KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225; 039-852-226

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica8.5.2019. 0:00:00

6. sjednica Skupštine održana je 30.4.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1100 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 6. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći zastupnici: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni slijedeći zastupnici: Ante Pavlović.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 22 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći ministri: Zdenko Ćosić - Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica prosvjete, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - Ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni slijedeći ministri: Toni Kraljević - Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Zdravko Boras - Ministar unutarnjih poslova.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 7 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke,
4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine,
5.Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020,
6.Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za Mir.

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Tajnik Skupštine Julijana Šimović objašnjava kako je u zapisniku s 5.redovne sjednice Skupštine omaškom izostavljeno ime ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislava Pejića, te kako je na isti način došlo do pogreške prilikom unošenja podataka pa je umjesto članka 131. napisano 132. što je bio odgovor na konstataciju zastupnika Darka Kvesića.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir Najavljuje kako će opširno započeti svoje izlaganje koje se sastojalo od konstatacije kako nije zadovoljan stanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj osvrćući se na vrijeme od njezina osnivanja pa do danas. Zatim predlaže, misleći na demografsku sliku, da se mladim ljudima do 35 godina snizi stopa poreza na promet nekretninama s dosadašnjih 5% na 0,1% pri kupnji prve nekretnine (misleći na mlade obitelji).

Zastupnica Marija Lovrić Izražava zadovoljstvo novom internetskom stranicom Skupštine i suglasna je sa zastupnikom Bukmirom po pitanju snižavanja stope poreza na nekretnine i još nekih olakšica za mlade pojedince i obitelji. Predala je inicijativu predsjedniku Ivanu Jelčiću uz nadu da će je zastupnici uskoro usvojiti kad se ispoštuje sva potrebna zakonska procedura.

Zastupnik Darko Kvesić ističe kako se iz proračuna Kantona Sarajevo mjesečno izdvaja oko 700 000 KM za pravnu pomoć i obranu osuđenim pripadnicima Armije BiH koji su optuženi za ratne zločine. Postavlja upit ministru Begiću; koliko Županija Zapadnohervegovačka iz svog Proračuna izdvaja za osuđene pripadnike HVO-a?

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara zastupniku Kvesiću kako postoji financijski plan u Zakladi za pružanje pravne pomoći i pravno se tu zastalo jer nije definirano ni kome, niti zašto služi pravna pomoć da bi mogla biti valjano registrirana na Ministarstvu pravde FBiH. Proračun ŽZH u Zakladi je 500 000 KM, a možda će ove godine iznos biti viši za 200 000 KM jer su povećani izdaci županijama i općinama, i ta se zaklada financira isključivo iz proračuna županija s hrvatskom većinom i onih općina na čijem su čelu načelnici Hrvati. Što se tiče Ministarstva branitelja ŽZH, odnosno osuđenih pripadnika HVO-a, svakog se podupire kvartalno s 1000, odnosno s 4000 KM na godišnjoj razini. Na početku godine se podnese zahtjev, a kako dođe koji kvartal u godini tako im se i uplate sredstva.

