Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica21.9.2020. 23:37:13

17. sjednica Skupštine održana je 30.6.2020. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 17. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Stipe Bešlić, Dobroslav Bukmir, Ivan Damjanović, Ružica Galić, Marija Iličić, Ivan Jelčić, Damir Jurišić, Zvonko Jurišić, Ivan Leko, Marija Lovrić, Tomislav Mandić, Žana Miličević, Ante Pavlović, Marko Radić, Ivo Sesar, Klaudija Skoko, Milan Ševo, Stjepan Vlašić, Ivana Zrimšek-Šaravanja.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Željko Dragićević, Mirko Jelić, Darko Kvesić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak),
4.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak),
5.Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
6.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
7.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
8.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika,
9.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine.

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira kako je potrebno ispraviti u Zapisniku lokaciju održavanja prethodne sjednice.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Ivan Damjanović postavlja pitanje predsjedniku Vlade Zdenku Ćosiću vezano za neradnu nedjelju, konstatira kako je to pandemija koronavirusa ubrzala, jer je već 2-3 mjeseca na snazi zabrana rada trgovina nedjeljom pa zastupnika zanima stav Vlade o tome. Drugo pitanje je za ministra Pejića - zastupnika zanima epidemiološka situacija u ŽZH?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara zastupniku Damjanoviću kako je Vlada već najavila da će po prestanku stanja opasnosti ići u tom smijeru da nedjelja bude stvarno neradni dan te je zadužila ministra gospodarstva da pripremi takvu "Odluku o radnom vremenu fizičkih i pravnih osoba koje se bave trgovinom" i ona je sada u proceduri i čekaju se potrebna mišljenja te on očekuje na sljedećoj ili drugoj sjednici Vlade donošenje takve odluke koja će trajno regulirati radno vrijeme, odnosno neradne ndjelje.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara na pitanje zastupnika Damjanovića i dodaje kako se korona virus očito vratio u Županiju Zapadnohercegovačku te je prema izvješću Zavoda za javno zdravstvo šest osoba trenutno s potvrđenom infekcijom Korona virusa (pet osoba u Širokom Brijegu unutar jedne obitelji i jedna osoba u Ljubuškom). Jedna osoba je i u Grudama bila pozitivna ali je test ponovljen i pokazao se negativnim. Ministar se također referirao i na Krizni stožer ŽZH - donesene su preporuke koje su svi mogli vidjeti te apelira da se ljudi pridržavaju predloženih mjera.

Zastupnik Dobroslav Bukmir upit usmjerava prema predsjedniku Vlade Zdenku Ćosiću vezano za zatvaranje granica što posebno pogađa pogranične stanovnike. Pita se je li ŽZH išta poduzela po tom pitanju jer trpi ekonomija s obje strane granice? Drugi se upit odnosi na nekadašnje poduzeće 'Platnara' u Ljubuškom te određene radnje vezane za taj objekt i nekadašnje djelatnice koje još uvijek čekaju otpremninu. Referira se i na prethodnu sjednicu Skupštine, odnosno na mjere pomoći gospodarstvu - točnije smanjenje plaća proračunskim korisnicima što je jedina učinila Županija Zapadnohercegovačka.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara zastupniku kako županijska Vlada, a pogotovo Klub zastupnika nije prava adresa s koje bi trebalo djelovati na odluke koje donosi Vlada RH odnosno njihov krizni stožer ili MUP u čijoj je nadležnosti granični režim. To što se susjedna Županija oglasila, odnosno Klub hrvatskih zastupnika u Skupštini je u redu, ističe predsjednik Ćosić i dodaje kako je možda više imalo učinak javnog nezadovoljstva, ali u trenutku kad su granice bile zatvorene od strane Hrvatskog kriznog stožera - onda je ŽZH poduzela sve, ne kroz formalne klubove ili skupštine; kontaktiralo se odgovorne ljude u Hrvatskoj da se ta Odluka još jedanput razmotri. Primarni interes i motiv su bila djeca koja odlaze polagati državnu maturu i ta se odluka mijenja od danas ili sutra, ističe Ćosić i dodaje kako je ona u medijima krivo interpretirana od strane nekih diplomatskih predstavnika BiH gdje nikad nije bio takav režim da se zabranjuje tranzit kroz Hrvatsku građanima BiH kao i drugi opravdani odlasci. Predsjednik Ćosić također odgovara na upit vezan za plaće i ističe kako je donesen Zakon po kojem se postupilo te kako nema smisla uspoređivati se s drugim županijama. Isplaćeno je 1988 minimalnih plaća domaćim tvrtkama koje su ispunile određene uvjete Ministarstva gospodarstva. Referira se i na smanjenje plaća svim korisnicima Proračuna Županije i ističe kako je to dobar potez prema socijalnim korisnicima i socijalnim transferima. Očekuje i skoru stabilizaciju Proračuna te se predstavnicima sindikata trenutno dogovara i refundacija umanjenih sredstava - obećano je da se taj dio vrati do kraja godine.

