SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Čestitka za dan Županije

Svim žiteljima Županije Zapadnohercegovačke sretan 18. studenog Dan Županije Zapadnohercegovačke i Dan Hrvatske zajednice Herceg – Bosne
Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke
Ivan Jelčić

Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Program rada1.1.2019.

Program rada Skupštine sadrži najznačajnije zadaće koje proizlaze iz Ustava, zakona, planskih dokumenata Županije Zapadnohercegovačke, kao i drugih poslova i zadaća u ovlasti Županije koje treba obaviti u tijeku godine, nositelje pripreme materijala, način izvršavanja, rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine, procedure donošenja odnosnih akata kao i kraća obrazloženja za programirane zadaće. Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko-informativnih aktivnosti Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sadržanih u Programu rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke, te prihvaćena mišljenja i sugestije zastupnika, radnih tijela Skupštine, općinskih vijeća, županijskih tijela i organizacija, te građana i udruga građana.

Zadaće Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu proizlaze iz osnovnih postavki Ustava i zakona Županije Zapadnohercegovačke, te planskih dokumenata Županije, a predstavljaju održavanje kontinuiranih procesa kojima se provodi politika dugoročnog programa rada. Profesionalizacija zastupnika i njihov rad s konkretnim zaduženjima i zadacima iz njihove nadležnosti doprinosi uspješnom radu Skupštine. Aktiviranje radnih tijela Skupštine i poboljšanje njihovog rada u obavljanju poslova iz skupštinske nadležnosti doprinosi kvalitetnijem radu i ispunjavanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Ukoliko u Programu rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke nije izričito naznačeno, Vlada Županije Zapadnohercegovačke je predlagatelj zakona, odnosno podnositelj tematsko-analitičkih materijala navedenih u Programu rada Skupštine.

Sukladno naprijed navedenim smjernicama, a u cilju što efikasnijeg i ekspeditivnijeg provođenja svih programskih ciljeva za 2018. godinu u obavljanju ovih poslova Skupština Županije Zapadnohercegovačke će se pridržavati zakonskih rokova i ostvariti odgovarajuću ažurnost prema utvrđenoj dinamici vodeći računa o danim prioritetima.

A. NORMATIVNA DJELATNOST

-SKUPŠTINA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE -

 1. Izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Kolegij Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u suradnji sa Stručnom službom i Privremenim radnim tijelom Skupštine za izmjenu i dopuna Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine,

- Proračun i Financije -

 1. Proračun Županije Zpadnohercegovačke za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 2. Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 3. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: ukoliko bude postojala potreba.
 4. Dokument okvirnog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2019-2021. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.
 5. Zakon o plaćama i drugim naknadama koji nemaju karakter plaće,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 6. Izvješće o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke od 1.1.2017. godine do 31.12. 2017. godine,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.
 7. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, a koji se odnose na oblast javnih financija,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prema potrebi.

- Pravosuđe i uprava –

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

- Unutarnji poslovi -

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: prvo polugodište 2018. godine.
 • Zakon o unutarnjim poslovima
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 • Zakon o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke,
  Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  Rok: drugo polugodište 2018. godine.
 • - Gospodarstvo -

  1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: prvo polugodište 2018. godine.
  2. Zakon o turizmu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.

  - Obrazovanje, znanost, kultura i šport –

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Zakon o priznavanju stranih isprava i kvalifikacija,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine
  4. Zakon o muzejskoj djelatnosti u Županij Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  5. Zakon o zaštiti i korištenju kulturno povijesne i prirodne baštine,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  6. Zakona o mladima Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.

  - Zdravstvo, rad i socijalna skrb –

  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi svojim strateškim ciljevima usmjereno je na prevenciju i unaprijeđenje zdravstvenog stanja stanovništva, te ukoliko bude potrebno predložiti će propise iz te oblasti, a sve sukladno dodijeljenim nadležnostima.

  - Prostorno uređenje, resursi i zaštita okoliša -

  1. Zakon o građenju Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  2. Zakona o prostornom uređenju Županije Zapadnohercegovačke,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Zakon o izmjenama i dopnama Zakona o komunalnom gospodarstvu
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine

  - Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata -

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.

  - Civilna zaštita -

  1. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  2. Zakon o vatrogastvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite ,
   Rok: drugo polugodište 2018. godine.
  3. Odluka o Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
   Predlagatelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,
   Obrađivač: Županijska Uprava civilne zaštite ,
   Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  B. ANALITIČKO - INFORMATIVNA DJELATNOST

  1.Godišnje izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  2. Informacija o radu Županijskog suda i općinskih sudova za 2017. godinu,

  Izvjestitelj: Županijski sud i općinski sudovi,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  3. Informacija o radu Županijskog javnog tužiteljstva za 2017. godinu,

  Podnositelj: Županijsko tužiteljstvo,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  4. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2017. godinu,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Županijsko pravobraniteljstvo,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  5. Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije,

  Podnositelj: Predsjedatelj Nezavisnog odbora za izbor i revizije Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  6. Izvješće Vlade o izvršenju Proračuna za 2017. godinu,

  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  7. Izvješće Vlade o korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna,

  Podnositelj: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: tromjesečno.

