Izvod iz zapisnika s 15. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica29.4.2020. 15:54:23

15. sjednica Skupštine održana je 11.3.2020. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 15. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Stipe Bešlić, Dobroslav Bukmir, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Ružica Galić, Marija Iličić, Ivan Jelčić, Mirko Jelić, Damir Jurišić, Zvonko Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Leko, Marija Lovrić, Tomislav Mandić, Žana Miličević, Ante Pavlović, Marko Radić, Ivo Sesar, Klaudija Skoko, Milan Ševo, Stjepan Vlašić, Ivana Zrimšek-Šaravanja.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 23 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Dario Sesar - ministar gospodarstva.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 6 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( skraćeni postupak),
4.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
5.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak) i,
6.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine.

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir upućuje pitanje ministru Pejiću o korona virusu, te se referira na jučerašnje istupanje Kriznog stožera ŽZH s deset preporuka, a neke se preporuke još uvijek ne uvažavaju (rukovanje npr.) ili socijalna distanca. Zastupnik smatra kako se još uvijek sve to olako shvaća, te se referira na dr. Nelu Sršen i njezin osvrt na stanje u Italiji te na zatvaranje škola i fakulteta u RS. Drugi upit se odnosi na gorivo, 30% pada cijene jednog barela nafte u svijetu tvrdi zastupnik te se referira na Ljubuški u kojem je navodno najskuplje gorivo u BiH te uspoređuje cijene goriva u pojedinim mjestima Hercegovine i pita se zašto je u Ljubuškom takvo stanje.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić ističe kako upravo dolazi sa sastanka Kriznog stožera ŽZH. Jučer su izišli s priopćenjem te dodaje kako se svakodnevno mijenja situacija pa je krizni stožer neprestano u kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom te sa svim ravnateljima domova zdravlja u Županiji, sanitarnim inspektorima i svim potrebnim osobama s područja ŽZH koje u Kriznom stožeru obavljaju svoj dio posla. Ministar nije htio komentirati zastupnikov istup o (ne)pridržavanju preporučenih epidemioloških mjera nego je apelirao na svijest građana. Onoliko koliko se građani budu pridržavali navedenih preporuka, toliko će biti učinkovito izbjegavanje moguće zaraze korona virusom. Za sada je stanje stabilno s nekoliko osoba u samoizolaciji, te će se i dalje pratiti razvoj situacije.

Zastupnik Mirko Jelić obraća se ministrici Ružici Mikulić s upitom je li ona kao čelna osoba resora za obrazovanje upoznata s činjenicom da je školski odbor Gimnaziije fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu, kojeg je ministrica razriješila, donio nezakonitu odluku na sjednici Školskog odbora 27.8. 2019. na koje su članovi tog odbora Klaudija Skoko kao predsjednica u ime Vlade, Zoran Slišković kao član u ime osnivača i Miro Hrkać kao član u ime Vijeća roditelja donijeli nezakonitu Odluku da se umjesto jednog djelatnika (po raspisanom natječaju) prime dva. Protiv te odluke su bila dva člana iz Nastavničkog vijeća: Ivona Glavaš i Jelena Maračić. Zastupnik smatra kako je ovdje riječ o zlouporabi položaja i ovlasti pa pita ministricu Mikulić je li podnijela prijavu nadležnim tijelima kao čelna osoba resora obrazovanja i ako je, neka s time upozna Skupštinu. Također, zastupnika zanima uz još neka pitanja vezana za školstvo i to je li Gimnazija fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu donijela Pravilnik o zapošljavanju i da ga se dostavi Skupštini kao i pravilnike ostalih škola. Sljedeće pitanje bilo je upućeno ministru zdravstva Tomislavu Pejiću, a odnosilo se na to kada će se ukinuti mogućnost kupovine lijekova bez recepata u pojedinim ljekarnama na području ŽZH?

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupniku Jeliću istaknuvši kako je ministrica Mikulić dala do znanja da će na zastupnikove upite odgovoriti pismenim putem.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupniku Jeliću kako bi bilo poželjno da zastupnik uputi dopis inspekciji i Ministarstvu zdravstva o kojim je ljekarnama točno riječ, a Ministarstvo će u sljedećem razdoblju poduzeti potrebne mjere.

