KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225; 039-852-226

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


ZABRANA OKUPLJANJA S VIŠE OD 10 OSOBA

Obavijesti21.3.2020. 0:00:00

Županijski stožer civilne zaštite na telefonskoj sjednici održanoj 21. ožujka 2020. godine donio je ZAPOVIJED.

Na temelju članaka 108. i 134. st. (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), čl. 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), čl. 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i čl. 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-24/19 od 14.02.2019. godine i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 5. izvanrednoj sjednici održanoj 21. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

  1. Zapovijeda se zabrana organiziranja i održavanja društvenih, sportskih, kulturnih, vjerskih i drugih skupova, na kojima bi se okupilo više od 10 osoba.
  2. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.
  3. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu odmah, te vrijedi do 31.03.2020. godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^