Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica3.7.2020. 8:54:43

16. sjednica Skupštine održana je 29.4.2020. godine u "Hotelu Park" u Širokom Brijegu, s početkom rada u 1100 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 16. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Stipe Bešlić, Dobroslav Bukmir, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Ružica Galić, Marija Iličić, Ivan Jelčić, Mirko Jelić, Damir Jurišić, Zvonko Jurišić, Ivan Leko, Marija Lovrić, Tomislav Mandić, Žana Miličević, Ante Pavlović, Marko Radić, Ivo Sesar, Klaudija Skoko, Milan Ševo, Stjepan Vlašić, Ivana Zrimšek-Šaravanja.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Darko Kvesić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 22 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 8 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije zapadnohercegovačke ( hitan postupak),
4.Izvješće o stanju i mjerama u Županiji Zapadnohercegovačkoj vezano za epidemiju COVID 19.

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Ružica Galić se obraća ministrici Ružici Mikulić s upitom o povratku učenika u učionice te o njihovom ocjenjivanju.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić odgovara zastupnici kako će, jednako kao i pri donošenju odluke o prekidu nastave, odluku donijeti struka. Ministrica se nada kako će barem učenici koji nisu maturanti od početka lipnja sjesti u školske klupe i u školi provesti te posljednje dane nastave, ali ona o tome neće donositi odluku dodaje. Pitanje je, ističe ministrica, kako će se maturantima završiti nastava? Na tu temu resor je ravnateljima škola poslao upit o suradnji i uključenju u organizaciju cijele te priče i već je sve pripremljeno za online maturu iako je kao takva zahtjevna za izvesti putem računala uzimajući u obzir moguće izgovore učenika (koji nisu za nastavu inače) kako nisu možda imali pristup internetu ili nisu imali računalo. Također, resor je poslao u ime sve četiri županije koje rade po hrvatskom planu i programu dopis Nacionalnom centru u Hrvatskoj kako bi pomogli oko organizacije te državne mature da se organiziraju centri u spomenutim županijama ili da se djeci osigura prelazak u Hrvatsku te je ostavljeno prostora za njihov prijedlog, ističe ministrica Mikulić i dodaje kako odgovor još nisu dobili. Također je napomenula kako će "naša" djeca imati osiguranu besplatnu državnu maturu neovisno o pandemiji. Između ostalog, ministrica je istaknula i kako je Ministarstvo obrazovanja od gospodarstvenika u ŽZH, Unicefa i Unescoa dobilo 180 tableta, 25 PC računala, 17 laptopa i 200 sim kartica od Eroneta. U konačnici, ako se bude radilo o online maturi sva će djeca imati potrebno pomagalo, a ako se bude izvodila "fizički" onda će se rasporediti u nekoliko dana i u tom slučaju će se tražiti odobrenje struke, odnosno kriznog stožera. Što se tiče ocjenjivanja, ono će se se otprilike osloniti na zaključene ocjene iz prvog polugodišta i svaki učenik ima barem jednu ocjenu u drugom polugodištu. Također, ocjenjivat će se i aktivnost učenika tijekom online nastave (koja je zadovoljavajuća) koja se održavala radi izvanrednih okolnosti i naputak je učiteljima da se ide u korist učenika.

Zastupnica Marija Lovrić pita ministra gospodarstva jesu li popisani svi gospodarski subjekti kojima je, prema nalogu Stožera civilne zaštite otežan ili onemogućen rad u izvanrednim okolnostima u pandemiji korona virusa. Jesu li napravljene kalkulacije te koliko će novca trebati izdvojiti? Ministru branitelja Mladenu Begiću upućuje upit vezan za branitelje, odnosno kako će se pomoći njima i njihovim obiteljima.

