Izvod iz zapisnika s 14. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica11.3.2020. 0:00:00

14. sjednica Skupštine održana je 14.2.2020. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 14. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Stipe Bešlić, Dobroslav Bukmir, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Ružica Galić, Marija Iličić, Ivan Jelčić, Mirko Jelić, Damir Jurišić, Zvonko Jurišić, Ivan Leko, Marija Lovrić, Žana Miličević, Ante Pavlović, Marko Radić, Ivo Sesar, Klaudija Skoko, Milan Ševo, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Darko Kvesić, Tomislav Mandić, Ivana Zrimšek-Šaravanja.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red. Zastupnik Zvonko Jurišić se javio za riječ te je konstatirao kako je kolegij utvrdio dnevni red i predložio ga Skupštini. Zastupnik želi zamoliti vezano za točku 4. Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (hitan postupak) - članak 138. i 139. Poslovnika o radu Skupštine ŽZH kaže da se Zakon može donositi po hitnoj proceduri, ali u pravilu i ne. Nadalje članak 140. istog Poslovnika kaže da (zastupnik traži pojašnjenje ovdje), obzirom da je predlagač prema Vladi ministarstvo, a Vlada je predlagač Skupštini, zastupnik smatra kako bi netko ispred Vlade (ili predsjednik Vlade ili ministar u Vladi koji je zadužen za ova pitanja) trebao obrazložiti ovakvu proceduru jer je interes za ovaj Zakon velik i da se na njega objektivno ne može intervenirati bilo čime, onda bi trebalo po zastupnikovu mišljenju, barem glasovati o hitnoj proceduri jer je ovdje, ističe Jurišić, pedesetak ljudi i jako zainteresiranih medija te bi trebalo izdvojiti ovu točku da se glasa ide li ovaj Zakon u hitnu proceduru ili ne. Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić odgovara kako zastupnici i glasuju o Dnevnom redu te kako se podrazumijeva da je Zakon po hitnoj proceduri (jer je tako i naglašeno u dnevnom redu) i to ne treba izdvajati, jer se glasuje o svemu, dodao je Jelčić. Glasovanjem je konstatirano kako je Dnevni red usvojen uz jedan glas protiv (Zvonko Jurišić).

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
4.Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku),
5.Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
6.Nacrt Zakona o prostornom uređenju,
7.Nacrt Zakona o građenju,
8.Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom,
9.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027,
10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke,
11.Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke,
12.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti i,
13.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Dobroslav Bukmir se ispričao Stručnoj službi Skupštine vezano za priopćenje za javnost s prethodne 13. sjednice, u vezi kojeg je na jednom od lokalnih internetskih portala pisao komentar.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić postavlja pitanje ministrici Ružici Mikulić vezano za učenike s područja ŽZH iz Dobriča, a u školu idu u Polog koji teritorijalno pripada HNŽ (jer im je bliže) te stoga ne ostvaruju pravo na besplatne udžbenike. Zastupnicu zanima može li se po tom pitanju išta učiniti za slijedeću školsku godinu. Drugi upit - zastupnica bi zamolila da se zastupnicima materijali za sjednice šalju ranije ako je to moguće. Treći upit se odnosi na deponije o kojima je na prošloj sjednici zastupnica govorila.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupnici kako tek kad Kolegij Skupštine utvrdi Dnevni red, tek se tada mogu slati materijali za sjednicu Skupštine te predlaže zastupnici češću komunikaciju na relaciji zastupnik - Stručna služba Skupštine.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić ističe kako se na to već odgovorilo u više navrata te da je Vlada ŽZH izdvojila sredstva za učenike od prvog do petog razreda škola u ŽZH. Uvažavajući potrebe roditelja djece o kojima je zastupnica Lovrić govorila, ministarstvo nije bilo u mogućnosti uklopiti se u njihove službene odabire - radilo se po preporukama naših stručnih aktiva te nije bilo moguće u taj program uklopiti djecu iz ŽZH koja se školuju u drugoj županiji. Nije isključena mogućnost da će se po tom pitanju nešto učiniti u skoroj budućnosti, ističe ministrica Mikulić.

Zastupnik Mirko Jelić se referira na već postavljeni upit od prošle sjednice ministrici Mikulić (pitanje poslano mailom), kada će se na razini svih škola donijeti jedinstveni Pravilnik o zapošljavanju prosvjetnih djelatnika (koji je postojao prije nego što je ministrica Mikulić preuzela resor te je ukinut u njezinom mandatu). Zastupnik spominje i to kako mu je ministrica odgovorila da se takva pitanja rješavaju kolektivnim ugovorom te da škole same donose odluke pri zapošljavanju novih djelatnika. Kolektivni ugovor je istekao, novi nije potpisan ističe zastupnik Jelić i dodaje kako je neutemeljeno pozivati se na njega.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić se referira na službeni odgovor u kojem stoji da je kolektivni ugovor nametnuo obvezu školama da u okviru Pravilnika o radu naprave kriterije za zapošljavanje, nebitno što kolektivni ugovor nije na snazi trenutno, ali dok je bio sve škole su napravile kriterije (osim Gimnazije Široki Brijeg koja je s tim pravilnikom odugovlačila) s tim da je već sada pripremljen i ministrica misli da će možda baš danas na dnevnom redu Školskog odbora ili u ponedjeljak.