Zastupnik Zvonko Jurišić se obraća predsjedniku Skupštine i komentira njegov odgovor zastupniku Kvesiću gdje u jednom dijelu spominje 'pozitivne' zakonske propise pitajući se što točno misli kad to kaže, jer po njegovom mišljenju ne postoji niti jedan negativan zakon. Referira se na inicijative kolega zastupnika po pitanju spomenutih poreznih olakšica koje pozdravlja. Zastupnik uspoređuje visinu Proračuna nekad prije i danas, te sugerira da se radi na poboljšanju srednjeg i malog poduzetništva (oslobađanjem određenih nameta) te brojnim drugim sugestijama upotpunjuje svoje izlaganje. Također je zamolio ministra zdravstva za jednu inicijativu organiziranja sastanka Odbora za zdravstvo s predstavnicima Zavoda za zdravstveno osiguranje po pitanju Financijskog plana i programa spomenutog Zavoda u kojem je, po mišljenju zastupnika Jurišića veliki broj nepodudarnosti i 'anomalija'.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Ministar gospodarstva Dario Sesar ističe kako je ovo Zakon koji ide u redovnu proceduru i zahtijeva održavanje javne rasprave što je bitno uzeti u obzir prilikom glasovanja. Ustavni temelj za donošenje ovog Zakona je sadržan u Ustavu FBiH kojim je utvrđena zajednička nadležnost Federalne vlasti i Županije u oblasti turizma. U FBiH nije na trajnoj osnovi dogovorena podjela nadležnosti između Federacije i županija i ne postoji Zakon o turizmu na federalnoj razini, pa Županija Zapadnohercegovačka kao i većina drugih ide u izradu vlastitog. Ministar Sesar je upoznao nazočne kako je u tijeku izrada Plana razvoja turizma za razdoblje 2019.-2026. te naglasio napredak u tom pravcu. Savjetnik ministra gospodarstva Milan Markić koji je sudjelovao u izradi Nacrta Zakona o turizmu je obrazložio sve članke i stavke koje zastupnici ali i javnost imaju dostupne u materijalima na službenoj stranici Skupštine.

Zastupnica Marija Lovrić Ističe kako u članku 77.i 78. Zakona o turizmu ŽZH nije specificirana stručna sprema niti kvalifikacije potrebne za mjesto direktora Turističke zajednice.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe neupitnost važnosti razvoja turizma u ŽZH i pozdravlja novi Zakon.

Zastupnik Zvonko Jurišić Ističe kako je Nacrt Zakona o Turizmu dosta sadržajan i pretpostavlja kako je trebalo uložiti dosta truda oko njegova nastanka te povlači paralelu između Hercegovine i Imotskog koji se već neko vrijeme okreće ruralnom turizmu koji privlači goste iz velikih europskih metropola zasićene urbanom kulturom, a željne seoskog načina života. Stoga zastupnik Jurišić navodi primjer turista iz Londona koji u selima imotske krajine oduševljeno muze kravu sa svojom obitelji.

Ministar gospodarstva Dario Sesar dodaje kako je Zakon prije 'išao' u radnoj verziji prema svim načelnicima općina, a ni u ovom se slučaju nije išlo napamet prema lokalnoj samoupravi - svima je omogućen uvid u radnu verziju pa se tek onda krenulo s temeljitom izradom Zakona. Samo resorno ministarstvo je uložilo velike napore, s obzirom da samo jedan djelatnik radi u Sektoru turizma, trgovine, ugostiteljstva i poduzetništva.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva zastupnike na glasovanje o Prijedlogu za održavanje Javne rasprave o Nacrtu Zakona o turizmu. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak Objašnjava kako se Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine temelji na jedinstvenoj metodologiji izrade Prostorno planskih dokumenata kao i potrebi da u promijenjenim uvjetima od šest godina kad je usvojen prvi Prostorni plan 2013., valoriziraju se sve promjene koje su se dogodile u prostoru i pregledaju svi dokumenti koji su u međuvremenu doneseni a bitni su za Županiju Zapadnohercegovačku (u prvom redu Prostorni planovi općina u ŽZH koji su usvojeni ili su pred usvajanjem - Posušje je još u procesu usvajanja), zatim čitav niz planova, strateških dokumenata i studija koja sektorski obrađuju pojedina područja, a sve to iziskuje jedan jedinstveni dokument - Prostorni plan. Uz brojne poteškoće s kojima se susretalo pri izradi ovog dokumenta, ministar navodi bespravnu gradnju kao jedan od vodećih problema koji se uskoro namjerava regulirati posebnim Zakonom. Ovaj Prostorni plan se donosi za razdoblje od 20 godina, a po potrebi je podložan promjenama. Jedan od razloga donošenja ovog važnog dokumenta je potreba da ga usvoje i općine jer, prema riječima ministra Ramljaka, postoji kolizija između već postojećih Prostornih planova Općina i Županijskog prostornog plana. Nositelj izrade je resorno ministarstvo na čelu s ministrom Ramljakom i ono će kroz postupak javne nabavke izabrati najpovolnijeg izrađivača plana, a ako sve bude išlo kako je zamišljeno i bez velikih oscilacija, novi Prostornu plan se može očekivati već za godinu dana.