Ministar gospodarstva Dario Sesar odgovara zastupnici Lovrić kako su evidentirana 743 gospodarska subjekta kojima je zabranjen rad po naredbama Stožera za civilnu zaštitu u izvanrednim okolnostima pandemije, a ukupan broj djelatnika kojima je također zabranjen rad je 2091.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara zastupnici Lovrić kako se odmah nakon zapovijedi Stožera za civilnu zaštitu Ministarstvo hrvatskih branitelja prilagodilo svoje akte Pravilniku o jednokratnoj novčanoj pomoći i također omogućilo svim braniteljima kroz Pravilnik koji je Skupština objavila online dok se ne počnu tiskati Narodne novine, tako da su svi branitelji koji su u potrebi mogli podnijeti zahtjev faksom ili na neki drugi način preko općinskih/gradskih službi za branitelje. Ministar Begić ističe kako ni jedan branitelj koji je podnio zahtjev u Ministarstvo nije odbijen i svima se pomoglo. Pravilnik se uskladio sa zapovijedi Stožera o jednokratnim novčanim pomoćima ističe ministar, te dodaje kako se branitelji mogu javiti online kako ne bi morali ići do gradskih službi, i to sve naravno uz pomoć braniteljskih udruga. Došlo je i do određene zlouporabe koja se poklopila sa zapovijedi o slobodi kretanja tako da udruge to više neće činiti u ime branitelja nego će sami branitelji podnositi zahtjeve. Sredstva su osigurana i sve se odvija očekivanim tijekom dodaje ministar Begić.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije zapadnohercegovačke ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije zapadnohercegovačke (hitan postupak) sa 6 glasova za i 1 suzdržanim.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke i održanju stabilnosti Proračuna Županije zapadnohercegovačke (hitan postupak).

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić je istaknuo, pozdravivši nazočne, kako se pred njima nalazi najavljivani Zakon te kako se ŽZH osjećala odgovornom donijeti svojevrsni propis kojim će se, koliko to bude moguće, u nadležnostima županije ublažiti negativne ekonomske posljedice zbog proglašene pandemije i pomoći domaćem gospodarstvu koje je inače jedno od vitalnijih. Predsjednik Vlade ističe kako se ove mjere donose u formi Zakona kojima se definira kako će ovaj Zakon u vremenu dok bude na snazi imati prioritet nad svim drugim zakonima i propisima koji reguliraju ovu problematiku. Jedna od mjera kojima se želi pomoći gospodarstvu definirana u 3. točki govori o plaćanju poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu. Ova mjera i nakon prestanka opasnosti ostat će na snazi 90 dana jer upravo djelatnosti ugostiteljstva u ovo vrijeme ne rade zbog zapovijedi federalnih odnosno županijskih stožera civilne zaštite. O tome se već razgovaralo i ŽZH ima suglasnost o stvarnim parafiskalnim nametima i u potpunosti ukinuti nakon prestanka ovog stanja opasnosti. U točki 4. se govori o oslobađanju plaćanja dijela godišnje koncesijske naknade. Poduzeća su pravni subjekti koji imaju ugovor i obveze plaćanja koncesijske naknade i kojima je koncesor ŽZH oslobađaju se plaćanja koncesijske naknade u onom dijelu i iznosu koji pripadaju županiji a to je 50% ukupno propisane naknade. Drugi dio otpada na lokalnu zajednicu gradova, odnosno općina tako da se u njega nije diralo ističe Ćosić. Točke 6. odnosno 7. imaju narav solidarnosti u ovakvim okolnostima. Ona predviđa kako će se za dva mjeseca svim korisnicima Proračuna ŽZH umanjiti plaća za 10%, odnosno 20% izabranim dužnosnicima. Točka 7. donosi dalje ukidanje naknada za rad svim upravnim vijećima, upravnim odborima, svim ustanovama, zavodima i društvima kojima je Županija osnivač. Točka 8. definira korištenje tih sredstava, a točka 9. govori o tome kako će Vlada ŽZH osigurati financiranje najniže neto plaće na razini Federacije za mjesec travanj i svibanj 2020. godine. Predsjednik Ćosić dodaje kako je riječ o jednom uistinu kratkom i jasnom Zakonu koji odražava volju, potrebu i dužnost ŽZH da u ovakvim okolnostima ono što je u mogućnosti učiniti učini kako bi se s jedne strane ublažile ekonomske posljedice, a s druge strane oslobodili, pomogli i pripomogli domaćem gospodarstvu kako bi opstalo.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatira kako je pristigao amandman od Hrvatske republikanske stranke i koji se može pogledati.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ne misli kako je ovaj Zakon idealan, ali ističe kako će ga Klub zastupnika HDZ-a 1990 podržati. Njegova zamjerka općenito ide u pravcu svih razina u BiH - kasni se s donošenjem mjera. Replicira ministru gospodarstva o broju evidentiranih (2091), ako je zastupnik dobro razumio - oni koji su otišli na biro ne misli da će biti toliko aplikacija. Također dodaje kako je sada vidljivo gdje su kakvi kadrovi postavljani (obraća se strankama na vlasti).

