KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225; 039-852-226

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


Izvod iz zapisnika s 4. sjednice Skupštine ŽZH

Zapisnici sjednica18.1.2019. 0:00:00

Četvrta redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održana 11. siječnja 2019. godine u Širokom Brijegu, u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1200 sati.

Sjednicom je predsjedao predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 4. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine nazoče slijedeći zastupnici: Milan Ševo, Ivan Jelčić, Zdravko Bešlić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivan Damjanović, Ivana Zrimšek Šaravanja, Ivan Leko, Tomislav Mandić, Klaudija Skoko, Damir Jurišić, Žana Miličević, Marija Iličić, Ante Pavlović, Željko Dragičević, Dobroslav Bukmir, Marija Lovrić i Zvonko Jurišić.

Opravdano izostao: Zastupnici Darko Kvesić i Mirko Jelić te ministar Dario Sesar.

Konstatirano je da su dva zastupnika nenazočna, a ostalih troje će se uvrstiti nakon prisege. Kvorum u odlučivanju postoji.

Dnevni red:

1.      Usvajanje Zapisnika s I, II i III sjednice  Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.     Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupnika sljedećih kvalificiranih kandidata i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskih mandata sljedećih kvalificiranih kandidata u  Skupštini Županije Zapadnohercegovačke Ivo Sesar, Ružica Galić i Stjepan Vlašić,

3.     Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,

4.     Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,

5.     Izbor i imenovanje

a)     Izbor Izaslanika za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ,

b)     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

c)     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

d)     Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

e)     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

f)       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i

6.     Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi.

Pošto se nitko od zastupnika nije javio za raspravu, glasovalo se o dnevnom redu čime je konstatirano kako je usvojen jednoglasno.

  1. Usvajanje zapisnika s 1.2. i 3. Sjednice Skupštine ŽZH.

Sva tri zapisnika su usvojena jednoglasno.

  1. Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupnika sljedećih kvalificiranih kandidata i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskih mandata sljedećih kvalificiranih kandidata u  Skupštini Županije Zapadnohercegovačke Ivo Sesar, Ružica Galić i Stipe Vlašić.

Predsjednik Mandatno imunitetnog povjerenstva Zdravko Bešlić se obratio Skupštini ŽZH. Istaknuo je kako je povjerenstvo tog jutra zasjedalo, nazočno je bilo svih troje članova i donesene su dvije Odluke. Prva se odnosi na prestanak mandata Zdenku Ćosiću iz Širokog Brijega, Toniju Kraljeviću iz Ljubuškog i Ružici Mikulić iz Gruda zbog sukoba interesa pošto su oni, iako su imali mandate zastupnika u ovoj Skupštini, postali članovi izvršne vlasti, odnosno Vlade ŽZH. Umjesto njih, sljedeći s liste, temeljem dopisa koji je upućen iz Središnjeg izbornog povjerenstva, mandate su dobili Ivo Sesar iz Širokog Brijega, Ružica Galić iz Širokog Brijega i Stjepan Vlašić iz Gruda. Mijenjaju se dakle samo imena jer su novi članovi hrvatske nacionalnosti pripadnici su iste političke stranke kao i oni koje su zamijenili.

Skupštini se zatim obratila predsjednica Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Klaudija Skoko koja je izjavila kako je povjerenstvo na drugom zasjedanju nakon razmatranja usvojilo većinom glasova Prijedlog Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupnika sljedećih kvalificiranih kandidata i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskih mandata sljedećih kvalificiranih kandidata u  Skupštini Županije Zapadnohercegovačke Ivo Sesar, Ružica Galić i Stjepan Vlašić.

Otvorena je rasprava za koju se nitko od zastupnika nije javio pa je ova točka dnevnog reda dana na glasovanje kojim je konstatirano da je Prijedlog Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupnika sljedećih kvalificiranih kandidata i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskih mandata sljedećih kvalificiranih kandidata u  Skupštini Županije Zapadnohercegovačke Ivo Sesar, Ružica Galić i Stjepan Vlašić usvojen jednoglasno.

  1.     Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić pozvao je zastupnike na prisegu čime su se oni obvezali kako će zadaću izabranih dužnosnika izvršavati savjesno i odgovorno u skladu s Ustavom i Zakonom.

  1. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Jelčić je konstatirao kako je na zasjedanju Mandatno imunitetnog povjerenstva Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke usvojen jednoglasno, stoga je otvorena rasprava za koju se nitko od nazočnih nije javio pa je uslijedilo glasovanje. Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno.