Zastupnik Zvonko Jurišić je opetovano nezadovoljan pridjevom 'pozitivan' zakon. Referira se na članak 14. Napominje kako ŽZH nema Gospodarsku komoru i pita se zašto se ljubušaci ne bune jer se u Prijedlogu Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine Ljubuški naziva općinom, a ne gradom.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara kako Ljubuški još nije službeno postao grad jer nisu prošle sve uobičajene potrebne zakonske procedure; tek osam dana od dana objave u službenom glasilu, a to se još uvijek nije dogodilo, Ljubuški će biti grad.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020

Ivan Jurilj ravnatelj ureda za Eropske integracije ŽZH je podsjetio nazočne kako se radi o dokumentu koji je sadržajno isti kao i onaj kojeg je Skupština usvojila prošle godine, a revidiran je samo u novim projektima (riječ je o osam projekata) koje su razvojne institucije već identificirale.

Zastupnica Marija Lovrić se pita gdje se točno može vidjeti koji su projekti do sada ostvareni i postoje li ikakvi planovi prekogranične suradnje u skoroj budućnosti?

Ivan Jurilj ravnatelj Ureda za europske integracije ŽZH zastupnicu Mariju Lovrić upućuje na relevantan izvor informacija, a to je službena internetska stranica Ureda za europske integracije. Također kaže kako su trenutno otvorena tri poziva za prekograničnu suradnju: Ured za Hrvate izvan domovine, Fond za zaštitu okoliša, a treći poziv je usmjeren prema poduzetništvu - financira Europska unija, GIZ njemačka agencija za prekograničnu suradnju, Međunarodna organizacija rada i program UN-a. Trenutačno je otvoren natječaj za poduzetništvo i ŽZH će ići s jednim projektom za sada u koordinaciji s općinama koji teži jakom partnerstvu.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za Mir

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ističe kako je Županija Zapadnohercegovačka prva koja usvaja ovaj bitan dokument koji ima za cilj prije svega izgradnju mira i pomirenja među narodima u BiH. Ovim činom usvajanja, građani ŽZH još jednom pokazuju kako se žele zalagati za sigurnu, mirnu i prosperitetnu BiH. Skupštine ŽZH poziva i sve ostale razine vlasti da im se pridruže i svoju energiju usmjere prema istinskoj izgradnji povjerenja među narodima u BiH što će doprinijeti konačnom i stvarnom pomirenju na čiji je manjak utjecala nedavna prošlost ispunjena sukobima. Usvajanje Platforme za mir kao temeljnog dokumenta projekta PRO budućnost je dobra prilika kako bi se pokazala dobra volja u nastojanju izgradnje mogućeg suživota.

Zastupnik Darko Kvesić inicijativu usvajanja Platforme za mir smatra pozitivnom, afirmativno se osvrćući na dobru volju građana Županije Zapadnohercegovačke koji su je imali i u rizičnim vremenima.

