Poziv na 5. sjednicu Skupštine ŽZH

Sjednice Skupštine11.3.2019. 0:00:00

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 5. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 18. ožujka 2019. godine, s početkom rada u 12 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi,
 3. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje,
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,
 7. Izbor i imenovanje:
  1. Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnoimunitetnog Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^