Zastupnik Damir Jurišić postavlja pitanje Županijskoj upravi za ceste veza za prometnicu Posušje - Grude. Poznato je, ističe zastupnik, kako je ta prometnica nedavno prekategorizirana u magistralnu cestu i zanima ga jesu li Ceste Federacije preuzele nedležnost održavanja te ceste ili je to još uvijek 'mrtvo slovo na papiru'?

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira dobiveni odgovor ministra Unutarnjih poslova Davida Grbavca na zastupničko pitanje od prošle sjednice. Zastupnika zanima je li to proslijeđeno samo njemu na mail ili svim zastupnicima također? (Redovito se pitanje s odgovorom dostavlja svim zastupnicima kao dio materijala za sjednicu). Zastupnik Jurišić je zatim prokomentirao što mu je ministar Grbavac odgovorio te mu se zahvalio što se potrudio kao ministar oko tog odgovora. Jurišić smatra kako ministra netko sabotira u njegovim vlastitim redovima, primjerice po pitanju izbora članova mjesne zajednice u Kočerinu. Nije točno, tvrdi Jurišić, da je po zaprimljenoj prijavi o narušavanju javnog reda i mira na Kočerinu izišla ekipa za očevid i izvršila očevidne radnje na mjestu događaja i očevidom prikupila glasačku kutiju. Zastupnik tvrdi kako to nije točno te da mu ministar u svom odgovoru iznosi suprotno - da je na teren izišao istražitelj i istražni tehničar, pa zastupnik kaže kako bi volio vidjeti barem inicijale imena tog istražitelja. Još jednom zastupnik tvrdi kako je uvjeren da istrage nije bilo uopće te iznosi još neke detalje oko ovog slučaja. Zastupnik se dalje referira na imenovanje policijskih službenika protiv kojih je podignuta optužnica zbog dodijeljivanja oružja osobama iz krim miljea u Povjerenstvo za provođenje internih natječaja; zastupnik tvrdi kako nije u svom izlaganju prošli put naveo ime načelnika PU Grude, a ministar mu je to ime u odgovoru naveo. Zastupnik Jurišić također podsjeća ministra Grbavca kako je na početku svog mandata izjavio da će rješavanje slučaja ubojstva Lane Bijedić biti njegov prioritet, te je u odgovoru naveo, ističe Jurišić, kako nisu učinjeni propusti u radu istražnog tima te da je djelo kvalificirano kao kazneno djelo - ubojstvo. Također nastavlja kako se nisu trebali iznositi detalji oko rješavanja slučaja cjelokupnoj javnosti jer su na taj način bili dostupni i počiniteljima zločina. Postavlja pitanje predsjedniku Skupštine vezano za Program rada Skupštine za 2018. i 2019. godinu u analitičko informativnom dijelu vezanom za Izvješća Županijskog i Općinskog suda i Tužiteljstva ŽZH pa se pita kada se ta izvješća mogu očekivati na Skupštini.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ističe kako to više nije točka Dnevnog reda Skupštine i da je to promijenjeno Zakonom te se Izvješće sada šalje kao dodatni materijal zastupnicima na znanje.

Zastupnica Marija Lovrić referira se na inicijativu koju je sama pokrenula (majke s četvero i više djece). Ističe kako je dobila upit od majke osmero djece te ga je pročitala Skupštini. U njemu između ostalog piše kako je majka na porodiljnom odsustvu koje istječe u ožujku. U Pravilniku o radu Federacije je navedeno da roditelj u skladu sa Zakonom ima pravo na naknadu i za polovicu vremena za koju ne radi. Dotična ne zna kome bi uputila zahtjev za ostvarenje ovog prava te tko to treba financirati. Zastupnica napominje kako je majka zaposlena u privatnom sektoru, a rodilje koje su na porodiljnom odsustvu a rade u državnom sektoru imaju to pravo zajamčeno Zakonom. Zastupnica Lovrić se pita kako uskladiti privatni i državni sektor kad je ova problematika u pitanju? Drugo pitanje zastupnica upućuje ministrici obrazovanja Ružici Mikulić vezano za evaluaciju rada u školstvu; postoje li interne ili eksterne evaluacije rada u školama, te postoji li evaluacija sustava ocjenjivanja i sustava nastavnih planova?

