SJEDNICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE: UKINUTE ZABRANE KRETANJA UNUTAR ŽUPANIJE I U VREMENU OD 20 DO 05 SATI

Obavijesti27.4.2020. 0:34:43

Na izvanrednoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite donesene su sljedeće zapovijedi:

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19), broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 19. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

 1. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama starijima od 65 godina na području Županije Zapadnohercegovačke, osim ponedjeljkom, srijedom i petkom kada je dopušteno kretanje u trajanju od 9.00 do 13.00 sati. Osobama starijim od 65 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dopušteno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.
 2. Naređuje se osobama mlađim od 18 godina zabrana kretanja na području Županije Zapadnohercegovačke, osim utorkom, četvrtkom i subotom kada je dopušteno kretanje u trajanju od 14:00 do 20:00 sati. Osobama mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dopušteno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.
 3. Zabrana iz točke 1. i 2. ove Zapovijedi ne odnosi se na osobe: a) koje imaju ustavno pravo i obvezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj i/ili izvršnoj vlasti (zastupnici u zakonodavnim tijelima u na svim razinama vlasti u BiH), b) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim tijelima (suci, tužitelji, notari), c) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije zabranjen Zapovijedima Federalnog stožera civilne zaštite, d) kojima je neodgodivo potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama.
 4. Zabrana iz točke 2. ove zapovijedi ne odnosi se: a) na djecu sa posebnim potrebama, b) djecu ili osobe kojima je neodgodivo potrebna zdrastvena pomoć.
 5. Prilikom dopuštenog kretanja u dane i u terminima iz točke 1. i 2. ove Zapovijedi moraju se poštivati mjere korištenja osobne zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od najmanje 2 metra.
 6. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova.
 7. Zadužuje se ministarstvo iz točke 6. ove Zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještava Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove Zapovijedi.
 8. Mjera zabrane kretanja iz točke 1. i 2. ove Zapovijedi će se kontinuirano preispitivati zbog eventualnog ublažavanja ili pooštravanja mjera, u skladu sa epidemiološkom situacijom procjenom od strane Županijskog ministarstva zdrastva/Krizni stožera Županijskog ministarstva zdrastva.
 9. Stupanjem na snagu ove zapovjedi prestaje primjena zapovjedi broj: 14-05-44-63-1/20 od 30. ožujka 2020. godine.
 10. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do daljnjeg.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 19. telefonskoj izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

 1. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite o zabrani kretanja građana na području Županije Zapadnohercegovačke od 20 do 05 sati, broj: 14-05-44-44-1/20 od 21. ožujka 2020. godine, 14-05-44-55-1/20 od 26. ožujka 2020. godine, 14-05-44-59-1/20 od 28. ožujka 2020. godine i 14-05-44-62-1/20 od 29. ožujka 2020. godine stavljaju se van snage.
 2. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19), broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 17. izvanrednoj sjednici održanoj 22. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAPOVIJEDI

 1. Izvan snage stavlja se Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite broj: 14-05-44-83-1/20 od 10. travnja 2020. godine, o zabrani napuštanja mjesta prebivališta u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 2. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do daljnjeg.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^