  8. Izvješće Županijske Agencije za privatizaciju sa prihodima, rashodima i utrošku sredstava,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Županijska Agencija za privatizaciju,

  Rok: po ukazanoj potrebi

  9. Informacija o isplaćenim novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podnositeljima i namjeni

  poticanja proizvodnje u općinama Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  10.Informacija o stanju u oblasti športa s programom razvoja športa na području Županije

  Zapadnohercegovačke,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  11.Informacija u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  12. Informacija u oblasti kulture,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  13. Polugodišnja Informacija o stanju sigurnosti cestovnog prometa,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  14. Informacija o stanju i poduzetim mjerama za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: po ukazanoj potrebi.

  15. Izvješće o radu stalnih i povremenih tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

  Podnositelj: predsjedatelj stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine,

  Rok: prvo polugodište 2018. godine.

  16. Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,

  Predlagač: Vlada Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: prosinac 2018. godine.

  17.Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,

  Predlagač: Kolegij Skupštine,

  Rok: prosinac 2018. godine.

  18. Analiza ostvarivanja mjera ekonomske politike u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2017. godini,

  U Analizi će se ukazati na ostvarena kretanja, mjere i aktivnosti koje se poduzimaju, kao i ukazane probleme u

  2017. godini i predložiti pravci potrebnih aktivnosti za ostvarivanje Mjera gospodarske politike.

  Rok: tijekom 2018. godine.

  19. Informacija o ekonomskoj suradnji županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine,

  Informacijom će se, u prvom redu, obuhvatiti obim, intenzitet i način ostvarivanja gospodarske suradnje (proizvodna,

  trgovinska, financijska i dr.) između županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  Rok: tijekom 2018. godine.

  20.Analiza razine razvijenosti Županije i općina u

  Županiji s prijedlogom mjera za poticanje i razvoj,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  21.Korištenje raspoloživih resursa u Županiji

  Zapadnohercegovačkoj (prirodni, ekonomski, kadrovski,

  energetski),

  Rok: tijekom 2018. godine.

  22. Informacija o obrtništvu, trgovini, ugostiteljstvu i

  turizmu na području Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  23. Analiza realiziranja stranih ulaganja - uvjeti,

  poteškoće i poticaji,

  Rok: tijekom 2018. godine

  24. Informacija o stanju stambenog fonda na području

  Županije Zapadnohercegovačke,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  25. Prestrukturiranje i privatizacija s posebnim osvrtom

  na velike gospodarske sustave,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  26. Informacija o stanju raseljenih osoba - prognanih i

  izbjeglih u Županiji Zapadnohercegovačkoj (broj, struktura,

  položaj, ostvarivanje prava, zaštite i načina zbrinjavanja)

  Rok: tijekom 2018. godine.

  27. Izgradnja sustava socijalne zaštite, analiza bi

  obuhvatila: socijalne programe, nezaposlenost, zdravstvenu

  zaštitu, obrazovanje i dr.,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  28. Analiza razine zaposlenosti na području Županije

  Zapadnohercegovačke i općina,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  29. Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje

  zdrave hrane u Županiji Zapadnohercegovačkoj

  Rok: tijekom 2018. godine.

  30. Izvješće o implementaciji projekata u 2017.

  godini,

  Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva Županije

  Zapadnohercegovačke,

  Rok: tijekom 2018. godine.

  C. PLANIRANJE AKTIVNOSTI SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

  C. 1. Skupština Županije Zapadnohercegovačke održava redovite, izvanredne, tematske i posebne sjednice.

  Skupština može održavati i svečane sjednice, a može dio radne sjednice proglasiti svečanim.

  C. 2. Program rada Skupštine za 2018. godinu ostaje otvoren za sve subjekte u Županiji Zapadnohercegovačkoj koji mogu predlagati različita pitanja za skupštinska zasjedanja, ovisno od aktualne situacije i potrebe u svim sferama društvenog života naše Županije.

  C 3. Organiziranje međunarodnih posjeta institucijama ili sličnim administrativno pravnim regijama s ciljem suradnje općeg upoznavanja s radom drugih institucija i razmjene  konkretnih iskustava u pojedinim oblastima rada Skupštine, a sve s ciljem poboljšanja rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kao najvišeg zakonodavnog tijela Županije.

  C 4. Radna tijela Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u okviru svoje mjerodavnosti razmatrat će materijale utvrđene Programom rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu. O razmatranim materijalima Skupštini će dostavljati svoje pisane stavove i mišljenja prije početka svakog zasjedanja Skupštine po propisanoj regulativi.

  C 5. U 2018. godini Skupština Županije Zapadnohercegovačke će u vršenju svojih nadležnosti nastaviti intenzivnu i kontinuiranu suradnju i razmjenjivanje informacija s raznim institucijama, a sve u cilju usklađivanja što kvalitetnijeg rada.

  C 6. Na temelju naprijed izrečenog zaključujemo da će Skupština Županije Zapadnohercegovačke na koncu preuzeti i obvezu realizacije svih započetih procesa kao i realiziranje svih obveza koji proizlaze iz Programa rada koja se odnose na pitanja od zajedničkog interesa, kao i provođenja zajedničkih pitanja utvrđenih u Ustavu, zakonima ili propisima.

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
  - S K U P Š T I N A -
  Broj:01-02-2-XXXI-546/18
  Datum: 14. svibnja 2018.

  Predsjednik Skupštine
  Ante Mišetić

  Naše općine ...

  Široki Brijeg

  Grad Široki Brijeg

  Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

  Ljubuški

  Grad Ljubuški

  Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

  Posušje

  Općina Posušje

  Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

  Grude

  Općina Grude

  Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

  ^