Zastupnik Damir Jurišić je pohvalio Vladu zbog intervencija koje je poduzela po pitanju krize izazvane pandemijom te ističe kako nije samo privatni sektor njome pogođen nego i većina javnih poduzeća, primjerice javne radijske postaje u ŽZH - iako su im osnivači općine/gradovi, te radijske postaje su po zastupnikovu mišljenju dale značajan doprinos u informiranju javnosti tijekom izvanrednih okolnosti i predlaže da se i za njih izdvoji neka financijska potpora.

Zastupnik Mirko Jelić osvrće se na uloženi Amandman, odnosno na ispravku koja se odnosi na točku 6. stavak 3. mijenja se i glasi pod d) na kraju umanjuje se (trebalo je biti 15% a zastupnik je mislio 20%). Između ostalog, ističe kako podržava ovaj "Korona Zakon" i osvrće se na točke koje je predložio i mjere budući da se ide na umanjenje svim proračunskim korisnicima, odnosno dijelu proračunskih korisnika na 10%, ista ušteda bi se mogla ostvaritii pravičnijom raspodjelom da se više oduzme onima koji više primaju, a ne da svima jednako oduzima (da se prosječne plaće ne diraju). Također predlaže ukidanje tekućih prijenosa svim strankama u ŽZH za ovu godinu a koji iznose 207.000,00 KM koje su značajne a pomogle bi i gospodarstvu.

Zastupnica Marija Lovrić smatra kako je ovaj Zakon mogao biti i malo detaljniji i kako je pozitivno što ŽZH među prvima donosi ovakve odluke jer je nužno da se to pokrene. Ističe kako ne vidi financijske iznose koji se planiraju - ministar je naveo broj ali zastupnicu zanima koliko je to financijski i kolike će se uštede ostvariti. Također se osvrće na tekuće prijenose za prijevoz učenika koji trenutno ne idu u školu, hoće li se sredstva s te stavke prenamijeniti za ovaj dio.

