Priopćenje za javnost s 18. Sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Priopćenja sa sjednica21.9.2020. 15:18:17

Skupština Županije Zapadnohercegovačke je, 18. rujna 2020. godine u Širokom Brijegu održala 18. redovnu sjednicu koja je obilovala povećanim brojem točaka dnevnog reda. Sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke je okarakterizirana izglasavanjem niza Zakona i Izvješća o radu kao i Programa rada za 2020.godinu. Zastupnicima je ponuđen Dnevni red u kojem se nakon usvajanja Zapisnika s prethodne sjednice te zastupničkih pitanja, primjedbi i prijedloga kao druge točke u kojoj su neki zastupnici iskoristili mogućnost upućivanja pitanja prema ministrima u Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Prilikom izglasavanja dnevnog reda Zakon o ljekarničkoj djelatnosti je povučen radi dorade i detaljnijeg usuglašavanja sa subjektima koji direktno primjenjuju navedeni propis. Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, je usvojen nakon dva uložena Amandmana koji su nakon izglasavanja postali sastavni dio Zakona. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak), je usvojen uz raspravu, koju su zastupnici iskoristili kako bi iznijeli određene primjedbe i sugestije na isti. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika, Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja i Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine, zastupnici su također usvojili većinom glasova uz opaske koje su imali na određene točke i njihovu primjenu u praksi. Točke dnevnog reda koje se odnose na Izvješća o radu i Programe rada zastupnici su iskoristili za raspravu i upite predlagateljima, te nakon razmatranja iste usvojili većinom glasova.

Stručna služba Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^