Zastupnik Dobroslav Bukmir afirmativno se osvrće na konstatacije predsjednika Vlade Zdenka Ćosića.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako je dobro što se na ovakav način odlučilo pomoći domaćim tvrtkama. Postavlja pitanje ministru Pejiću vezano za cijene testova za Kovid 19 - zašto se različito naplaćuje u našoj Županiji i u okolnim županijama ili u inozemstvu, te kolika je njihova preciznost i ispravnost? Upućuje pitanje ministru Ramljaku vezano za sanaciju divljih odlagališta otpada.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako postoje ustanove u Federaciji koje mogu raditi te testove, a za područje ŽZH ne postoji takva ni jedna ustanova. Što se tiče susjedne Županije to je SKB Mostar koja je dala svoju cijenu, a cijene koje je zastupnica vidjela u medijima ministar ne želi komentirati. Što se tiče testova, oni imaju specifičnosti i osjetljivost pa se u medijima stvara slika o njihovoj možebitnoj nepouzdanosti i u ovom trenutku se zdravstveni sustav bazira na tim testvima. Ministar se također dotaknuo i određenog broja seroloških testova koji su pokazali da 3% populacije koja je preboljela koronavirus stvorila igm i igg protutijela koja govore potvrdno da su bili u kontaktu s korona virusom i da su ga preboljeli.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak odgovara zastupnici Lovrić kako su jedinice lokalne samouprave nadležne za sanaciju divljih deponija. Ministar apelira i na svijest građana ŽZH kad je u pitanju zbrinjavanje otpada s obzirom na pokrivenost usluga zbrinjavanja. Što se općenito tiče zbrinjavanja otpada u ŽZH, ministarstvo priprema subvencioniranje određenih akcija zbrinjavanja otpada.

Zastupnik Zvonko Jurišić afirmativno se osvrće na isplatu naknade minimalne plaće za sve koji su se prijavili, a njih je nešto manje od 2000 kao što je rekao i sam predsjednik Vlade Zdenko Čosić. Ne bi se, kako kaže, usuglasio s time da je bilo potrebno smanjivati plaće. Spominje kako su i unutar Proračuna rađene intervencije gdje je poskidano s određenih stavki o čemu je govorio i na prethodnoj sjednici Skupštine (Hotel Park). Za svibanj će to biti sigurno puno manje ističe zastupnik i nada se kako će ŽZH dobiti dio sredstava od MMF-a. Dobro je što je donesen Zakon ističe Jurišić, ali nije dobro što je smanjena plaća, ponavlja. Zatim postavlja nekoliko upita ministru MUP-a vezano za: ljetno/zimsko odijevanje prometnih policajaca, zapošljavanje glasnogovornice u MUP-u točnije o detaljima natječaja i je li sve u s kladu sa Zakonom po tom pitanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te o trima različitim kaznama za neregistrirano vozilo i sustavu "Renata".