Ministar gospodarstva Dario Sesar se osvrće na komentar zastupnika Bukmira ističući kako stanje nije toliko strašno, medijski napisi nisu toliko korektni po pitanju broja. Svaka županija je specifična, a podaci Porezne uprave za 3. i 4. mjesec o broju prijavljenih i odjavljenih (podaci su relevantni ističe ministar Sesar) i govori o trećem mjesecu za koji je zanimljivo kako je tada bilo više prijavljenih djelatnika nego odjavljenih - prijavljenih 580, a odjavljenih 483. Što se tiče četvrtog mjeseca - prijavljen je 81 djelatnik, a odjavljen 278 djelatnika, znači minus 197 a to nije ni 1% ako se uzme u obzir da u ŽZH ima oko 21.000 zaposlenih u gospodarstvu. Što se tiče mjera o kojima je riječ - 1.500.000,00 KM je izdvojeno za plaće djelatnika gospodarskih subjekata kojima je odlukom Stožera civilne zaštite zabranjen rad tijekom pandemije. Što se tiče ušteda, samo od smanjenja plaća ostvarit će se oko 800.000,00 KM za dva mjeseca. Za koncesije je 300.000,00 KM.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako je ŽZH prva u Federaciji po smanjenju plaća proračunskih korisnika u vremenu krize izazvane pandemijom. U Federaciji ni u jednom kantonu/županiji nije planirano smanjenje plaća proračunskim korisnicima nego ovim Zakonom u ŽZH koji će, tvrdi zastupnik, po svemu sudeći biti usvojen. Zatim je, baš kao i predsjednik Vlade Ćosić, i zastupnik Jurišić prošao kroz članke rekavši što misli o svakom od članaka. Počevši od samog naziva Zakona koji po njegovom mišljenju nije "najspretniji", to je forma, nije bit. Radi se o pandemiji, a ne o epidemiji kako stoji u nazivu Zakona i to bi bilo poželjno ispraviti smatra zastupnik i prelazi na članke. Ističe kako mu je vrlo nejasan članak 2. ali on ne mijenja bit ovog Zakona, rečenica je previše složena za razumjeti. Krajnje pojednostavljeno - ovaj Zakon ima prioritet iznad svih zakona dodao je zastupnik. Zastupnik zatim citira članak 3. ovog Zakona i dodaje "svim ugostiteljskim subjektima, vlasnicima ugostiteljskih objekata na neki način čestitati što će danas Skupština donijeti Zakon i što će njih osloboditi za danas plaćanja poreza na nepotrošenu robu." Zastupnik smatra kako to nije u redu te da je previše napisanog, a premalo rečenog. Podnosi nekoliko Amandma u rukopisu, te podsjeća kako je predsjednik Vlade maloprije rekao kako se ovdje radi o parafiskalnim nametima, a zastupnik smatra kako to nije to nego je riječ o porezu. Oslobađanje dijela tekuće godišnje koncesijske naknade je u redu, smatra Jurišić i dodaje kako kod sebe ima Proračun za 2020.godinu te na toj poziciji vidi 100.000,00 KM te oslobađanje plaćanja zakupnina za zakup šumskog zemljišta gdje je u Proračunu planirano 50.000,00 KM. Ovdje je zastupnik predložio, što bi po njegovim riječima bila prava pomoć gospodarstvu, novi članak koji bi se mogao zvati 5A ili 6 da se to pomjeri, da se pravni i gospodarski subjekti oslobode plaćanja OKŠ-a (opće naknade za šume) što je propis županije, a to je planirano u Proračunu sedamsto ili osamsto tisuća maraka, zastupnik nije siguran te iznosi još neke podatke o određenim stavkama iz Proračuna 2017. godine. Zatim komentira umanjenje plaća - smatra kako u stavak 1. treba dodati "i savjetnici" jer i njima treba skinuti s plaće 20% smatra Jurišić. Razmotrio je i financiranje najniže neto plaće te mu je nejasan podatak o broju 2091 osobe kojoj je zabranjena djelatnost jer je i on sam jedan od njih. Konstatira kako je Kanton Sarajevo isplatio plaće onima koji nisu radili ni u ožujku, a on je sam kao poslodavac primio jednog djelatnika baš u ožujku jer se javio na natječaj Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH i prošao mu je jedan djelatnik i to su ta primanja i to se ne može smatrati relevantnim jer s ovim mjerama u članku 9. zastupniku je nejasno kako će se tretirati one kojima je onemogućen i znatno otežan rad? Referira se zatim na dopis Udruge razvojačenih branitelja, sindikata zaposlenika srednjih i osnovnih škola, te komentira kako su predložili jedan novi članak da se on unese u članak 6. pa da to bude još jedan stavak, a riječ je o refundiranju sredstava koja su umanjena na plaćama za svibanj i lipanj. Između ostalog zastupnik dodaje kako za ovakav Zakon koji se sada nalazi pred Skupštinom bez ikakvih izmjena - nije spreman dati potporu, ako bi se u najmanju ruku uvrstilo ovo da će se ti novci vratiti ako je tako razgovarano sa sindikatima uz ostale korekcije koje zastupnik smatra poželjnima uvrstiti u Zakon. Također podsjeća da se razmotre njegovi Amandmani.