KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225; 039-852-226

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


Izvod iz zapisnika s 3. redovne sjednice Skupštine ŽZH

Zapisnici sjednica3.1.2019. 0:00:00
Treća redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održana je 28. prosinca 2018. godine u Širokom Brijegu, u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1000 sati.

Sjednicom je predsjedao predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 3. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine nazoče slijedeći zastupnici: Milan Ševo, Ivan Jelčić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivan Damjanović, Ivana Zrimšek Šaravanja, Ivan Leko, Tomislav Mandić, Klaudija Skoko, Damir Jurišić, Žana Miličević, Marija Iličić, Ante Pavlović, Željko Dragičević, Dobroslav Bukmir, Darko Kvesić, Mirko Jelić i Marija Lovrić.

(Ministrima je istekao mandat pa su zastupnici prozivani redom od zastupnika Milana Ševe nadalje.)

Opravdano izostao: Zdravko Bešlić i Zvonko Jurišić.

Konstatirano je da je od 20 zastupnika nazočno njih 18 što znači da postoji kvorum u odlučivanju.

Dnevni red

  1. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
  2. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) i
  3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, (Hitan postupak).

Dnevni red je usvojen uz dva glasa protiv (Mirko Jelić i Darko Kvesić).

Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Za riječ se prvi javio zastupnik Dobroslav Bukmir. Pitanje upućuje Ministarstvu financija a odnosi se na dug županije tako da se na samom početku mandata znaju točni podatci radi lakše usporedbe na kraju mandata. Zastupnik će odgovor dobiti pismenim putem.

Zastupnica Marija Lovrić govori o tome kako je Hrvatski cheerleading klub dobio priliku nastupiti na svjetskom prvenstvu u SAD-u koje će se održati u travnju 2019. godine i trebao bi predstavljati BiH, međutim u zadnjem trenutku su im otkazana sredstva. Zastupnica Lovrić ističe kako je Ministarstvo obrazovanja bilo izrazito susretljivo ali da ono ne može i ne mora snositi te troškove koji bi se trebali pokrivati s viših razina. Pita se, što se može učiniti po tom pitanju jer se radi o svjetskom prvenstvu na kojem jedan hrvatski klub predstavlja BiH.

Zasupnika Darka Kvesića zanima zašto nije organizirana javna rasprava o Proračunu i zašto se donosi po hitnom postupku.

Zastupnik Mirko Jelić se obraća ministarstvu gospodarstva i ističe kako je u Proračunu najmanje sredstava predviđeno za gospodarstvo; kako se planira s relativno malo sredstava podići gospodarstvo? Dodaje kako se ni sadnja smilja nije pokazala isplativa nego je još više stanovnika odselilo u inozemstvo, te zašto, po njegovom mišljenju, Ured za Europske integracije pri Vladi ŽZH nije ostvario niti jedan projekt do sada a broj zaposlenih u toj instituciji raste.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara kako će naknadno obrazložiti stavku Proračuna koja se tiče ovog resora, a zastupniku Jeliću sugerira pismeno traženje odgovora na postavljeni upit.

Zastupnik Zvonko Jurišić svoj upit usmjerava MUP-u po pitanju radara koji detektiraju neregistrirana vozila na području Posušja (ali i na području cijele županije), pita se može li se to reducirati tako da vozači prethodno dobiju obavijest o isteku registracije u vidu prve kazne koja pristigne na kućnu adresu.

Ministar Boras odgovara kako se nikad nije dogodilo da je pojedinac platio više kazni nego se sve pristigle kazne do ponovne registracije vozila šalju kao prekršajni nalog na sud koji ih objedinjuje u jednu jedinstvenu prilagođenu kaznu. Svaki put kada se prođe s neregistriranim vozilom, čni se prekršaj.

Zastupnik Jelić se javio za riječ i dodaje kako misli da ovo o čemu ministar Boras govori proturiječi činjenicama koje pokazuju das u pojedinci dobivali kazne samo dan ili dva po isteku registracije a ne pet dana tolerancije o kojima ministar govori. Ovdje je konkretno riječ o PU Široki Brijeg, zastupnik ne spominje ostale.

Ministar Boras odgovara kako smatra pozitivnim pojačanu aktivnost oporbe na ovoj sjednici, pogotovo od pojedinih zastupnika (Mirko Jelić). Jedinstveno je na razini cijele županije; PU Široki nije iznimka po ovom pitanju, ističe Boras te zastupnika poziva da podnese prijavu u tom slučaju i vidi ishod.

Zastupnica Marija Lovrić sugerira MUP-u pojačano obavještavanje na službenoj stranici i drugim medijima o temi o kojoj se upravo raspravlja.