Zastupnik Ante Pavlović upućuje upit ministrici obrazovanja Ružici Mikulić a tiče se mjesnih škola koje su u ruševnom stanju. Pod čijom su ingerencijom, pita se zastupnik Pavlović i na koji način mogu biti dodjeljene mjesnim zajednicama da bi ih one adaptirale i koristile za svoje potrebe? Ministrica Mikulić odgovara kako je to stvar Općine.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak).

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako je ovaj Zakon donesen 2006.godine i nakon toga nikada nije trpio izmjene, a u međuvremenu je bilo dosta izmjena drugih propisa pa se iz tog razloga i krenulo s izmjenama ovog Zakona. Nastojalo ga se uskladiti sa Zakonom o državnoj službi, Zakonom o upravnom postupku, Zakonom o pravnim stvarima Federacije i Ustavom Županije. Ovim Zakonom je bilo izostavljeno rješavanje o upravnoj stvari, pa su sada propisane i te odredbe na način da je dodano novo poglavlje - kako se pokreće, tko donosi rješenja, tko ima pravo na žalbu i kako se žalbe podnose. Ministar Zovko je zatim taksativno pobrojao i pojasnio članke Zakona: Članak 1. - usuglasiti službene jezike i pisma da se prilikom izmjene Ustava ne mijenjaju svaki put ove odredbe u svim zakonima. Člankom 2. uvedeno je upravno rješavanje (kad stranka podnese zahtjev, a tijelo uprave rješava po njegovom zahtjevu prava i obveze koje je zatražio). Člankom 3. se uvelo novo poglavlje 'Rješavanje u upravnim stvarima' i tu je rečeno kako tijela uprave rješavaju upravne stvari koje su im dane u nadležnost po načelima upravnog postupka u Federaciji BiH. Člankom 13.b. je rečeno da se donose pojedinačni akti i tko ih donosi, odnosno kada ih donose jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u smislu na žalbu kome se mogu žaliti ako nije posebno naglašeno Zakonom da nema pravo na žalbu upućuje se na sudski upravni spor. U članaku 4. se išlo s usuglašavanjem sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji je donesen 2009. godine s izmjenama 2011. godine. Zakonom o lokalnoj samoupravi je rečeno kako službe ili tijela općina odnosno gradova formira načelnik, odnosno gradonačelnik, dok Zakon o organizaciji tijela uprave rade općinska odnosno gradska vijeća. Radeći neke druge propise, ministar je uvidio kako u ŽZH taj Zakon ima različitu primjenu pa da bi bilo poželjno ujednačiti primjenu, odnosno da sve općine i gradovi na isti način organiziraju svoja tijela uprave. Isti smisao izmjena tiče se i članka 46. usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, kao i članak 6., a člankom 7. je uvedena novina kojom se omogućava, u slučaju spriječenosti ministra da će Vlada imenovati ili ovlastiti rukovodećeg državnog službenika za obavljanje poslova unutar ministarstva (potpisati plaće, odmore...). Paralelno s ovim radi se i Zakon o Vladi koji će uskoro doći na Vladu odnosno Skupštinu. Člankom 8. uvodi se glavni županijski inspektor, odnosno općinski/gradski inspektor. U biti, dodaje se riječ gradski jer to nije ranije bilo propisano ovim člankom. Člankom 9. se usklađuje iz razloga jer je ŽZH donijela svoj Zakon o državnoj službi 2008. godine o službenicima u tijelima Državne službe, a prije se pozivalo na Federalni propis. U članku 10. je slična situacija; to moraju biti propisi ŽZH također. Zamjenjuje se riječ školske/stručne u pogledu stručne spreme državnih službenika. Člankom 11. županijski propisi se stavljaju u prvi plan i brišu se svi Federalni propisi. Člankom 3.dodaje ministar Zovko - njega se usklađuje sa Zakonom o stvarnim pravima jer je novim Zakonom o stvarnim pravima ukinuta riječ 'korištenje' i zamjenjuje se riječju 'posluga'. Člankom 13. naglašeno je tko može biti inspektor. U članku 14. konkretiziraju se mjere koje je inspektor dužan poduzeti. Članak 16.do 22.- poslovi inspektora, upravna inspekcija kao sastavni dio Ministarstva pravosuđa i uprave, uvjeti za inspektora i njegova prava i ovlasti. Člankom 23. daje se ministru ovlast donijeti Pravilnik o arhivskom poslovanju. Člankom 25. briše se riječ ombudsman jer ga Županija nema. U članku 26. riječi rukovoditelj državnog službenika zamjenjuje se odgovarajućim licima i padežima.