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se referira na natječaj Federalnog zavoda za zapošljavanje o kojem je maloprije govorio i zastupnik Jurišić. Zastupnik misli kako je to zapošljavanje novost i zato to ispadne, kako sam kaže, manje otpuštenih, te misli kako se radi o većem broju nego što je ministar rekao. Misli kako je u ŽZH 150 ili 200 prijavljenih prošlo na natječaju te kako je sigurno riječ o većem broju osoba koje su poslane 'na biro'. Također spominje i domaću proizvodnju te se nada kako će se iz ove krize izvući pouka te se više posvetiti upravo domaćoj proizvodnji, te zahvaljuje Vladi i ministrima što nisu dirali u poticaje za poljoprivredu.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako ju je kao zastupnicu kontaktiralo nekoliko osoba iz prosvjetne djelatnosti koje su očito pogrešno shvatile da će se postotak koji će se odbijati, odbijati cijelo vrijeme, a zapravo će se odbijati samo za svibanj i lipanj, zaključuje zastupnica Lovrić.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić ističe kako je mjera koja se odnosi na ukidanje poreza na alkoholna i bezalkoholna pića parafiskalna jer u biti ona i je parafiskalni namet jer se radi o dvostrukom oporezivanju. U članku 3. se spominje njezino trajanje za vrijeme stanja opasnosti, ali i 90 dana nakon i to nije nimalo pogrešno, s obzirom kako je poznato da u vrijeme opasnosti nisu svi ugostitelji pod mjerom zabrane rada - primjerice hoteli. Razmatrala se i mogućnost da se obuhvate Zakonom i sudci i tužitelji, međutim u konzultacijama s pravnicima, Vlada to ne bi mogla napraviti jer nema nikakav formalni utjecaj na njihove plaće i zato su izostavljeni. Predsjednik Ćosić ističe kako je Vlada kontaktirala neke sudove u Županiji, neki su od njih imali određene kolegije i pozitivno su se izrazili o ovom Zakonu te on očekuje kako će se oni dragovoljno uključiti u ovaj Zakon. Umjesto oslobađanja domaćih gospodarstvenika koncesijske naknade, predlaže se da ih se oslobodi OKŠ-a. U nekoliko revizorskih izvješća je spomenut taj prihod koji se uplaćivao u glavnu riznicu, a ne na podračun i to je u međuvremenu napravljeno i to su sredstva podračuna i namjenski se troše ali su ona izravno vezana za pomoć gospodarstvu. Također će se, dodaje Ćosić, raspravljati i o prijedlogu da se eventualno uključe i savjetnici kao kategorija kojoj će biti odbijeno 20%, ali o tome, kao i o zastupnicima naknadno će se izjasniti. Također, razgovaralo se sa sindikatima ističe predsjednik Ćosić, da će tih 10%, odnosno 20% kako kome, nakon prestanka stanja biti vraćeni. Jedan od amandmana izričito to traži, kao što traži i dopis sindikata srednjih škola izričito, ali i osnovnih. Razgovaralo se s predsjednicom sindikata i potpuno je jasno da nema nikakve dvojbe da bi netko mogao krivo razumjeti da se ta mjera odnosi samo na dva mjeseca. Predsjednik konstatira postojanje šumova u komunikacijskim kanalima referirajući se na pitanje zastupnice Lovrić o postojanju nejasnoća po pitanju smanjenja plaće odnosno radi li se o dva mjeseca ili više. Predsjednik se također pita, kakva bi se slika odaslala u javnost po pitanju solidarnosti u vremenu sadašnje krize ako bi se tražilo refundiranje sredstava koja su sada umanjena. U ovom slučaju pojam solidarnosti bi u potpunosti bio upitan, dodao je Ćosić.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić dodaje kako su Zakonom o pravu izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u ŽZH po ovom pitanju obuhvaćeni i savjetnici, te i njima ide 20% smanjenja i to piše već u članku 1.

