Priopćenje s 5. sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica22.3.2019. 0:00:00

Peta redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, održana je 22.ožujka 2019. godine u Širokom Brijegu. Na Dnevnom redu našlo se sedam točaka. Nakon što je u prvoj točki usvojen Zapisnik s prethodne sjednice i nakon što je nekolicina zastupnika postavila određena pitanja te uputila primjedbe i sugestije koje im omogućava druga točka, treću točku, odnosno novi Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koju je predložio predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Leko, a prihvatilo resorno ministarstvo, odnosno Vlada ŽZH, dodatno je obrazložio ministar zdravstva Tomislav Pejić. Zastupnici su novi Prijedlog Odluke usvojili jednoglasno.

Četvrtu točku Dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicretdit Bank Austrija AG za „Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje“ nakon obrazloženja ministra financija i potpredsjednika Vlade ŽZH gospodina Tonija Kraljevića, Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo usvojilo jednoglasno kao i zastupnici u Skupštini što je konstatirano glasovanjem.

Tijek sjednice je ponudio i petu točku „Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine ŽZH“ koju je nazočnima predstavila Julijana Šimović, tajnik Skupštine ŽZH. Zastupnici su ovaj Prijedlog odluke usvojili s većinom glasova za. Protiv je bio zastupnik Zvonko Jurišić, a Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo se očitovalo jednoglasnim usvajanjem ove točke Dnevnog reda.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti bio je šesta točka Dnevnog reda koju je Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo usvojilo jednoglasno kao i zastupnici tijekom glasovanja na sjednici.

Sedma točka Dnevnog reda odnosila se na „Izbor i imenovanje“. Konkretno, riječ je o pet Prijedloga Odluke: o izboru zamjenika predsjednika Skupštine ŽZH; Zastupnica Ivana Barišić je predložena kao kandidatkinja za mjesto zamjenika predsjednika županijske Skupštine te potvrđena na to mjesto jednoglasno. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno-imunitetnog Povjerenstva Skupštine ŽZH je usvojen jednoglasno, a Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje također, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun Skupštine ŽZH. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova zastupnici su jednoglasno podržali na petoj redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^