Izvod iz zapisnika s 18. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica12.1.2021. 0:07:16

18. sjednica Skupštine održana je 18.9.2020. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1100 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 18. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Mirko Jelić, Žana Miličević, Ružica Galić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno. Za riječ se javio zastupnik Ivan Leko koji je u ime Kluba zastupnik HDZ-a BiH predložio da se točka 4. povuče s današnjeg Dnevnog reda s obrazloženjem da se ministru da još vremena u daljnjem konzultiranju sa zainteresiranim stranama, samim tim se ostale točke pomjeraju, tako da npr. točka 15. postaje točka 14. Za riječ se javio i zastupnik Dobroslav Bukmir koji je u ime Kluba zastupnika HDZ-a 1990. tražio isto kao i zastupnik Leko.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
4.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak),
5.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
6.Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika,
7.Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja,
8.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine,
9.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
10.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
11.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2019. godinu,
12.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2019. godinu,
13.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. Godinu,
14.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir referira se na pandemiju Koronavirusa i na broj zaraženih osoba u ŽZH, problem održavanja svadbi, uputio je kritiku Stožeru i postavlja upit zbog odluka o broju uzvanika na svadbama i njegovim izmjenama.

Zastupnik Dobroslav Bukmir postavlja drugi upit vezano za vandalizam pojedinaca u Parku prirode Blidinje.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić referira se na upit zastupnika Bukmira i ističe kako je razumio što zastupnik želi reći te je pojasnio donošenje odluka Stožera o dopuštenom broju osoba u zatvorenom odnosno otvorenom prostoru, njihovom provođenju, primjenjivanju i poštivanju, odnosno na sankcioniranje njihova nepoštivanja. Što se tiče drugog upita, to nema veze s upravom Parka prirode Blidinje.

Zastupnik Dobroslav Bukmir replicira predsjedniku Vlade ŽZH Zdenku Ćosiću ističući nejasnoće vezane za broj osoba u svadbenim salonima, kafićima ili nekim drugim ugostiteljskim okupljalištima.

Zastupnik Zvonko Jurišić se osvrće na ono o čemu je govorio zastupnik Bukmir da je predsjednik Vlade najavio kako timovi kreću i da će se mjere provoditi kako su i donesene. Za razliku od prethodnih mjera od 15. 8. kada je Stožer zasjedao u Grudama i donosio određene preporuke i odluke koje se nisu namjerno provodile na terenu, kako tvrdi zastupnik Jurišić, i referira se na problematiku provedbe odluka odnosno naredbi o zabrani održavanja svadbi na području ŽZH (koje se nisu poštovale ni provodile što na koncu rezultira povećanjem broja osoba zaraženih kovidom19) i rada ugostiteljskih objekata do 23 sata koja se također ne poštuje čime se djelatnici policijskih uprava izigravaju.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja upit ministru branitelja Mladenu Begiću (zastupničko pitanje), a vezano je za reviziju Instituta za medicinsko vještačenje svih pripadnika HVO-a, koja se u zadnje vrijeme radi vrlo intenzivno kao i izvođenje iz tih prava. Također, zastupnik iznosi podatke o broju revidiranih korisnika osobne i obiteljske invalidnine tih prava na razini cijele županije s naglaskom na Općinu Posušje. Dodaje kako primjećuje određene koruptivne i kriminalne radnje oko Instituta za medicinsko vještačenje te pita ministra je li on osobno upoznat s brojem revidiranih korisnika? Zastupnik traži pismeni odgovor uz moguće usmeno obrazloženje (trenutno).

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara kako on kao županijski ministar ima samo bazu podataka koje mu dostave općine te precizira brojčano stanje spomenutih korisnika u sustavu. Također se referira i na stanje u Općini Posušje te je razgraničio po ovom pitanju nadležnosti Instituta za medicinska vještačenja, resornog ministarstva, Skupštine i Vlade ŽZH. Istaknuo je kako će zastupniku biti odgovoreno u pisanom obliku.

Zastupnik Zvonko Jurišić referira se na riječi ministra Begića i ističe kako je dobro upoznat s time kako su neki ljudi ostvarili određena prava ili su izvedeni iz prava, kao i s načinom rada institucija vezanih za ovu problematiku.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić ističe kako je zastupnik iznio puno nepreciznosti osvrćući se na rad Stožera kao i na (ne)poštivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata na području ŽZH i dodaje da ne postoji mjera ili zakon koji neće imati svoje prekršitelje, a za što postoje i određene sankcije. Stožer je izričito naložio službama da se izriču najstrože sankcije jer opomene i primjedbe nisu rezultirale. Predsjednik Ćosić dodaje kako sve prihvaća, ali ne i paušalne optužbe zastupnika Jurišića kako se tim mjerama nekome pogoduje ili podilazi.