Zastupnik Zvonko Jurišić referira se na izlaganje predsjednika Vlade Zdenka Ćosića kada se potonji pitao je li to solidarnost ili nije? Zastupnik Jurišić smatra kako je ipak riječ o solidarnosti jer je sigurno velik broj nazočnih po njegovom mišljenju bio u prilici kod susjeda ili kuma, npr. posuditi neke novce koje će vratiti ili ćemo 'mi posuditi'. U tom trenutku kad nekome treba i kad mu netko posudi, ili još veća solidarnost - ako mu da. Jurišić ponovno konstatira kako je ŽZH među prvima u donošenju ovog Zakona i to svi pozdravljaju, ali je i prva u smanjenju plaća ističe. Dalje se referira na riječi kolege o tome kako će se skinuti političkim strankama, a zapravo Jurišić smatra da treba skinuti svima gdje se može skinuti. Na poziciji tekući prijenosi gdje su političke stranke ima 15.298.000,00 KM. Kako bi bilo od toga skinuti 10% - 1.500.000,00 KM, upravo ono što je ministar rekao za dva mjeseca i to nitko ne bi osjetio, pita se zastupnik i također komentira još neke pozicije Proračuna koje bi se mogle umanjiti.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara zastupniku Jurišiću da se o tome dogovaralo, odnosno, da su Vlada i sindikati pregovarali u tom pravcu i to dogovorili, u tom slučaju nema nikakvog razloga da se to ne unese u Zakon. Dakle, njihova interpretacija je takva ali to nema nikakve veze s onim što su oni razgovarali. Nadalje, predsjednik govori kako je solidarnost po svojoj definiciji u društveno pravnom smislu restriktivna mjera, ali nikakva solidarnost koja očekuje protuuslugu nije solidarnost.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva nazočne na kratku stanku kako bi se Vlada očitovala o Amandmanima.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić ističe kako Vlada ne prihvaća ova četiri amandmana zastupnika Jurišića, s tim da će se prihvatiti sugestiju ispravke pojma epidemija u pandemija u naslovu ovog Zakona jer je evidentno kako se potkrala jedna pogreškica u vremenu kad se radi uistinu jednom izvanrednom dinamikom. Prihvaća se Amandman 1. da se u članku pojednostavi ovaj tekst koji govori o odredbama ovoga Zakona koji će imati prioritet nad odredbama i propisima. Što se tiče Amandmana kojeg je dostavio Klub zastupnika HRS koji je dostavljen kao jedan Amandman s više članaka koji se referiraju na ovaj Zakon; predlaže se u članku 6. ukinuti Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom ŽZH za 2020.godinu s pozicije Tekući prijenosi za Zavod za obrazovanje, povod je vjerojatno iznos koji je izdvojen iz proračuna za Zavod. Ukidanje sredstava za Zavod bi značilo defacto ukidanje Zavoda. S obzirom da se taj Zavod toliko čekao i da je to međužupanijska organizacija, i istina je da ne radi još uvijek punim kapacitetom, ali razmjerno tome u Proračunu se uvijek prihvaća financijski plan kao da će zavod zaživjeti u punom kapacitetu, ali ta se sredstva ne transferiraju Zavodu nego ono što im je nužno za trenutne opsege posla. Ove godine ni jedna tranša nije obavljena. Znači, ističe predsjednik Ćosić, to se ne može prihvatiti, što ne znači da će sredstva za Zavod ostati ista. Dalje se predlaže nešto slično, što se našlo i u Prijedlogu sindikata kojima je upućen i to je naknada za topli obrok i predlaže da su članku 6. doda stavak 7. naknada za topli obrok isplaćivat će se redovito korisnicima županijskog Proračuna za one mjesece za koje inače imaju pravo. Dakle, ovaj Zakon je restriktivnog karaktera i nigdje ne spominje da bi se ukinulo topli obrok. To je pravo koje je regulirano Vladinom Odlukom o materijalnim pravima, ali i kolektivnim ugovorom koji je istekao, pravo o kojem se razgovara ničim nije dovedeno u pitanje i ne vidi se razlog zašto to dodavati članku 6. Ono što je bit i jednog i drugog Amandmana, ističe Ćosić je Prijedlog o više kategorija korisnika Proračuna i drugačiji postotci koji se predlažu za ukidanje. Tu se kaže da je načelo tko više ima više daje, načelo pravičnosti. Amandman Kluba zastupnika HRS-a Vlada ne prihvaća.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva na glasovanje o Amandmanu HRS-s, iako se sastoji od više amandmana glasovat će se u cjelini, istaknuo je.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Amandman

