Priopćenje s 3. sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica28.12.2018.

Treća, redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, održana je u Širokom Brijegu u petak, 28. prosinca. Na samom kraju kalendarske 2018. godine, zastupnicima i javnosti predstavljen je Prijedlog Proračuna ŽZH za sljedeću, 2019. godinu po hitnom postupku jer se radilo o uređenju odnosa i pitanja za čije uređenje postoji neodgodiva potreba s obzirom na vremensko razdoblje koje je utvrđeno Zakonom o Proračunima ŽZH.

Prilikom izrade Proračuna ŽZH za 2019. godinu korištene su projekcije i analize odjeljenja za makroekonomske analize Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (OMA), Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), Federalnog ministarstva financija i Ministarstva financija ŽZH, kao i izvršenje prihoda i rashoda za jedanaest mjeseci 2018. godine, a sve u svrhu realnijeg planiranja proračunskih stavki.

Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu planiran je u iznosu od 85.994.142,00 KM, u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu. Planirani ukupni prihodi, primici i financiranje u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu iznose 85.994.142,00 KM. U odnosu na planirane prihode u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu veći su za ukupan iznos od 1.818.530,00. KM.

Prijedlog Proračuna ŽZH za 2019. godinu (hitan postupak) detaljno je obrazložio ministar financija i dopredsjednik Vlade ŽZH Toni Kraljević koji između ostalog kao bitnu stavku navodi redovitost isplate socijalnih davanja (posebno porodiljnih naknada i  besplatnih udžbenika za učenike od prvog do petog razreda osnovne devetogodišnje škole u 2019. godini). Protiv Prijedloga Proračuna ŽZH za 2019. godinu (hitan postupak) izjasnili su se zastupnici Mirko Jelić i Darko Kvesić (HRS) i zastupnik Zvonko Jurišić (HSP).

Zastupnica Marija Lovrić (HSP dr. Ante Starčević ) uložila je Amandman na Izmjene i dopune Prijedloga Proračuna ŽZH za 2019. godinu. Smatra kako je planirani Proračun trebao biti razvojnog karaktera, što po njezinom mišljenu nije realizirano. Izrazila je zadovoljstvo zbog uvećanja iznosa porodiljnih naknada za nezaposlene majke, te što su planirani besplatni udžbenici za učenike od prvog do petog razreda osnovne devetogodišnje škole. Nakon razmatranja Amandmana zastupnice Lovrić, Vlada ŽZH ga nije usvojila.   O Prijedlogu Zakona o izvršenju Proračuna ŽZH za 2019. godinu (hitan postupak) suzdržan je bio zastupnik Zvonko Jurišić (HSP), a protiv su bili zastupnici HRS-a Darko Kvesić i Mirko Jelić.

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^