Zastupnik Dobroslav Bukmir savjetuje ministra Borasa o njegovoj retorici dodavši kako u njegovom slučaju ozbiljan izraz lica skriva čovjeka dobre duše te da zastupnike ubuduće ne oslovljava u drugom licu jednine.

Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak)

Ministar Financija Toni Kraljević obrazložio je nazočnima Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak). Prilikom izrade Proračuna ŽZH za 2019. godinu korištene su projekcije i analize odjeljenja za makroekonomske analize Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (OMA), Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), Federalnog ministarstva financija i Ministarstva financija ŽZH, kao i izvršenje prihoda i rashoda za jedanaest mjeseci 2018. godine, a sve u svrhu realnijeg planiranja proračunskih stavki. Proračun je planiran u iznosu 85.994.142,00 KM što znači da je u komparaciji s izmjenama i dopunama, dakle rebalansom Proračuna za 2018. godinu veći za 1. 818. 530,00 KM. Što se tiče prihodovne strane, glavni prihodi su porezni prihodi koji sudjeluju, ovdje su projekcije, aproksimacije na iznos od 75. 595. 142, 00 KM. Neporezni prihodi iznose 8. 279 000 KM, tekuće potpore u iznosu su 1.120 000 KM (tekuće potpore sa viših razina) i razlika prihoda i rashoda dakle deficit tekuće godine koji bi se pokrio kroz financiranje od milijun KM i to je svojevrsni osigurač o kojem se govori već četiri godine jer u prethodnih nekoliko godina Županija ŽZH se nije zaduživala kod komercijalnih banaka na domaćem tržištu što znači da nije ni bilo deficita kojim bi se trebalo pokriti na ovaj način, dakle financiranjem. Kad se ponovno analizira struktura poreznih prihoda koji su i najznačajniji, a prihodi od neizravnih poreza su najznačajniji među poreznim prihodima koji pripadaju županijama, odnosno PDV planirani su u iznosu od 49. 402. 610, 00 KM. Drugi značajni porez je onaj od dobiti poduzeća planiran u iznosu 19. 829. 320, 00 KM. Prihodi od poreza na dohodak kao sljedeća značajna stavka u poreznim prihodima planirani su u iznosu od 5.580.000 KM. Neporezni prihodi iznose 8. 289.000 KM umanjeni su u odnosu na ono što je planirano u 2018. godini, a umanjeni su iz razloga izvršenja ove šarolike strukture stavki koje čine ove neporezne prihode, odnosno zbog pada na određenim stavkama pa se rukovodilo tim izvršenjem i napravljena je ovakva projekcija. Planirani rashodi i izdaci u Proračunu za 2019. godinu iznose 85. 994. 142, 00 KM i veći su za 1. 818. 530, 00 KM. Od rashoda i izdataka planiranih u izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. Tekuće rashode od 77. 550. 852, 00 KM čine bruto plaće u iznosu od 43. 429. 395, 00 KM, zatim naknade troškova zaposlenih u iznosu od 8. 328. 300, 00 KM. Doprinos poslodavca koji ide 10,5% na prethodno spomenuto 4. 919. 830,00 KM, izdaci za materijal i usluge u iznosu od 6. 271. 711,00 KM, tekući prijenosi – grantovi u iznosu 13. 780. 714, 00 KM, izdaci za kamate 820. 902, 00 KM, kapitalne izdatke čine kapitalni prijenosi drugim razinama vlasti – ovdje se misli na jedinice lokalne samouprave (grad Široki Brijeg i tri općine) u iznosu od 1. 500 000, 00 KM te kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 2. 443. 290, 00 KM i otplata duga od 3. 900 000, 00 KM. S obzirom kako su uvijek grantovi odnosno tekući prijenosi ministru Kraljeviću posebno zanimljivi, kako sam ističe, a i sami po sebi su sadržajni, postoji širok spektar socijalnih davanja pa je samo „prošao“ kroz tekuće prijenose. Tekući prijenosi općinama za sufinanciranje prijevoza učenika 1.000.000,00 KM, tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, Studentski centar u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje 550.000,00 KM, tekući prijenosi za ostale zajedničke institucije 200.000,00 KM, tekući prijenosi razvojnoj agenciji ŽZH u iznosu od 190.000,00 KM, tekući prijenosi za mjesne zajednice 200.000, 00 KM, tekući prijenosi za programe kulture 120.000,00 KM, sport 720.000,00 KM, tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva 1.100.000,00 KM, tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju 100.000, 00 KM, tekući prijenosi pojedincima uvećani na 390.000,00 KM. U 2018. se krenulo s pilot projektom besplatnih udžbenika za prvašiće, sada slijedi nastavak realizacije tog projekta. Iznos za udžbenike je uvećan dakle na 390.000,00 KM i to su ti tekući prijenosi pojedincima čime će se nastojati obuhvatiti barem učenike od prvog do petog razreda u 2019., a za nadati je se da će ŽZH uskoro postati prva županija koja će svojim osnovnoškolcima osigurati besplatne udžbenike. Tekući prijenosi braniteljima 800.000, 00 KM, tekući prijenosi za civilne žrtve rata 293.000,00 KM, tekući prijenosi za porodiljne naknade 1.200.000,00 KM, tekući prijenosi za štićenike 1.100.000,00 KM, tekući prijenosi za političke stranke 207.000,00 KM, tekući prijenosi za vjerske zajednice 120.000,00 KM, knjižnice 120.000,00 KM, tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji 1.200.000, 00 KM. Nakon obraćanja ministra financija Tonija Kreljevića, uslijedilo je izjašnjavanje odbora i povjerenstava o Prijedlogu Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak).