Za: Mirko Jelić.

Protiv: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić, Dobroslav Bukmir, Željko Dragićević, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 1 protiv: 17 suzdržani: 4.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva zastupnike na glasovanje o amandmanu 1. zastupnika Jurišića kojeg je Vlada prihvatila, a tiče se izmjene članka 2. koji je znatno pojednostavljen.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Amandman

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 22 protiv: 0 suzdržani: 0.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva nazočne na glasovanje o Amandmanima 2., 3., i 4. zastupnika Jurišića.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Amandman

Za: Zvonko Jurišić.

Protiv: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić, Mirko Jelić, Dobroslav Bukmir, Željko Dragićević.

Ukupno: Za: 1 protiv: 17 suzdržani: 4.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Izvješće o stanju i mjerama u Županiji Zapadnohercegovačkoj vezano za epidemiju COVID 19

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić zastupnike i ostale nazočne okvirno upoznaje s ovom točkom dnevnog reda i pozdravlja predstavnike Stožera civilne zaštite ŽZH Dragu Martinovića, Crvenog križa ŽZH Viktora Grbavca te Zavoda za javno zdravstvo ŽZH Dražena Bošnjaka koji su nazočni na ovoj sjednici Skupštine.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić ističe kako želi proći kroz samu kronologiju događaja. Stanje nesreće koje je prouzrokovano pandemijom korona virusa vlada je proglasila 18. ožujka, a još u veljači je formiran Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi s ciljem ranog otkrivanja i sprečavanja širenja zaraze znatno prije nego je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila Pandemiju korona virusa (11.ožujka), odnosno znatno prije pojave prvog pozitivnog slučaja u BiH. Okolnosti su zahtijevale i stalno zasijedanje Kriznog stožera civilne zaštite s održanih 18 sjednica do sada. Pokazalo se su građani izrazito solidarni i uviđavni po pitanju pridržavanja zadanih mjera i odredbi u vremenu pandemije. Predsjednik je zahvalan svima koji su se stavili na raspolaganje te izmeđuostalog spominje i pravovremeno izvještavanje javnosti te sve ostale detalje vezane za ovo razdoblje.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić detaljno govori o epidemiološkoj situaciji u ŽZH tijekom pandemije korona virusa te kako je stanje trenutno pod kontrolom. Ministar iznosi određene podatke kao što je broj testiranih osoba, zaraženih, oporavljenih, broj osoba koje u bile ili su još uvijek u samoizolaciji te analizira gradove/općine u ŽZH te koje je sve aktivnosti poduzimalo Ministarsto zdravstva, rada i socijalne skrbi u suradnji s ostalim institucijama koje su bile izravno ili neizravno uključene u suzbijanje širenja pandemije.

Zastupnik Mirko Jelić pita ministra Pejića koliko je u proteklih sedam dana testirano osoba u ŽZH (po gradovima) te zašto se u ŽZH ne provodi testiranje prvog kontakta pozitivnog ako nema simptoma, ili nakon izlaska iz izolacije? Dotiče se pitanja epidemiologa Vasilja koji je nedostupan i ne odobrava testiranje prema zastupnikovim saznanjima, nego samo preporučuje praćenje. Također upućuje još neke upite ministru Pejiću vezano za pandemiju korona virusa te se pita kako je moguće smatrati da je stanje u ŽZH pod kontrolom ako se tako mali broj osoba testira ili se eventualno samo radi retestiranje?

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe kako je kao zastupnik zadovoljan provođenjem mjera u ŽZH, ali i u cijeloj BiH te kako ni sam ovo nije shvaćao toliko ozbiljno na samom početku. Vidjevši stanje u Italiji koja je neusporedivo naprednija zemlja od BiH mislio je da će BiH pogoditi i i gore stanje, ali očito se na vrijeme počelo djelovati. Zanima se, šaljivo, o povratku u normalni svakodnevni život?

Zastupnik Zvonko Jurišić je pohvalio rad Stožera za civilnu zaštitu u vremenu pandemije. Povlači paralelu sa susjednom županijom i govori kako i sam živi i radi povremno u Posušju, a povremeno u Mostaru. Referira se na konferencije za medije u HNŽ-u tijekom kriznog razdoblja pandemije korona virusa u kojoj nisu bila postavljana pitanja onakva kakva su novinari stvarno postavljali, te zastupnik smatra da se tu nešto očito prikrivalo. U ŽZH je bilo potpuno drugačije tvrdi Jurišić - prisna komunikacija s javnosti, odnosno sve je bilo crno na bijelo između medijskih djelatnika i službenih osoba iz Stožera civilne zaštite i drugih. Pita zatim ministra još neke upite o karanteni po dolasku iz Hrvatske, o onemogućenom radu građevinskih radnika koji rade u RH, ordinacijama i laboratorijima, testiranju, prodaji antibiotika u ljekarnama u ŽZH, pacijentici iz Kočerina koja je iz Širokog Brijega upućena u Mostar pa je došla u Posušje gdje joj je dr. Jurišić (zastupnik) riješio problem koji je imala, o ulascima u Domove zdravlja, zanemarivanju brojnih zdravstvenih problema zbog Kovida 19 i još nekim činjenicama.