Zastupnik Ivan Damjanović upozorava zastupnika Jurišića na povredu poslovnika prilikom obraćanja Skupštini.

Zastupnik Dobroslav Bukmir replicira Jurišiću i dalje tvrdi da je dobro glasovao i čak ne bi ni vraćao plaće korisnicima Proračuna jer su u usporedbi s realnim sektorom u povlaštenijem položaju.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na svoja javljanja za riječ na ovoj sjednici tvrdeći kako su ona konstruktivna i kako se to ne može smatrati iznošenjem političkih stavova kako je ranije rekao zastupnik Damjanović.

Zastupnik Ivan Damjanović izmeđuostalog smatra nekorektnim petnaestominutna izlaganja zastupnika Jurišića koja predugo traju.

Ministar unutarnjih poslova David Grbavac odgovara zastupniku Jurišiću kako su u tijeku natječajne procedure za nabavku ljetne/zimske odore i ljetnih cipela pripadnicima Policijskih uprava (prometnim policajcima). Zbog kompleksnosti samog Zakona i procedura koje se moraju ispoštovati, ali i pandemije koronavirusa ušlo se u ljeto, no ministar misli kako se ti postupci privode kraju te da će do kraja ovog mjeseca dobiti nove uniforme. Što se tiče glasnogovornika on nije primljen, ali to ne znači da nekada neće biti primljen. Na treće pitanje će ministar odgovoriti zastupniku pismeno.

Zastupnica Marija Lovrić postavlja pitanje ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomisllavu Pejiću vezano za Zakon o statusu roditelja njegovatelja.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako je taj Zakon pokrenut s Federalne razine, Skupština ŽZH se očitovala i upućen je u daljnju proceduru. Do kraja srpnja će predstavnik resora nazočiti jednom od radnih sastanaka pa će se raspolagati s pravovremenim informacijama vezanima za ovu tematiku.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić se referira na jedno od izlaganja zastupnika Jurišića vezano za mjere koje je Vlada napravila nakon donošenja 'Kovid Zakona' te njegove činjenične tvrdnje kako je ŽZH prva koja je to napravila, te kako je i on sam bio korisnik tih sredstava. Onda se sugeriralo kako to nije ovisilo o umanjenju plaća te da se moglo bez toga. Predsjednik Ćosić ističe kako to umanjenje od 10%, odnosno 20% nije ni bilo povezivano s isplatom sredstava tvrtkama koje su u vremenu opasnosti morale zbog mjera koje su donesene prestati sa svojim radom, nego da su ta sredstva bila predviđena kako bi se osigurala socijalna davanja. Korištena su namjenska sredstva na podračunima u dijelu koji je bio potreban da se ta obveza ispuni. Predsjednik Ćosić ističe kako je dovođenje u pitanje smanjenja plaće bespotrebno jer samim time ostaje pitanje je li krize uopće i bilo? To je bilo nužno, ponavlja predsjednik.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak).

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić ističe kako se radi o dopunskim pravima branitelja, o dopuni u članku 41. stavak 1. koji govori o tome kad branitelju podnositelju zahtjeva branitelju koji je ostvario pravo na egzistencijalnu naknadu - kad mu prestaje to pravo? Ministar podsjeća kako se dogodila jedna omaška u Zakonu pet stvari je navedeno šesta nije - s navršenih 57 godina, odnosno kad branitelj može to pravo ostvariti po Federalnom Zakonu o razvojačenim braniteljima. Ministar dodaje kako bi upravo zbog pravnih stvari, u ovom dijelu, na današnjoj Skupštini ovaj Zakon trebalo popraviti.