  1. Izbor i imenovanje
  2. Izbor Izaslanika za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, zastupnik Ivan Damjanović, ističe kako je povjerenstvo na zasjedanju tijekom treće sjednice razmatralo pristigle ovjere kandidacijskih listi za izaslanike ŽZH u Dom naroda Parlamenta FBiH. Središnje izborno povjerenstvo je ovjerilo četiri kandidacijske liste. Kandidacijska lista predlagatelja HDZ BiH i HKDU predloženi su kandidati: Bešlić Zdravko, Jurišić Damir i Miličević Žana. Druga Kandidacijska lista predlagatelja Mandić Tomislav predloženi su: Mandić Tomislav, Damjanović Ivan i Skoko Klaudija, treća Kandidacijska lista predlagatelja Iličić Marija predloženi su kandidati: Iličić Marija i Ivan Leko i četvrta Kandidacijska lista predlagatelja HSP BiH predložen je kandidat: Zvonko Jurišić. Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, zastupnik Ivan Damjanović dodaje kako je obavljeno ždrijebanje čime je utvrđen redoslijed kandidacijskih listi na listiću: Prva lista je Kandidacijska lista predlagatelja Iličić Marija predloženi su kandidati: Iličić Marija i Ivan Leko, druga Kandidacijska lista predlagatelja HDZ BiH i HKDU predloženi su kandidati: Bešlić Zdravko, Jurišić Damir i Miličević Žana, treća Kandidacijska lista predlagatelja Mandić Tomislav predloženi su: Mandić Tomislav, Damjanović Ivan i Skoko Klaudija i četvrta Kandidacijska lista predlagatelja HSP BiH predložen je kandidat: Zvonko Jurišić.

Predsjednik Jelčić konstatira kako Skupština sada ima troje novih zastupnika koji također mogu glasovati s ostalim zastupnicima koje će redom prozivati jednog po jednog kako bi pristupili glasačkoj kutiji koja je evidentno prazna i jamči diskreciju.

Glasovanju se pristupalo ovim redom: Milan Ševo, Ivan Jelčić, Zdravko Bešlić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivan Damjanović, Ivana Zrimšek Šaravanja, Ivan Leko, Tomislav Mandić, Klaudija Skoko, Ivo Sesar, Ružica Galić, Stepan Vlašić, Damir Jurišić, Žana Miličević, Marija Iličić, Ante Pavlović, Željko Dragičević, Dobroslav Bukmir, Marija Lovrić i Zvonko Jurišić.

Predsjednik Jelčić se zahvalio na glasovanju i pozvao na stanku dok Povjerenstvo za izbor i imenovanje ne pregleda listiće, a svi zainteresirani mogu doći u skupštinske prostorije i biti prisutni prilikom prebrojavanja glasova.

Nakon stanke nastavilo se sa zasjedanjem.

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović nazočnima je obznanio rezultate glasovanja nakon što su, po njegovim riječima, tijekom prebrojavanja bili nazočni članovi povjerenstva za izbor i imenovanje, tajnik skupštine a pozvani su bili i članovi drugih stranaka ali se nisu odazvali, konstatirano je kako je glasovanju pristupio 21 zastupnik, važećih listića je bilo također 21, a rezultati glasovanja su sljedeći:

Kandidacijska lista predlagatelja Iličić Marija predloženi su kandidati: Iličić Marija i Ivan Leko 6 glasova.

Kandidacijska lista predlagatelja HDZ BiH i HKDU predloženi su kandidati: Bešlić Zdravko, Jurišić Damir i Miličević Žana 7 glasova.

Kandidacijska lista predlagatelja Mandić Tomislav predloženi su: Mandić Tomislav, Damjanović Ivan i Skoko Klaudija 7 glasova.

Kandidacijska lista predlagatelja HSP BiH predložen je kandidat: Zvonko Jurišić 1 glas.

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović predlaže Skupštini da u okviru zaključka prihvati ovo izvješće. Predsjednik Jelčić je Zaključak o prihvaćanju izvješća o izboru Izaslanika za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine preko Stručne službe podijelio zastupnicima.

Uslijedila je rasprava u kojoj se nitko od zastupnika nije javljao za riječ pa je nakon glasovanja konstatirano kako je Zaključak o prihvaćanju izvješća o izboru Izaslanika za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen jednoglasno.

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nazočnima se ponovno obratio predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović te rekao kako je povjerenstvo na sjednici razmatralo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. U točki 2. Stavak 1. Iza rednog broja 1.riječi Klaudija Skoko mijenjaju se u riječi Ivo Sesar, iza rednog broja 5. riječi Ivo Sesar zamjenjuju se riječima Petar Pišković.

Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo na čelu s predsjednicom Klaudijom Skoko većinom glasova je usvojilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Pošto se nitko od zastupnika nije javljao za raspravu, glasovalo se o ovoj točki dnevnog reda te je konstatirano kako je Prijedlog Odluke usvojen jednoglasno.