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na komunikaciju između predsjednika Vlade ŽZH Zdenka Ćosića, ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislava Pejića i javnosti koja je bila pravovremeno i objektivno informirana. Zastupnicu zanima kad će se zdravstvene ustanove vratiti u normalan rad?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara na postavljena pitanja zastupnika. Što se tiče testiranja na Kovid 19 djelovalo se po pravilima struke i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Referira se na spominjanje pojma 'prvi kontakt' - tu je teško shvatiti nekome izvan medicinske struke što to točno znači. Ako je netko kontakt s nekim kome je potvrđeno da je pozitivan na korona virus, neće ga se testirati odmah prvi dan jer postoji određeno vrijeme inkubacije i struka je jasno rekla kada se treba testirati. Ako postoji problem u vezi doktora Vasilja, ministar ga podržava i tvrdi kako je unatoč svemu bio dostupan koliko je mogao biti. Što se tiče testiranja za zdravstvene djelatnike - radilo se po 14 dana (mini izolacije), na području ŽZH se testiralo i vodilo brigu o rizičnim skupinama pa su testirani i djelatnici domova za umirovljenike. Prosjek godina umrlih od korona virusa u ŽZH je 71 godina. Što se tiče tijeka rada zdravstvenih institucija, na sljedećoj sjednici Kriznog stožera će se to detaljno raspraviti i donijeti određene odluke. Što se tiče prelaska granice - to je Federalna nadležnost i nadležnost Federalnih sanitarnih inspektora koji su dosta rigorozni što ministar Pejić pozdravlja.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH Drago Martinović se obraća Skupštini u svojstu ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i odgovara zastupniku Bukmiru kako je on optimist što se tiče broja zaraženih koji je pod kontrolom još uvijek. Zastupniku Jurišiću odgovara kako Uprava za civilnu zaštitu svoje zadatke obavlja u skladu s temeljnim Zakonom - Zakonom o zaštiti i spašavanju. Najavio je i neke preinake koje će se raditi na Prijedlogu Zakona (Korona Zakona) i nada se kako će to u dogledno vrijeme Vlada i Skupština usvojiti. Ravnatelj Martinović se zahvalio Crvenom križu ŽZH, službama za zaštitu i spašavanje, policiji, građanima koji su se pridržavali epidemioloških mjera te je istaknuo kako je ovo bila prigoda u kojoj se moglo vidjeti 'gdje smo i što smo'.

Zastupnik Damir Jurišić konstatira kako je mislio postaviti pitanje vezano za broj zaraženih i broj osoba u izolaciji, ali Drago Martinović je već dao odgovor. Zato zastupnik pita koliko je bilo prekršitelja odredbi Stožera civilne zaštite?

Ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH Drago Martinović odgovara zastupniku kako je neznatan broj prekršitelja odredbi Stožera civilne zaštite u odnosu na broj ljudi koji su bili u samoizolaciji.

Predsjednik crvenog križa ŽZH Viktor Grbavac je nazočne upoznao s uključenosti ove organizacije u tijek događaja izazvanih pandemijom korona virusa. Po samom proglašenju pandemije Crveni križ je aktivirao svoju posebnu službu za zbrinjavanje ugroženog ili stradalog stanovništva koja broji 30 članova. Zatim se zahvalio ravnatelju Uprave za civilnu zaštitu Dragi Martinoviću koji je pomogao pri osnivanju ove službe, Vladi ŽZH koja je financijski pomogla Crvenom Križu i predsjedniku Zdenku Ćosiću, dopredsjedniku Vlade i ministru financija Toniju Kraljeviću koji su na samom početku krize osigurali značajna financijska sredstva Crvenom križu kako bi mogao intenzivno djelovati svakodnevno od 8 do 18 sati. Grbavac je zatim Skupštinu i javnost preko nazočnih medija na sjednici upoznao sa svime što je Crveni križ ŽZH učinio i čini i dalje u vrijeme pandemije korona virusa.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite ŽZH Drago Martinović se iskreno zahvalio profesionalnim vatrogascima ŽZH kojih je svega tridesetak jer su od sredine ožujka pa do sredine travnja imali oko 240 intervencija na području županije.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo ŽZH Dražen Bošnjak se nadovezao na temu testiranja i istaknuo kako se moraju uzeti u obzir podaci s mikrobiologije SKB-a Mostar koji nisu mogli prihvatiti toliki broj testiranja. Zatim je istaknuo kako je epidemiolog dr. Vasilj bio dostupan koliko je to bilo moguće i kako se nesebično zalagao. Također je prokomentirao testiranja i istaknuo kako su bila indicirana, pravovremena i pravovaljana te se dotaknuo i teme karantene.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić konstatira kako je Sjednica završena.

Status točke dnevnog reda: Primljeno na znanje.

Sjednica je završila s radom u 1330 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^