Zastupnik Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH ulaže dva Amandmana na ovaj Zakon: Amandman1. članak 7. predloženog Zakona mijenja se i glasi: U članku 55. stavak 3. mijenja se i glasi: do imenovanja novog ministra u slučaju smrti ministra ili duže spriječenosti u obavljanju dužnosti ministra rukovođenje Ministarstvom s pravima i obvezama utvrđenim člankom 52. i 53. ovog Zakona obavlja rukovodeći državni službenik tog Ministarstva kojeg Rješenjem za to ovlasti Vlada Županije. Amandman 2. u članku 10. predloženih izmjena i dopuna stavak 2.mijenja se i glasi: poslove osnovne djelatnosti obavljaju državni službenici visoke školske spreme, a dopunske poslove obavljaju namještenici više i niže stručne spreme. OBRAZLOŽENJE: Amandman 1. usklađuju se predložene izmjene i dopune ovog Zakona s Amandmanom 51. na Ustav Županije koji između ostalog predviđa kako kandidat za mjesto predsjednika Vlade predlaže ministre Skupštine radi imenovanja Vlade dok je predloženim izmjenama i dopunama bilo predviđeno da rukovođenje vrši rukovodeći državni službenik tog ministarstva za kojeg Rješenje daje Vlada Županije. Amandmanom 2. mijenja se stavak 2.članka 10. iz razloga što je predloženim izmjenama bilo predviđeno u stavku 3. članka 67. temeljnog propisa mijenjanje riječi 'školske' riječju 'stručne'. Uočeno je da se riječi 'školske' u navedenom stavku spominju na dva mjesta. Prvi put uz državne službenike, a drugi put uz namještenike.

Zastupnica Marija Lovrić smatra kako treba pojasniti članak 46. zašto se radi izmjena Zakona i zašto se ovlasti općinskog odnosno gradskog vijeća prebacuju na jednu osobu - načelnika odnosno gradonačelnika. Zastupnicu također zanima članak 125. koji glasi: stavak 2. glavni županijski upravni inspektor može biti osoba sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne struke. Zastupnicu zanima zašto ovdje glavni županijski inspektor ne treba imati ni godinu radnog iskustva, nego odmah po završetku školovanja može postati glavni županijski inspektor. Za to se prije tražilo tri godine radnog staža na najsloženijim upravno pravnim poslovima. Zastupnica smatra kako i ovdje treba napraviti izmjenu.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupnici Lovrić kako se članak 46. usklađuje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi jer taj Zakon iz 2009. nalaže da načelnici uređuju svoje službe. Događalo se da se različito tumačio u pojedinim općinama/gradovima u ŽZH. Ministar Zovko ističe kako se ovim 'korekcijama' spomenuti Zakon nastojalo učiniti jednoobraznim. Što se tiče uvjeta za imenovanje glavnog upravnog inspektora, ministar ističe kako su propisani Uredbom o temeljnim djelatnostima državne službe tako da je glavni inspektor u rangu pomoćnika ministra i treba mu pet godina radnog iskustva, a za 'običnog' inspektora su tri godine tvrdi ministar Zovko.

Zastupnik Dobroslav Bukmir referira se na ono što je čuo na Kolegiju ako je ministar spriječen, zašto ga automatizmom ne mijenja tajnik kao rukovodeći državni službenik?

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupniku Bukmiru kako je ovdje riječ o Zakonu o unutarnjim poslovima koji kaže da se tu radi o tajniku i tu se daje Vladi ovlaštenje za donošenje rješenja, ali u praksi, što ako nema tajnika? Najprije će se u Mupu imenovati tajnik; ukoliko ga ima, ukoliko nema ide se na pomoćnika dalje, ističe ministar Zovko.

