Sektor za opće, računovodstvene i zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove

Stručna služba - Sektor za opće i zajedničke poslove1.1.2019. 0:00:00
 1. organizira obavljanje svih studijsko analitičkih, informacijsko – dokumentacijskih, administrativno – tehničkih, računovodstveno – materijalnih i pomoćnih poslova za potrebe rada Skupštine, njenih radnih tijela sukladno važećim propisima;
 2. organizira poslove čuvanja izvorne dokumentacije Skupštine i njenih radnih tijela;
 3. obavlja stručne i administrativne poslove, organiziranje sastanaka i radnih dogovora predsjednika i dopredsjednika, te zamjenika predsjednika izrađuje bilješke i brine o provođenju u djelo zaključaka s dogovorenih sastanaka;
 4. priprema stručne prijedloge za donošenje odluka o pitanjima značajnim za rad gospodarski, politički i upravni sustav Županije, te izrađuje informacijske i analitičke materijale o tim pitanjima;
 5. objedinjavanje i predlaganje Proračuna Skupštine;
 6. izradu obračuna, financijskih planova i izvješća, te vođenje knjigovodstvene dokumentacije;
 7. obračune plaća i svih ostalih primanja za sve uposlene u Stručnoj službi i Skupštini;
 8. obavljanje novčanih transakcija i vođenje odgovarajuće dokumentacije za iste;
 9. organizira poslove vezane za ostvarivanje suradnje predsjednika, dopredsjednika i zamjenika predsjednika s tijelima i organizacijama u Županiji i Federaciji Bosne i Hercegovine, te inozemstvu;
 10. brine o tome da se zaključci s Skupštine upućuju i dostavljaju Vladi radi ostvarivanja upute koja se daje nadležnim ministarstvima, te ujedno prati njihovu provedbu u dogovorenim rokovima;
 11. vrši i druge poslove koji se Sektoru zakonom ili drugim propisom stave u nadležnost.

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-831-514

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


^