Zastupnik Zvonko Jurišić pita predsjednika Vlade, referirajući se na njegov komentar na pogodovanje ili podilaženje nekome, na kojoj je to svadbi bila ispoštovana dozvoljena brojka od 50 osoba, odnosno da navede barem jednu svadbu na kojoj je bilo manje od 300 osoba ili gdje je to intervenirala inspekcija koja je nadležna za kontrolu provedbe donesenih mjera?

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić ističe kako je upravo dobio službene podatke o broju korisnika spomenutih prava u Posušju prije 2009. godine i podsjeća kako je ipak bio u pravu te apelira da se ubuduće s više odgovornosti iznose podaci.

Zastupnica Marija Lovrić referira se na internetski napis o PCR testovima te traži stručno mišljenje ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislava Pejića o ispravnosti načina korištenja PCR testova te, po njezinom mišljenju problematici nošenja maski. Također se osvrće i na pitanje pohađanja nastave u vremenu pandemije te na broj umrlih osoba ove, odnosno prošle godine. Apelira na majke s četvero i više djece, da im se dodijeli status koji bi im osigurao pristojne uvjete za život.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupnici kako ona izolirano govori o njima, a on sam nije toliko stručan u samoj tehnici PCR testova te ih u tom dijelu ne može komentirati; oni imaju svoje specifikacije, procedure koje su prošli i nakon toga su odobreni za detekciju korona virusa. Što se tiče odnosa broja umrlih ove godine i prošle, za ministra je svaka smrt smrt, bez obzira je li korona bila uzrok ili poticaj za nju. Što se tiče (ne)nošenja maski - puno je liječnika koji nose satima te maske, to nije lagano, ali ta maska uz pravilno korištenje nema negativan učinak i oko toga ministar ne želi polemizirati. Maska itekako štiti zdravlje, dodao je.

Zastupnica Marija Lovrić ponovno obrazlaže svoje mišljenje o zaštitnim maskama.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira početak školske godine, odnosno pojavu maski koje nisu bile adekvatne te traži pojašnjenje. Komentira i izlaganje zastupnice Lovrić o maski te ponavlja kako je neupitna korisnost maske.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić je očekivala više zainteresiranih po pitanju obrazovanja, primjećuje polemiziranje oko korištenja zaštitnih maski kod djece u školama te pisanje neistina po internetskim portalima. Ministrica je također pripremila izvješće koje je ukratko predstavila nazočnima, a odnosi se na sve do sada učinjeno u školstvu u kriznom vremenu pandemije korona virusa. Svim nastavnim djelatnicima je osigurana osnovna informatička naobrazba za online nastavu u suradnji s IT Centrom Sveučilišta u Mostaru, izrađeni su izvedbeni programi za osnovne i srednje škole što je lakši preduvjet za izvođenje nastave u ŽZH. Zavod za javno zdravstvo ŽZH je izdao smjernice za rad osnovnih i srednjih škola i imenovan je krizni tim na razini svake škole s određenim zaduženjima. Ministrica pojašnjava i stanje vezano za školske udžbenike - postupak se privodi kraju, a zaštitne maske djeca su obvezna nositi tijekom ulaska i izlaska iz škole.

Zastupnica Marija Lovrić podsjeća na pitanje upućeno ministru Pejiću o PCR testovima, odnosno njihovoj osjetljivosti te ponovno o utjecaju trenutne situacije na psihološko zdravlje djece u školama i općenito.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupnici Lovrić kako pitanje o utjecaju korona virusa na psihološko zdravlje djece ne traži odgovor jer će na sve nas ovakva stresna situacija i psihološki djelovati. Što se tiče PCR testova, ministar ističe kako nije upoznat da je netko ponudio model i da je taj proizvođač to ponudio. Ministar ne može odgovoriti na to je li "više pozitivan, manje pozitivan, ovakav ili onakav". Podsjeća nazočne kako se liječnici obrazuju šest godina da bi postali liječnici, a onda nakon toga slijedi specijalizacija koja traje 4, 5, ili 6 godina, zatim postoji još jedna stepenica - subspecijalizacija, onda na osnovu tih stvari s današnjim iskustvom o korona virusu u svega šest mjeseci na području ŽZH trenutno ne postoji bolja metoda od PCR testa. Sugerira zastupnici da, ukoliko želi, sroči mail i uputi ga WHO-u kako bi dobila potrebne informacije.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Pomoćnik ravnatelja civilne zaštite Zoran Polunić obrazlaže ovu točku Dnevnog reda i svu potrebnu proceduru koja se morala ispoštovati. Područje zaštite i spašavanja ljudi regulira se i drugim zakonima (o zdravstvenoj zaštiti primjerice). Pomoćnik Polunić pojašnjava kako Zakon ima 192. članka, podijeljen je na dijelove i poglavlja koja je zatim ukratko približio nazočnima.