Zastupnik Zvonko Jurišić je očekivao kako će ministar Begić, s obzirom kako je bilo burne rasprave oko donošenja toga Zakona, iskoristiti priliku i reći kakvo je stanje i koliko ima ljudi trenutno, jesu li stigli, jer je regulirano 6 mjeseci provedenih na Zavodu za zapošljavanje, postoje li već korisnici tih sredstava? Između ostalog, zastupnik se osvrnuo na mišljenje Ministarstva pravosuđa u potpisu ministra Kristijana Zovka iz kojeg je zastupnik pročitao nekoliko rečenica te je uputio na određene nepravilnosti te dodao kako ga zanima i koliko ima 'ovih preko 57godina' te kako je u redu da oni prelaze na ovaj federalni dio.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić ističe da iako se ne tiče samog Zakona o Dopuni, on je i u ime ministra Zovka odgovorio kako se ipak ne radi se o dopunama (množina) nego o Dopuni - jednina. Ministar Begić nastavlja kako nema nikakvih problema u samoj primjeni ovog Zakona te da su do sada bila 62 podnositelja zahtjeva za egzistencijalnu naknadu, nitko nije vraćen i u Ministarstvu branitelja se vrši formalna revizija kako bi se u predmetu spisa vidjelo postoje li svi traženi dokumenti. Međutim, gradske i općinske službe za branitelje prave konačna rješenja kao i u Federalnom propisu. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na to rješenje samo udara pečat konačnosti i iskontrolira zapisnik. Pošto se radi o živom procesu, nastavlja ministar, teško je predvidjeti koliko će branitelja doći tijekom srpnja ili kolovoza te kada su se ljudi javili na Zavod za zapošljavanje. Takvi podaci će biti jasniji na jesen, kao i to s koliko će se sredstava raspolagati.

Zastupnik Dobroslav Bukmir smatra da ako bi brojka branitelja ostala na 62 ne bi se potrošila sva predviđena sredstva te podržava ministra Begića u njegovim konstatacijama vezanim za ovu točku dnevnog reda.

Zastupnik Ivan Damjanović konstatira kako je i on na Klubu postavio isto pitanje o broju korisnika egzistencijalne naknade.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak),

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko obrazlaže kako su izmjene rađene iz razloga što je većina općina postavljala pitanje oko odgovornog javnog službenika jer je bilo nejasno tko je ta osoba u Vijeću ili u Skupštini ŽZH. Nadalje, ministar Zovko pojašnjava članak 2. stavak 1.a, te članke 3. i 4. koji su u biti otvoreno pozivanje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević detaljno je obrazložio kratko rezimirajući ovu točku Dnevnog reda približivši nazočnima podatke sa 36 stranica koje su zastupnici dobili u materijalima koje imaju pred sobom: ukupne prihode i primitke, rashode i izdatke za 2019. godinu, višak prihoda nad rashodima, ostvareni suficit... Ministar je istaknuo kako većinu prihoda čine porezni prihodi koji su ujedno i najvažniji prihodi koji su u usporedbi s 2018. godinom veći. Što se tiče neporeznih prihoda oni su veći u odnosu na 2018. godinu ističe ministar Kraljević i pojašnjava što ih sve sačinjava te prelazi na obrazlaganje strukture ukupnih rashoda: bruto plaće, doprinosi poslodavca, naknade zaposlenima, materijal i usluge, tekući i kapitalni grantovi, izdaci za kamate i stalna sredstva, otplata zaduživanja te ukupne obveze. Ministar Kraljević se također referirao i na sudska izvršenja pravomoćnih sudskih presuda u 2019. za koje su izvršene isplate te 2019. godinu na kraju svog obraćanja opisuje kao jednu dobru godinu ili žargonski, poljoprivrednički rečeno "kleto lani".