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović po ovom pitanju ističe kako povjerenstvo predlaže sljedeću Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova; u točki 1. stavak 2., iza rednog broja 7. riječi Franka Zorić zamjenjuju se riječima Nikica Tomas.

Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo na čelu s predsjednicom Klaudijom Skoko jednoglasno je, uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke usvojilo i:

d)     Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

e)     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

f)       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Otvorena je rasprava o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Nitko se od nazočnih nije javio za raspravu. Glasovanjem je konstatirano kako je ova točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

U ime Povjerenstva za izbor i imenovanje, predsjednik Ivan Damjanović se obratio nazočnima rekavši kako je povjerenstvo donijelo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za Obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. 1. u Odluci o osnivanju u točki 2. Pod rednim brojem 1. Riječi Tomislav Mandić zamjenjuju se riječima Ružica Galić, u točki 2. Stavak 1. Iza rednog broja 5. Riječi Ružica Galić zamjenjuju se riječima Ivan Tokić.

Predsjednik Jelčić otvara raspravu o ovoj odluci. Nitko se od zastupnika ne javlja za riječ pa se nakon toga glasovanjem konstatira kako je ova točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

U ime Povjerenstva za izbor i imenovanje, predsjednik Ivan Damjanović objašnjava kako su u Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke izmijenjene određene riječi: u točki 2. stavak 1. pod rednim brojem 6 riječi Viktor Tomas zamjenjuju se riječima Franka Zorić.

Nitko se od nazočnih nije javio za raspravu pa se nakon glasovanja konstatiralo kako je ova točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

Predsjednik Povjerenstva za izbor I imenovanje Ivan Damjanović obrazlaže preinake koje su učinjene u Prijedlogu Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. U točki 2. pod rednim brojem 1. riječi Marija Iličić zamjenjuju se riječima Stjepan Vlašić i pod 2. u točki 2. stavak 1. riječi Stjepan Vlašić zamjenjuju se riječima Dubravko Vukojević.

Otvorena je rasprava ali se nitko od zastupnika nije javio za riječ. Uslijedilo je glasovanje kojim je konstatirano jednoglasno usvajanje ovog Prijedloga Odluke.

  1. Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi.

Za riječ se javio zastupnik Dobroslav Bukmir (HDZ 1990.) i afirmativno se osvrnuo na prisutnost medija na sjednicama Skupštine ŽZH.

Zastupnik Zvonko Jurišić (HSP BiH) se referira na upit koji je na prethodnoj sjednici Skupštine uputio ministru MUP-a Zdravku Borasu, a riječ je o radaru Renata koji kontrolira promet neregistriranih vozila putem čega PU vlasnicima tih vozila šalje prekršajne naloge u vidu novčanih kazni. Zastupnik Jurišić smatra kako nije korektno da vlasnici vozila kojima je isteklo vrijeme registracije na kućnu adresu dobiju čak i preko 30 prekršajnih naloga koje moraju platiti u vidu novčane kazne, a radi se primjerice o lokaciji sjevernog kružnog toka u Posušju, primjer roditelj koji je vozio dijete u školu i natrag, a radar ga je uslikao nekoliko puta u jednom danu. (Ministar Boras je na prošloj sjednici podsjetio zastupnika na grace period od pet dana od dana isteka registracije u kojem vozaču neće biti izrečena kazna, a zastupnik ga ovim primjerom demantira).

Zastupnik Jurišić se obraća i ministru gospodarstva Dariu Sesaru zbog Javnog natječaja objavljenog u Dnevnom listu u kojem se radi o zapošljavanju državnog službenika, a u ministarstvu već postoji adekvatna osoba (namještenik) s potrebnom stručnom spremom (u međuvremenu završio fakultet) koju se može promaknuti putem internog natječaja. Ministar Sesar zbog bolesti ne nazoči sjednici. Zastupnik svoje upite šalje pismeno i na isti način očekuje odgovore.

Zastupnica Marija Lovrić (HSP dr. Ante Starčević) se sljedeća javila za riječ. Zanima je strategija razvoja ZHŽ, što se po tom pitanju učinilo u razdoblju od 2014.do 2019. godine tako da se sukladno toj strategiji može predlagati i sugerirati. Zastupnica se pita kome se po tom pitanju može obratiti?

Odgovor je ponudio predsjednik Skupštine Ivan Jelčić istaknuvši kako su za odgovor nadležni Ministarstvo gospodarstva i Ured za europske integracije.

Pošto su iscrpljene sve točke dnevnog reda, sjednica je završena.

Zapisnik sačinio Nikola Bebek.

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^