Zastupnik Zvonko Jurišić izražava zadovoljstvo što se oko ove točke dnevnog reda razvila rasprava te da ima i Amandmana i da su kolege iščitale ovaj Zakon. Malo je razočaran što je Vlada išla s ovim Zakonom temeljem članka 137. Poslovnika kad Zakon nije složen ni obiman, može se donijeti po skraćenom postupku bez Nacrta. Zastupnik Jurišić također smatra da je ovaj Zakon o izmjenama i dopunama trebao ići i u nacrtnoj formi, sama činjenica da imamo i dva Amandmana te sudeći po reakciji zastupnice Lovrić i zastupnika Bukmira zastupnik dodaje kako se nema puno mogućnosti za interveniranje, te bi samo još ministra upitao i čestitao mu jer se odvažio ovaj Zakon koji se od 2006. nije ništa mijenjao niti korigirao, ovim postupkom učinio određene iskorake što zastupnik svakako pozdravlja. Ono na što se sada Jurišić želi referirati je članak 17. odnosno izmjena - to je članak 125. gdje ministrov prijedlog gdje se Jurišić ne bi baš kako sam kaže usuglasio; stavak 3.postavljanje glavnog županijskog upravnog inspektora vrši se sukladno Zakonu o državnim službenicima. Sljedeći članak kaže, dodaje Jurišić, plaća se može povećati za postotak do 30% kao dodatak za obavljanje poslova s posebnim ovlastima i uvjetima rada. Jurišić nastavlja kako očito postoji pomoćnik ministra kao rukovodeći državni službenik ili 'imate državnog službenika' i zastupnik misli da njima nema mogućnosti povećanja naknade od 30% osim u slučaju rada nedjeljom, praznikom, noću itd. Onda tu Vlada ili predsjednik Vlade mogu odrediti nekim Pravilnikom kako će to biti plaćeno. Ali u ovom slučaju, Jurišić ne zna kako bi obim tih poslova ili uvjete rada (nema klimu? hoda po terenu?) Zatim se referira na ministrovu pripremu Zakona u formi Nacrta i tamo u obrazloženjima ovog Zakona pod stavkom III. piše obrazloženje pravnih rješenja i malo mu djeluje zbunjujuće jer se stalno spominje Nacrt Zakona a 'mi' nemamo Nacrt Zakona nego očito Prijedlog Zakona iako je Ministarstvo prema Vladi išlo s Nacrtom Zakona, a Vlada je iskoristila svoje mogućnosti i dala na Skupštinu po skraćenom postupku. U svakom slučaju, Jurišić smatra kako treba svakako podržati ovaj Zakon.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupniku Jurišiću kako Vlada ovaj Zakon nije mogla ni dostaviti nego u Nacrtu. Što se tiče dodatka za ostale državne službenike - postoji Zakon o državnoj službi u kojem je propisano da Vlada svojom odlukom može odrediti dodatak za sve državne službenike u tijelima uprave. Što se tiče ovlasti inspektora ovo je po ministrovu mišljenju lex specialis i inspektor je osoba s posebnim ovlaštenjem i to je razlog njegovih prava na dodatak. Iako oni spomenutih DO 30% ne znači da će imati toliki postotak, a može imati i 0,1%.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva nazočne na petnaestominutnu stanku tijekom koje će se Vlada očitovati o uloženim Amandmanima.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić nazočne upoznaje s očitovanjem Vlade o Amandmanima i ističe kako soba prihvaćena. Intervencije troje zastupnika (Lovrić, Bukmir i Jurišić nisu bila u formi Amandmana nego očitovanja i ministar Zovko je dao na njih odgovor) Vlada nije uzimala u obzir pri glasovanju o Amandmanima.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko se referira na odredbe koje su promijenjene nakon Nacrta jer je ostalo sve isto kao kad je obrazlagano na Skupštini u formi Narcta. Razlika između Prijedloga i Nacrta je članak 3. gdje je riječ sindikat zamijenjena riječju reprezentativni sindikat kod poslodavca u skladu sa Zakonom o Radu. Razlog što je sindikat promijenjena u tu riječ je u Članku 12. 39. i kroz čitav tekst iz razloga što u članku 5. na jednom mjestu stoji riječ sindikat kao opća imenica, a ne kao određeni sindikat, pa kako ne bi dolazilo do zabuna u tumačenju propisa - Ministarstvo je propisalo izravno ove odredbe reprezentativni sindikat kod poslodavca. Člankom 14. se brisala odredba - jedna rečenica iz članka 28. jer se smatra kako je donošenje rješenja samo deklarativne prirode. Iz uočene prakse, nastavlja ministar Zovko, primijećeno je da stoji uz suglasnost sindikata - svakom namješteniku je dozvoljeno pravo žalbe kroz samu ocjenu jer je ovdje produkt ovog rješenja prestanak radnog odnosa zbog dvije negativne ocjene, tako da je on samom prilikom dobivanja negativne ocjene imao pravo na žalbe. Znalo se događati da u praksi sindikati nisu davali suglasnost i po nekoliko godina pa je sud rušio ta rješenja samo zbog procedure. Znači to je razlog brisanja te odredbe jer je prema ministrovim rječima to rješenje samo deklarativno. Osvrnuo se na još neke manje izmjene koje je pretrpio ovaj Prijedlog Zakona a vezane su za gramatičke neispravnosti. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o pročišćenom tekstu po Poslovniku, jer po jedinstvenim pravilima te tehničke greške bi mogli ispraviti kroz pročišćeni tekst.

