Priopćenje za javnost s 28. redovne sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica30.3.2022. 14:46:23

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sazvana je i održana 28. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u srijedu 30. ožujka 2022. godine, s početkom rada u 11 sati u Dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Nakon pozdravnih riječi predsjednika Skupštine ŽZH Ivana Jelčića pristupilo se usvajanju Dnevnog reda sjednice Skupštine ŽZH pri čemu su se uvrstile dodatne tri točke koje je predložio predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH Ivan Leko. Novi predloženi Dnevni red je usvojen uz 4 suzdržana glasa: Marija Lovrić, Dobroslav Bukmir, Ante Pavlović i Željko Dragićević.

Uvrštene točke su: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak) koji je obrazložila predstavnica Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi, pomoćnik ministra Jelena Šimić; Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak) kojeg je obrazložio ministar branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Šumsko – gospodarskog društva ŽZH koju je obrazložio ravnatelj Ante Begić, naprijed navedene uvrštene točke Dnevnog reda su usvojene jednoglasno.

Jednoglasno je usvojen i Zapisnik s prethodne sjednice te su zastupnici nakon zastupničkih pitanja, primjedbi i prijedloga raspravljali i o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave koji je usvojen jednoglasno, ali nakon što je zastupnik Ivan Leko (predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH) uložio dva amandmana koji su se odnosili na tehničke propuste koje su zastupnici nakon razmatranja prihvatili.

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u ŽZH za razdoblje od 2022. do 2028. godine, zatim Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna ŽZH za 2022. godinu “Tekući prijenosi za političke stranke” i Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti (sve tri točke su nakon obrazlaganja usvojene jednoglasno). Predsjednik Skupštine nakon što je iscrpio sve točke dnevnog reda zatvorio je rad 28. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^