Zastupnik Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH predlaže Amandman br 1. u kojem se mijenja članak 185.

Zastupnik Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH predlaže Amandman br 2. (zastupnik Leko nije ga dodatno objašnjavao jer su ga zastupnici dobili na uvid).

Zastupnik Zvonko Jurišić traži od predlagatelja Zakona objašnjenje je li se nešto u Zakonu promijenilo u odnosu na Nacrt Zakona? (Odgovoreno s mjesta kako se ništa nije mijenjalo u tom smislu.) Traži od ravnatelja Civilne zaštite pojašnjenje Članka 71. i 86.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH Drago Martinović pojašnjava članak 71. kada se radi o skloništima, pri gradnji, vlasnici stambenih objekata i drugih prostora koji ulažu i grade zgrade, obvezni su od ukupnog iznosa investicije grubih radova, 1% izdvojiti za sklonište. U članku 86. pojašnjava kako se prošle godine u kolovozu oformila služba za zbrinjavanje nastradalog stanovništva od oko 30 članova i trenutno je od velike koristi.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva Vladu na očitovanje o amandmanima.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić ističe kako se Vlada ŽZH očituje prihvaćajući Amandmane koje je uložio Klub zastupnika HDZ-a BiH.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata je s 4 glasa za i 2 protiv prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak).

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak je istaknuo kako je ovaj Zakon sam po sebi dosta kratak pa je i obrazloženje bilo koncizno. Njime se ukida ograničenje mandata ravnatelja zdravstvene ustanove na dva mandata kako to ne bi bio razlog smjene ravnatelja u nekoj zdravstvenoj instituciji. Obrazlaže i članak 60.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na članak 61. u kojem se govori o zamjeniku ravnatelja (imenovanju), odnosno ukoliko ravnatelj nema završen fakultet zdravstvenog usmjerenja, potrebno je imenovati zamjenika s potrebnim uvjetima. Zastupnik traži pojašnjenje pojma fakultet zdravstvenog usmjerenja te primjećuje kako jedino ravnatelj Doma zdravlja u Posušju nema fakultet zdravstvenog usmjerenja te da ovo ne bi trebalo podržati dok se ne preciziraju uvjeti koji su potrebni za imenovanje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Dobroslav Bukmir, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 15 protiv: 4 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak ističe kako je ovo Federalni Zakon i kako on zastupnicima u ŽZH nije nov te da je sada ovdje u jednoj drukčijoj formi. Donesena je i Odluka s Amandmanima koji su usvojeni ovdje na Skupštini ističe Senjak, a organizirana je i javna rasprava.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak ističe kako je i ovo Zakon na razini Federacije i njime se pokušalo, koliko je moguće uskladiti zakonodavstvo u sastavu reforme radnog zakonodavstva s Europskom unijom. Skupština ŽZH je ovaj Zakon prihvatila u cijelosti, bez primjedbi i dodatnih prijedloga. Zakon predviđa organiziranje vijeća zaposlenika kod poslodavca, za razliku od sindikata koji je u struci (djelatnosti).

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ukratko obrazlaže nazočnima kako su se na natječaj javila dva kandidata; jedan kandidat formalno nije ispunio uvjete - njegova prijava nije bila potpuna pa je na kraju bio samo jedan kandidat u pitanju.