Povjerenstvo za ustav, poslovnik i zakonodavstvo na čelu s predsjednicom Klaudijom Skoko je usvojilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) sa 6 glasova za i jednim glasom protiv.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo na čelu s predsjednicom Marijom Iličić je usvojio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) s jednim glasom suzdržanim.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun na čelu s predsjednicom Žanom Miličević usvojio je Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) jednoglasno.

Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata na čelu s predsjednikom Željkom Dragičevićem (Zvonko Jurišić je bio opravdano nenazočan za vrijeme glasovanja odbora), usvojio je Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) jednoglasno.

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje na čelu s predsjednikom Tomislavom Mandićem usvojio je Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) sa 6 glasova za i jednim protiv.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova na čelu s predsjednikom Damirom Jurišićem usvojio je Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) jednoglasno.

Nakon glasovanja odbora, za riječ se javila zastupnica Marija Lovrić. Izrazila je nadu da će se u sljedećoj godini Proračun donositi ranije kako bi zastupnici početkom studenog imali taj dokumet u rukama i mogli ga analizirati. Smatra da će u sljedećim godinama Proračun ići u razvojnom smijeru jer ovakav kakav je trenutno to sigurno nije. Velik dio otpada samo na plaće korisnicima Proračuna. Ističe kako su zastupnici njezine stranke HSP dr. Ante Starčević davno prije inicirali besplatnost udžbenika u osnovnim školama i da joj je drago što to napokon stupa na snagu te da se određena sredsta preraspodijele i na obitelji s četvero ili više djece. Zastupnica se osvrnula na još nekoliko stavki iz Proračuna koje bi se, po njezinom mišljenju, mogle prenamijeniti. Također je pohvalila redovitost isplate porodiljnih naknada koje su ovaj put povišene u Proračunu.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se osvrnuo na svoju suzdržanost tijekom glasovanja na odborima. Ističe kako ga najviše smeta hitnost postupka usvajanja Proračuna. Nada se kako će se u sljedećoj godini Proračun donositi ranije kako bi zastupnici barem početkom studenog imali taj dokumet u rukama i mogli ga analizirati i utjecati na sadržaj određenih stavki. Njegovo izlaganje bilo je okarakterizirano komentiranjem Proračuna a ne postavljanjem pitanja kako je naglasio. Ističe kako dolazi iz poljoprivrednog sektora i kako je na te stavke posebno osjetljiv kao i na ulaganje amandmana koji, dok je bio općinski vijećnik u Ljubuškom nisu prihvaćani pa vjerojatno neće biti ni sada dok je oporbeni zastupnik u Skupštini ŽZH. Osvrnuo se i na besplatne udžbenike te još neke stavke koje je istaknuo kao pozitivne, ali je i dodao kako je zbog hitnosti mislio biti suzdržan po pitanju Proračuna no ipak je promijenio mišljenje kako se ne bi stvarale nepotrebne poteškoće jer je svakome u cilju da se Proračun usvoji.

Zastupnica Marija Lovrić se ponovno osvrnula na razvojni karakter Proračuna i naglasila važnost poduzetničkih inkubatora i startup-ova, gdje se treba poticati samozapošljavanje mladih ljudi kako bi se spriječio njihov odlazak iz Hercegovine. Naglašava I važnost zaštite okoliša I reguliranja odvoza otpada, odnosno oredlaže i reciklažu otpada koji s emože iskoristiti. Zastupniku Bukmiru kaže kako je kao oporbena vijećnica u Gradskom vijeću grada Širokog Brijega podnosila amandmane bez obzira bili usvojeni ili ne.