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira izdatke za kamate u Izmjenama i Dopunama Proračuna za 2019. godinu. Planirano je 820.902,00 KM, a ostvareno je 214.000,00 KM pa ga zanima ako je planirano, a ovo je uplaćeno manje ili ono što je ministar rekao maloprije - ova razlika prihoda nad rashodima 5.808.000,00 KM i onda otplate zaduženja 2.634.000,00 KM, a bilo je planirano Izmjenama i Dopunama 3.900.000,00 KM. Spominje tabelu sa samog početka o raspodjeli ovih sredstava s transakcijskoga računa - sredstava od opće korisnih funkcija šuma gdje je prikupljeno milijun četiristo četrdeset dvije tisuće zarez nešto, mada u tabeli stoji iznos od milijun četiristo trideset tri tisuće što je razlika od devet tisuća, ali u ovoj tabeli kaže da su ta sredstva raspoređena, znači sve općine 340.224,00 KM, to je jedna stavka, a druga stavka 123.742,00 KM i kad se uzme u obzir da je to nekih 460.000,00 KM, a prikupljeno milijun četiristo četrdeset dvije i nešto ili četiristo trideset i tri i onda se nameće pitanje je li ta sredstva postoje negdje na nekom računu ili ne. Fond za zaštitu okoliša ŽZH sredstva u okviru ministarstva - nemali dio sredstava 850.000,00 KM iz ovog raspoređeno Agenciji za vodno područje Jadranskoga mora. Zastupnika zanima što ŽZH ima od tih sredstava po pitanju slivova naših rijeka koje nisu velike. Zastupnik još spominje i naknadu za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama, da je prikupljeno 40.273,00 KM, a u svim dokumentima koje je zastupnik imao priliku pročitati nije vidio kolika je ta naknada i koje sve općine imaju i kojih voda, je li to Mostarsko blato ili elektrana u Drinovcima i kako se ta sredstva raspoređuju po županijama, općinama? Sredstva koja su raspoređena - prihodi od zaštitu od prirodnih nepogoda 272.420,00 KM raspoređena su 256.000.00 KM to je na ovaj račun za ovih nesreća ističe Jurišić, pita se tko raspolaže ovim sredstvima je li to civilna zaštita i što se tim sredstvima financira? Zastupnik komentira i rashodovnu stranu - kapitalne izdatke u inozemstvu i ukupne obveze. Referira se na još neke stavke iz izlaganja ministra Kraljevića koje smatra korektnima.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević se afirmativno osvrće na izlaganje zastupnika Jurišića ističući pozitivnim njegovo unošenje u materiju pa čak i definiranje pojma "tekuća zaliha" interpretirane u okolnostima koje njemu odgovaraju. Što se tiče sredstava za šume ministar pojašnjava diskrapanciju između onog iznosa - zato što je podračun za šume otvoren u drugoj polovini godine.

Šef računovodstva Riznice Ministarstva financija ŽZH Ivica Gavran izosi svoj dio obrazloženja spominjući otplata duga i kamata koji su u Proračunu bili već iskazani, referira se na šume, odnosno operativnost Proračuna gdje se u skladu s napucima u raspodjeli počelo prazniti na podračun za šume, zatim obrazlaže podračun za nesreće, dugoročne i kratkoročne obveze i kredite i prekogranične projekte (Crna Gora).

.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

glasovanju ne nazoče zastupnici Dobroslav Bukmir i Ante Pavlović.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak se obratio Skupštini pojasnivši kako je razlog donošenja ovog Prijedloga Odluke opravdan te je donesena Odluka u kojoj se djelomično prihvaća, a to djelomično znači kako su amandmani ugrađeni isključivo u cilju zaštite zaposlenika kod poslodavca, s tim da se pazilo da se ne prijeđe na teren poslodavca tako da i on ima prostor za poduzimanje radnji koje su bitne u promjeni procesa proizvodnje i rada u novonastaloj situaciji.