Zastupnik Zvonko Jurišić pita ministra temeljem čega je zaključeno da kandidatkinja posjeduje navedene sposobnosti? Zastupnik ističe kako se u članku o kojem govori ne spominje potvrda o radnom iskustvu te dodaje kako ga zanima tko izdaje tu potvrdu o podatcima o dosadašnjem radu, a isto tako se pita tko daje potvrdu o radnom stažu? Primjećuje kako je drugi kandidat radi te potvrde iz formalnih razloga odbijen te tvrdi da ovaj natječaj nije u skladu sa Zakonom i da ga treba odgoditi.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupniku kako se jedino iz te potvrde to može zaključiti te kako on ima pravo tvrditi suprotno, a Skupština će glasovanjem donijeti odluku.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Dobroslav Bukmir, Zvonko Jurišić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 2 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako je predsjednik jedne političke stranke poslao na službeni mail dopis oko raspodjele sredstava. Zastupnik ističe kako mu treba poslati neki dopis kako bi znao ima li pravo na to ili nema.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić govori zastupniku kako je zahtjev koji je zaprimljen od HDU-a ispoštovan, kako je Kolegij o tome zasjedao te kako je odgovoreno pravovremeno u skladu s prije donesenim odlukama.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

Zastupnik Zvonko Jurišić zanimaju ga rješenja pod rednim brojem 13. o imenovanju radne skupine za utvrđivanje iznosa novčanih sredstava za koje je oštećena ŽZH na ime nepravedne raspodjele javnih prihoda od neizravnih poreza. Zastupnika zanima, pošto je to u 2019., a tekuća se godina bliži kraju, je li ta radna skupina nešto napravila ili je imenovana formalno?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara kako je radna skupina napravila cijeli jedan elaborat iz kojeg je vidljivo da je ŽZH u toj raspodjeli PDV-a znatno oštećena i temeljem tog elaborata je vršen javni pritisak i djelomično uvažen.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2019. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2019. godinu.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar nazočne detaljno upoznaje s ovom točkom Dnevnog reda izdvojivši činjenicu kako se iz godine u godinu povećava broj predmeta o radu - u 2019.godini bilo ih je 1223 (pravobranitelj vuče paralelu s nekim godinama koje su prošle sa znatno manjim brojem predmeta) od kojih su bitni oni koji su vezani za Županiju i Proračun, parnični i ovršni predmeti. Iznio je Skupštini ŽZH podatke vezane za parnice kao i ostale bitne informacije.

Zastupnik Zvonko Jurišić pravobranitelju Lončaru postavlja pitanje o tome kako se protiv ŽZH u parničnim postupcima vodi nekoliko postupaka od kojih nisu svi pravomoćni to je iznos od 3.834.000,00 KM. Zastupnik se pita jesu li to svi ovi koje je pravobranitelj naveo pri kraju svog izlaganja? Referira se na dio u kojem se spominje kako je pravobraniteljstvo uspjelo u sporovima za 4. 336.000,00 KM i pita je li to definitivno gotovo, na što dobiva potvrdan odgovor s mjesta od pravobranitelja. Primjećuje možebitnu pravobraniteljevu razočaranost sa Sudom (nekih stavki, donošenja odluka...).

Županijski pravobranitelj Mate Lončar ističe kako su oni stranka u postupku, a s druge strane su pravne i fizičke osobe te nekad možda sud presudi u njihovu korist, to je slikovito rečeno nogometna utakmica.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Dobroslav Bukmir.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2019. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2019. godinu.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH Drago Martinović ističe kako Izviješće nije preopširno, te se bazira na problematiku izbora komesara koji je imenovan nakon dugogodišnjeg "vakuuma". Odbor se susreće s određenim problemima, primjerice nedostatkom kadrova, odnosno dodjeljivanjem činova policijskim službenicima. Martinović dodaje kako Zakonom o policijskim službenicima i Zakonom o unutarnjim poslovima, a tiče se izbora komesara, mjesto vršitelja dužnosti komesara nije regulirano.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Dobroslav Bukmir.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

13. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. Godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Zastupnik Zvonko Jurišić referira se na razloge radi kojih, između ostalog, neće moći podržati ovu točku Dnevnog reda jer je prema njegovom mišljenju neuvjerljiv. Primjerice, na službenu stranicu Skupštine ŽZH, odnosno Izviješće o radu za 2019. godinu tijekom koje je donesen (usvojen) Zaključak da će se donijeti program rada za 2020. do kraja prosinca 2019. a donosi se danas, 18.rujna 2020. Zastupnik se pita usvaja li se Program rada Skupštine ŽZH iz 2019. ili 2020. godine te dodaje kako je primijetio da nema Poslovnika o radu u Ovom Programu rada (planiran je '18. i '19. a sada nije planiran 2020.?). Također, skreće pozornost i Vladi ŽZH na neke ispravke koje treba uraditi u svom Izviješću o radu, a to je ujedno i slijedeća točka dnevnog reda pa zastupnik već sada koristi prigodu izjasniti se.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

14. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1500 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^