Zastupnica Marija Lovrić ponovno ističe kako Županija Zapadnohercegovačka ima 'ogromni potencijal' te kako je važno znati da se prošlost ne može promijeniti, ali na ono što dolazi sutra itekako se može utjecati. Zastupnica se obraća predsjedniku Skupštine s velikim pohvalama zbog usvajanja Platforme za mir i ne krije svoje oduševljenje, izrazivši nadu kako će ovo biti mandat koji će promijeniti cjelokupnu sliku Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić se osvrće na inicijative o kojima je bilo riječi na sjednici. Referira se na onu zastupnika Zvonka Jurišića, odnosno zastupnice Marije Lovrić jer su hvalevrijedno inicirali, što on osobno pozdravlja, te ističe kako je Vlada ŽZH s više adresa dobila inicijative o izmjeni Zakona o prometu nekretnina i da se ta inicijativa razmatra. Rade se financijske projekcije kad je u pitanju tendencija da se taj Zakon mijenja u smislu koji zastupnici predlažu. Također, sljedeći tjedan će se održati sastanak s gospodarstvenicima jer je već nekoliko puta stizala inicijativa od Udruge gospodarstvenika, prije svega iz Posušja da se korigiraju ili ukidaju parafiskalni nameti. Predsjednik Ćosić ističe kako se parafiskalne namete ne treba smatrati nekim prevelikim opterećenjem jer je, kako je već istaknuo zastupnik Jurišić, gospodarstvo u ŽZH u zamahu i da rastu porezi na dobit, ali sve što bi moglo olakšati život gospodarstvenicima, a da se pritom ne dovodi u pitanje djelovanje sustava odnosno Proračuna, Vlada ŽZH je spremna učiniti i učinit će. Zdenko Ćostić ističe kako je sklon lakonskom načinu izražavanja i pojam 'pozitivne zakonske odredbe' zvuče kao pleonazam ali je ipak ustaljen u pravnoj praksi pa i nema potrebe mijenjati ga. "Ako se kaže da su 'zakonski akti pozitivni' ne mora značiti da postoje i negativni; ukoliko se kaže 'uvaženi zastupniče' ne mora značiti da postoje neuvaženi zastupnici, ali ipak se treba uvažavati razlika između Zakona koje donosi zakonodavno tijelo od nekih drugih Zakona koji mogu biti negativni, ne u etičkom smislu nego u fizikalnom (zakon prirode)", ističe Ćosić. Kad se govori o platformi za mir, predsjednik Vlade ŽZH pozdravlja i prihvaća njen tekst, no ipak treba nekoliko stvari naglasiti: ovo nije prvi put da se ŽZH susreće s ovakvim inicijativama pogotovo u nedavnoj prošlosti upravo zbog paradoksa sa širenjem sukoba imali smo inflaciju različitih mirovnih inicijativa ističe Ćosić. Dodaje kako Platforma za mir obiluje pozitivnim intencijama i izražava bojazan da želeći mir i ljubav za čovječanstvo zaboravljamo ljubav za čovjeka. Navodi primjer totalitarnih režima, primjerice Jugoslavije i Josipa Broza koji u to vrijeme apelira čileanskom diktatoru Pinochetu da oslobodi političke zatvorenike kojih je tada u toj zemlji bilo stotinjak, a paralelno u Jugoslaviji desetine tisuća, puni kazamati, a on gentlemasnki poziva s pozornice i svi mu plješću. Kako se od Platforme za mir ne bi radile puke fraze, potrebno je posvetiti se onomu što je u 'našem domenu djelovanja', plastično prikazujući, Ćosić nastavlja kako svi mi možemo stvoriti jedan atom mira, bit ćemo suglasni o zalaganju za mir kao na izboru za miss gdje se te fraze redovito izgovaraju i odlaze u vjetar. Potrebno je njegovati prije svega kulturu dijaloga koja je također navedena kao bitna stavka Platforme za mir ako bi građani saznali za drugačiji način njegovanja društvenih odnosa i razmišljanja o njima bez utjecaja štetnih ideologija i ideologija koje indoktriniraju svoje podjele. Danas određeni politički koncept iam status službene istine i ljudi koji o njemu svakodnevno slušaju iz javnih medija, stvarno ne znaju za drugačiji način razmišljanja upravo zato jer se drugačiji način razmišljanja osuđuje i odbacuje kao možebitna podjela. Dakle, ne može biti štetan ni jedan politički okvir, ni jedna politička ideja ako ona u sebi ne sadrži metode nasilja, a legitimna je ako netko kaže kako misli drugačije i kako želi da u javnosti budu ravnopravno zastupljene 'i moja i tvoja istina' te da se o njima legitimno raspravlja, a ne da se jedna odbacuje kao politika podjele i samim time se diskvalificira. Mir nije samo odsustvo rata, kao što ni zdravlje nije odsustvo bolesti pa ni pojam podjele nije dsustvo ideologije unitarizma - svaki put kada se dirne u taj pojam smatra se da se netko zalaže za podjelu, 'podjela je zlo a unitarzam dobro'.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za Mir

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za Mir

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zdravko Bešlić, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1245 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^