ZAPOVIJEDI ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE DONESENE NA 15. IZVANREDNOJ SJEDNICI STOŽERA

Obavijesti22.4.2020. 23:06:36

Na 15. izvanrednoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite održanoj 10. travnja 2020. godine donesene su sljedeće Zapovijedi:

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 15. izvanrednoj sjednici održanoj 10. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

  1. Građanima koji imaju mjesto prebivališta u Županiji Zapadnohercegovačkoj zabranjuje se kretanje izvan svog mjesta prebivališta.
  2. Zabrana iz točke 1. ove Zapovijedi ne odnosi se na: a) putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće; b) stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb; c) promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja; d) osobe koje iz vitalnih obiteljskih razloga pružaju skrb djeci ili starijim osobama, odnosno obavljaju kupovinu osnovnih životnih i medicinskih potrepština za iste;
  3. Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: a) za okolnosti iz točke 2.a) i 2.c) odgovorne osobe u pravnoj osobi; b) za okolnosti iz točke 2.d) nadležni stožeri civilne zaštite;
  4. Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke 1. ove Zapovijedi moraju se poštivati sljedeće mjere: a) poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, uz pridržavanje razmaka od najmanje 1,5m b) nezadržavanja na javnim površinama c) posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u prilogu I. i II. ove Zapovjedi
  5. Nadležni stožeri civilne zaštite i Ministarstvo unutarnjih poslova dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi.
  6. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 05:00 sati 11-og travnja 2020. godine i vrijedi do daljnjeg.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 15. izvanrednoj sjednici održanoj 10. travnja 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

  1. Zapovijeda se Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke angažiranje svih raspoloživih resursa i poduzimanje svih mjera s ciljem maksimalnog pooštravanja kontrole nad provedbom svih Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke vezanih za epidemiju koronavirusa COVID-19, sukladno važećim propisima i nadležnostima Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke.
  2. Radnje iz točke 1. ove Zapovijedi prvenstveno usmjeriti na strogo poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, uz pridržavanje razmaka od najmanje 1,5m i radnog vremena propisanog Zapovijedima Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.
  3. Za provedbu ove Zapovijedi zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke.
  4. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do daljnjeg.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-831-514

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


^