očitovanje je otišlo prema Federalnoj Vladi koja je uvažila jedan dio koji je ŽZH sugerirala i proslijedila ga u Predstavnički dom, a tu je onda uloženo 19 amandmana od kojih je 11 Vlada prihvatila i kompletan Zakon sa svim amandmanima poslala u Dom naroda koji ih nije sve prihvatio. Ministar je zatim pročitao Odluku koju je donio Dom naroda na svojoj održanoj sjednici - (Snimka raspoloživa na stenogramu sjednice Skupštine ŽZH). Prema mišljenju ministra Begića, ne postoje dva teksta usuglašenog i neusuglašenog teksta Zakona te da je nejasno zašto Skupština ŽZH nakon usuglašavanja dvaju domova Parlamenta ponovno dobiva Nacrt Zakona. Parlamentarci opet traže formiranje radne skupine i da Skupštini ŽZH predloži ovaj Zakon ističe ministar Begić, ali "mi kao najviše zakonodavno tijelo u Županiji se nismo očitovali niti oko usuglašenog ni neusuglašenog Zakona - očitovali smo se o Zakonu bez amandmana, a pričamo o devetnaest (19) amandma i jedanaest (11) koje je podržala Vlada Federacije", ističe ministar Begić. Ovaj Zakon o kojem se na današnjoj sjednici raspravlja, prema riječima ministra Begića, krši Konvenciju o ljudskim pravima, Europsku socijalnu povelju, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Ustav Županije Zapadnohercegovačke i Ustav Federacije BiH. Uzimajući u obzir sve navedeno, pita se ministar Begić, gdje je Zakon o kojem je se Skupština ŽZH već bila očitovala, a o ovom Zakonu se očitujemo gdje se god radi o dijelu suvereniteta ŽZH, i dodaje kako je tek nekoliko dana prije ove sjednice od Drage Grbavca dobio usuglašeni tekst Zakona. Još jednom apelira javno pred medijima koji su nazočni na sjednici kako ovdje nije riječ o županijskom zakonu nego isključivo federalnom kojeg treba donijeti u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije u kojemu ŽZH ima svoje predstavnike kao i u Domu naroda.

Zastupnica Marija Lovrić se referira na nejasnoće oko Zakona koji je već bio razmatran i teksta koji je bio usuglašen te ističe kako njezina stranka zbog brojnih razloga neće podržati ovaj Nacrt Zakona. Jedan od razloga su članci 19. (traži njegovo brisanje), 20., 35,. 36. i 37. koji nisu ispravno definirani i mogli bi ŽZH dovesti do financijskih poteškoća. Također se zalaže za objavu Javnog registra branitelja.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara zastupnici Lovrić referirajući se na članke 34., 35. i 36.kad su u pitanju subvencije, kupovanja zemljišta itd., potrebno je ostaviti otvorenu mogućnost kako bi općine sudjelovale jednim dijelom, nitko od nikoga neće kupovati zemljište niti graditi kuću tih gabarita ni neke poslovne prostore... ministar Begić je poslao općinskim načelnicima ovaj Zakon na mišljenje i kontaktirao ih usmeno pa su održali i sastanke u dva navrata. Oni nemaju ništa protiv, ističe Begić te Općinu Posušje navodi kao primjer, jer ona ima tu Odluku Općinskog vijeća o subvencioniranju kao i Općina Livno. Tu nije riječ o nekim posebnim izdacima, oni planiraju određena sredstva i dobro je da postoji taj propis jer je nekada stvarno dobro pomoći branitelju pri kupnji zemljišta za gradnju obiteljske kuće npr. Pomogne se i sa županijske razine, dodaje ministar i nastavlja odgovarajući zastupnici Lovrić kako resorno ministarstvo pomogne braniteljima preko udruga koje identificiraju gdje je veća potreba.

Zastupnik Dobroslav Bukmir u ime Kluba zastupnika HDZ-a 1990. predlaže da se Skupština negativno očituje o ovoj točki Dnevnog reda iz dva razloga jer je Nacrt Zakona ponižavajući za braniteljsku populaciju i diskriminatoran za druge građane.

Zastupnik Ivan Leko predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a BiH predlaže zastupnicima izglasavanje Odluke jer će tako zaustaviti proceduru koje će otvoriti prilike za daljnje usuglašavanje s udrugama i svim sudionicima. Zastupnik još jednom potiče nazočne na podržavanje ove Odluke, jer ako se sada ne usuglase oko ovoga, nitko će onda neće usuglasiti niti izjasniti jer prihvaćanjem ove Odluke zaustavlja se procedura. Zastupnik poručuje braniteljima da će se očitovati po ovom pitanju koliko god puta bude potrebno jer nitko ne može nametati Skupštini ŽZH što će sa svojih šest Proračuna činiti.

Zastupnik Zvonko Jurišić neizravno pita predsjednika Kluba hrvatskog naroda na koji način je usvojena ova Odluka, odnosno kako ju je usvojio Klub hrvatskog naroda, jer je na zasjedanju Kluba 4 ili 5 članova bilo protiv (Zastupnik Jurišić napominje kako misli da je na Odboru za zdravstvo omjer glasova bio 4:2), ali eto, ipak je usvojena ističe zastupnik Jurišić i dodaje kako bi glasovao za ovu točku i da je u potpunosti suglasan s Člankom 1. Jer ge je ministar Begić dodatno u svom izlaganju obrazložio. Zastupnik Jurišić da će više političke instance prihvatiti i neke od amandmana ŽZH, te upućuje na kolege iz Skuoštine ŽZH koji sjede u Domu naroda Parlamenta FBiH kada ovaj Zakon bude točka Dnevnog reda njihove sjednice. Zastupnik je suglasan s kolegama koji su rekli da je Zakon diskriminatoran i protuustavan, spominje i revizije koje se sada rade. Navodi primjer svojih sumještana koji su bili na terenu tijekom ratnog vihora, a nisu ostvarili nikakva prava zbog previsokih kriterija, primjerice 57 godina života, te dodaje kako se dosta toga vrti oko novčane naknade (braniteljskog dodatka) koji bi morao biti dostojanstven u smislu naziva ali i sadržaja, jer je razina braniteljske naknade preniska te ne bi mogla pokriti ni 50% primjerice, mjesečne cijene boravka u domu umirovljenika.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata je prihvatio Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji s 4 glasa za i 2 protiv.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 15 protiv: 6 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 13 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^