Zastupnik Zvonko Jurišić se opravdao radi nenazočnosti tijekom glasovanja na odborima i radi kašnjenje na samu sjednicu. Osvrnuo se također na hitnost postupka usvajanja Proračuna za koji će on biti ili suzdržan ili protiv. Tvrdi das u učenici nekad imali besplatne udžbenike. Zanima ga mišljenje ministra o stavci u Proračunu koja se odnosi na izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 500.000,00 KM predviđeno u 2019., a u 2018. 1.300.000,00 KM. Pita se zašto presude nisu isplaćene kad znamo da imamo preko tri milijuna sudskih presuda, to je završno s 2017. godinom. Zastupnik Jurišić se osvrnuo i na to što nema povišica plaća korisnicima Proračuna već odavn i pita se što se po tom pitanju može učinti.

Odgovor je ponudio ministar financija Toni Kraljević koji ističe kako je u Proračunu 2017. za sudska izvršenja ili presude s pozicije ministarstva financija planirano 300.000,00 KM. Ono o čemu je govorio zastupnik Jurišić su izmjene i dopune Proračuna gdje je uvećano milijun. Dakle 1.300.000,00 će biti isplaćeno do zadnjeg feninga, a zakonska obveza ministarstva financija je staviti minimalno 3% u Proračun. Za sada je stavljeno 500.000,00 KM, možda će se ta svota uvećati kroz neki rebalans. Ministar Kraljević se pita kako bi izgledao Proračun Zeničko-Dobojske Županije kad bi stavila sve presude? Bilo bi samo 200.000.000,00 na presudama!

Ministar gospodarstva Dario Sesar se referirao na postavljene mu upite o stavkama iz Proračuna koje se tiču gospodarstva. Što se tiče poljoprivrede tekući prijenosi su povećani s dosadašnjih milijun na milijun i dvjesto tisuća KM. Ministar Sesar ističe kako su tijekom prošle godine radili na stabilizaciji Proračuna kada se dug smanjio za nekih 40.000.000,00 KM, a bilo je bitno da se poticaji isplaćuju na vrijeme.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se opet javio za riječ i potiče sve općine da na određene načine lobiraju za sebe, konkretno, primjerice, pošto on dolazi iz poljoprivrednog sektora, ističe kako on i ostali poljoprivrednici lobiraju da ministar tog resora u Federaciji bude Hrvat. Samim time će biti i više poticaja i sredstava za poljoprivrednike. Otvorio je temu iseljavana koja postaje goruća u ovom okruženju što je činjenica jer po njegovom mišljenju mladi ljudi mahom odlaze iz Hercegovine čija će sela uskoro ostati pusta.

Ministrica obrazovanja Ružica Mikulić ističe kako besplatni udžbenici o kojima govori zastupnik Jurišić nisu bili dugoročno rješenje nego jednokratno, jer su samo jednom učenici prvih razreda devetogodišnje škole dobili besplatne udžbenike. Sada se radi na tome da učenici svih razreda osnovnih škola imaju omogućeno dobiti besplatne udžbenike.

Nakon što se Vlada povukla kako bi razmotrila tri Amandmana koje je uložila zastupnica Marija Lovrić na Prijedlog Proračuna, odlučeno je kako niti jedan neće biti usvojen. Što se tiče zastupnika u Skupštini ŽZH, većina njih Amandman nije usvojila.

Predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić nakon što je zastupnike pozvao na glasovanje, konstatira kako je Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) usvojen s većinom glasova za.

Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak)

Ministar financija Toni Kraljević još jednom dodaje kako ovaj pripadajući Zakon kojim se utvrđuje opseg i struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka pri izvršavanju Proračuna, isto tako upravljanje financijskom imovinom, zaduživanja, jamstva, ovlaštenja Vlade, Ministarstava financija i resornog ministra. Smatra kako se po ovom pitanju ne treba opširno izjašnjavati jer je ovo logičan pripadajući Zakon koji prati Proračun pos svim njegovim stavkama.

Povjerenstvo za ustav, poslovnik i zakonodavstvo na čelu s predsjednicom Klaudijom Skoko je usvojilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) sa 6 glasova za i jednim glasom protiv.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo na čelu s predsjednicom Marijom Iličić je usvojio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) s jednim glasom suzdržanim.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun na čelu s predsjednicom Žanom Miličević usvojio je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) jednoglasno.

Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata na čelu s predsjednikom Željkom Dragičevićem (Zvonko Jurišić je bio opravdano nenazočan za vrijeme glasovanja odbora), usvojio je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) jednoglasno.

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje na čelu s predsjednikom Tomislavom Mandićem usvojio je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) sa 6 glasova za i jednim protiv.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova na čelu s predsjednikom Damirom Jurišićem usvojio je Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) jednoglasno.

Pošto se nitko od zastupnika nije javio za raspravu, Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna je dan na raspravu. Konstatirano je kako je uz dva glasa protiv (Darko Kvesić i Mirko Jelić) i jedan suzdržan (Zvonko Jurišić) usvojen Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak).

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^