Zastupnik Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH ulaže Amandman. U članku 10. predloženih izmjena mijenja se stavak 1. i glasi: u članku 24. stavak 1. točka D iza riječi 'školske' dodaje se riječi 'odnosno stručne'. Obrazloženje: mijenja se stavak 1. članka 10. predloženih izmjena i dopuna Zakona iz razloga što je stavkom 1. navedenog članka bilo predloženo mijenjanje riječi školske s riječju stručne, međutim Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju i namještenici koristi i riječi školske i stručne spreme zbog čega se smatra kako je izmjene potrebno izvršiti na način sukladan ovim Amandmanom.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se referira na članak 3. gdje se umjesto riječi sindikat stavlja reprezentativni sindikat kod poslodavca, ali kako je ovdje riječ o državnoj službi htio bi pitati ministra pojašnjenje riječi reprezentativni sindikat.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupniku kako je reprezentativni sindikat propisan Zakonom o radu, 20 - 30%, ministar nije siguran. Reprezentativnost sindikata daje Ministarstvo rada, ono određuje tko je reprezentativni sindikat.

Zastupnik Zvonko Jurišić smatra kako će ovakav Zakon napraviti i male financijeske uštede jer ovaj natječaj za prijem namještenika bit će objavljen u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području cijele BiH. Zastupnik napominje kako su natječaji prije objavljivani u dvama dnevnim novinama i prema njegovom mišljenju je tako trebalo ostati. Zastupnik se zatim referirao na pravo prioriteta pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pa spominje i Zakon o pravima branitelja. Namještenik ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini pod uvjetima koje odredi Vlada, dodaje Jurišić i pita se ima li neki profesor na to pravo? Ministarica Mikulić odgovara potvrdno.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva nazočne na desetominutnu stanku tijekom koje bi se Vlada očitovala o uloženom Amandmanu.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupniku Jurišiću kako su prilikom izrade ovog propisa na snazi bili ovi zakoni, tako da nije ni bilo vremena za promjene. Obrazloženje je dano samo za primjer, ne moraju biti samo ova dva zakona u pitanju, mogu biti i još neka druga dva. Ministar želi svaku svoju odredbu, koju Ministarstvo predloži dobro obrazložiti kako bi bila u praksi danas-sutra kad Skupština bude imala autentično tumačenje da zna dati odgovor. Ministar Zovko je pojasnio kako je Vlada održala kratku sjednicu kako bi se očitovala o Amandmanu Kluba zastupnika HDZ-a BiH. Amandman se prihvaća.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak) i

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak).

Pomoćnik ministra gospodarstva Ante Begić je pojasnio kako se radi o dvijema izmjenama. U članku 74. u vezi naknade za opće i korisne funkcije šuma u stavku 1. naknada se smanjuje s 0.07% na 0.05 % od ukupnog prihoda. Ovom mjerom će se domaće gospodarstvo rasteretiti jednog dijela obveza dok će Proračun ostati održiv. Druga izmjena tiče se članka 75. stavak 1. vezano za korištenje sredstava iz županijskog Proračuna u stavku 1.točka M koja je glasila gospodarenje šumama na području krša se mijenja i glasi druge namjene za unaprijeđenje šumarstva ruralni razvoj, budući da je politika ruralnog razvoja jedan od prioriteta Ministarstva gospodarstva koje se snažno zauzima za razvitak ruralnih područja. Nastavak aktivnosti koje su vezane uz donošenje Strategije ruralnog razvitka ŽZH koja je nedavno usvojena - pribavljena su sva potrebna mišljenja, uvažene su primjedbe i uvrštene u sami Prijedlog zakona.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj - ožujak 2020. godine.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^