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Marija Lovrić je primijetila jednu činjenicu u članku 3. koji se odnosi na radno vrijeme (broj radnih sati) u tijeku trajanja preraspodjele - 72 sata tjedno. Zastupnica se pita je li ovo točno, ako je zakonski tjedno radno vrijeme 40 sati? Zastupnica aludira na moguću zlouporabu.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak odgovara kako sve može biti zlouporabljeno, ali ako se polazi od činjenice da izvanredne okolnosti traže i izvanredne mjere - jedna od tih mjera je produljenje radnog dana, tjedna, ili mjeseca ovisno o trajanju izvanredne situacije, nije dobro ako bi se radnik pozvao i rekao kako će raditi 60 sati, tada nije moguće napraviti izvanredne mjere, a pogotovo ih provesti.

Zastupnica Marija Lovrić smatra kako se ovo kosi s ostalim dijelom članka u kojem piše da je tjedno vrijeme do 40 sati, a ovdje vidimo duplo u vrijeme izvanrednih okolnosti što je prema zastupničinu mišljenju nelogično.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak ponavlja kako se poslodavcu ne može oduzeti pravo preraspodjele radnog vremena u izvanrednim okolnostima.

Zastupnik Zvonko Jurišić predlaže da se u Članku 2. stavak 1. riječ 'amandman' u jednini ispravi u množinu. Izražava nejasnoće po pitanju amandmana 4. i 5. za koje smatra da su mogli biti ili zamijenjeni ili objedinjeni u jedan amandman. Zastupnik je u nedoumici oko amandmana obilježenih arapskim brojevima s točkama iza njih, pita se je li to u redu ili da se amandmani pišu rimskim brojevima?

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako su različiti amandmani na Ustav i oni na predložene tekstove. Ovaj dio o kojemu je bilo riječi trebala bi Skupština donijeti odluku. Nije to Propis; ovo je, ističe ministar Zovko Amandman na neki propis, a amandmani koji su na Ustav su izričito rimskim brojevima. U ovom slučaju bi nekim internim Propisom, Poslovnikom ili nečim trebalo biti propisano.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak ukratko pojašnjava zastupnicima o čemu je riječ u ovoj točki Dnevnog reda; kako se radi o jednom Propisu, materiji koja je do sada bila regulirana u Zakonu o radu - način, postupak registracije sindikata, njihovo djelovanje i njihov odnos prema poslodavcima i zaposlenicima. Po napucima EU se traži da ovo bude zaseban Propis koji će bliže uraditi tu materiju i ovo je vrlo mala razlika između onoga što je do sada bilo definirano u Zakonu o radu i o ovom novom Zakonu. Senjak ističe kako je bitno da ovaj Zakon predviđa sindikat struke i profesije na što je bilo i primjedbi koje su sadržane u Odluci i amandmanima i odnose se na tu mogućnost jer ona otvara prostor za registraciju velikog broja sindikata koji bi i dobili reprezentativnost što bi dovelo do problema u pregovorima sa sindikatima - poslodavac bi potrošio skoro cijelo vrijeme ako bi se dopustilo osnivanje sindikata inženjera, ekonomista, vozača itd., i u javnoj raspravi u Federaciji 99% primjedbi je bilo osim sindikata doktora medicine i stomatologije. Iz svega navedenog Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi je predložilo ovu Odluku u formi koja je i s amandmanima koji jesu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika.

Pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak ističe kako je ovaj Prijedlog Odluke u kontekstu Izmjena i Dopuna Zakona o radu. U novonastalim okolnostima zbog pandemije korona virusa ukazala se potreba za dopunama Zakona i Zakona o radu i ovog Zakona koji je trenutno pred zastupnicima, te se ovo odnosi samo na skraćivanje rokova ili brisanje na konzultacije poslodavca i sa poslodavcem, jer nema se vremena predloženih 30 dana u temeljnom Zakonu, to je prevelik rok da bi se razvlačio i 'nosao' žargonski rečeno poslodavac i zaposlenici i u to vrijeme bi moglo doći do neželjenih negativnih posljedica.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1300 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^