Zastupnik Mirko Jelić ponovno ističe kako nije dobio konkretan odgovor na pitanje. Njega je zanimalo zašto ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ne donese jedinstveni Pravilnik o zapošljavanju novih djelatnika u školama.

Zastupnik Dobroslav Bukmir komentira RTV Herceg - Bosne te ističe kako nije zadovoljan kvalitetom programa koji ta televizijska kuća "proizvodi". Smatra kako program nije gledljiv, potrebno je poboljšati kvalitetu istog imajući u vidu da ŽZH izdvaja financijska sredstva za funkcioniranje. Drugi upit je vezan za privatizaciju poduzeća koja su nekad bila u državnom vlasništvu, a još uvijek ostala neriješenog statusa.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako je na jednoj od sjednica Skupštine najavio, najprije usmenim putem, pa je to poslao preko Tajništva Skupštine i mailom, da mu se dostave podaci o savjetnicima koji su zaposleni u institucijama ŽZH. Zastupnik dodaje kako je na prošloj sjednici rekao da je dobio odgovore od većine osim od Ministarstva financija. Zamjenica predsjednika Skupštine Ivana Barišić također je uredno odgovorila i poslala tražene podatke o savjetnicima. Zastupnik se zatim referira na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Skupštine ŽZH koji je donesen prije godinu dana kojim su predviđena i mjesta za savjetnike, pa i o njihovoj stručnoj spremi gdje se moglo primiti i sa srednjom stručnom spremom i s višom i s visokom. Zatim se obraća predsjedniku Skupštine ističući kako su on i zamjenica postupili pa su primili po jednog savjetnika sa srednjom stručnom spremom, srednjom ekonomskom, mašinskoga bravara, pa s višom stručnom spremom i po jednoga s visokom stručnom spremom. Ukupno šest savjetnika, ističe Jurišić te nastavlja kako ga zanimaju prijašnje godine po pitanju bruto plaća Skupštine. Primjerice 2017. godine; 575.000,00 KM , 2018. godine; 603.790,00 KM, 2019.godine; 833.000,00 KM i 2020. godine 848.000,00 KM. Ovo što je zastupnik pročitao piše u Zakonu o Proračunu za kojega je, kako i sam kaže, glasovao ili je bio suzdržan, nije bitno dodaje. Na kraju Izvješća piše da je broj zaposlenih u Skupštini 28. Plaća se povećala 5% od 1.rujna prošle godine, a ovdje imamo da se plaća povećala 270.000,00 KM, taman ovih šest savjetnika toliko i koštaju. Zastupnik tvrdi kako je uvjeren da zamjenica Barišić ne poznaje svoje savjetnike i pita se kako je ona našla čovjeka u Rakitnu koji je završio višu školu s 25 godina, dok je drugi završio visoku s 35 godina, jedna savjetnica pak srednju s 21 godinom. Zastupnik se pita kako su svi s toliko dugim školovanjem, a nisu baš ni mladi. Zastupnik ponavlja kako je uvjeren da zamjenica Barišić ne poznaje te savjetnike, rukovodstvu Stručne službe Skupštine predlaže da mu pokaže gdje oni sjede te da sa s povjerenstvom iz svih stranaka, a najviše s onima iz HDZ-a te s novinarima se zapute vidjeti gdje ti savjetnici sjede, jer se znatno povećao u Proračunu iznos na poziciji plaća, a broj zaposlenih ostao je isti. Zastupnik ističe kako to piše u Zakonu, nije to pravilnik, nije to nešto nego je to najbitniji Zakon koji donosi ova Skupština ponavlja Jurišić. Radi se o Proračunu i Zakonu o izvršenju Proračuna, a ovo što je zastupnik pročitao piše u Zakonu, kako sam tvrdi. O ovakvim stvarima se mora raspravljati apelira Jurišić kolegama zastupnicima za koje tvrdi da su se uspavali te će predložiti ukidanje profesionalnih mandata, kako zastupnici ne bi bili u Skupštini da bi imali plaću. Referira se na obraćanja kolege zastupnika Dobroslava Bukmira koji je, prema njegovim riječima slobodnije nastupio ali bez ikakvih posljedica jer je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a 1990. i ima profesionalni mandat, da je možda netko drugi bio ostao bi bez profesionalnog mandata. Također se osvrće na broj savjetnika - njih 20 (ne zna točan broj u Ministarstvu financija) i dodaje kako je pročitao da će ministar unutarnjih poslova primiti još jednog savjetnika, a garantira da ih deset ne treba. Zastupnik nastavlja i obraća se ministru MUP-a po pitanju ubojstva Lane Bijedić i podsjeća ga na njegovo prvo obraćanje medijima kao ministra koji je obećao prioritetno rješavati taj slučaj. Zna se da istragom rukovodi postupajući tužitelj, govori zastupnik, a istražne radnje provode policijski službenici te kako bi ministar ocijenio dosadašnju istragu, je li bilo propusta i nazire li se rasvjetljavanje ovog teškog kaznenog djela koje je, prema zastupnikovim riječima, narušilo kompletnu sigurnost u ŽZH. Također, zastupnik predlaže kako bi minstar trebao izvijestiti Vladu i zastupnike u Skupštini koje je izabrao narod o nekim stvarima, a ne da čitaju s portala. Zastupnik također pita u kojoj je fazi postupak oko izbora vijeća MZ Kočerin gdje su policijski službenici 8. prosinca 2019.godine bez prisustva članova Gradskog izbornog povjerenstva odnijeli glasačku kutiju s izbornog mjesta nakon što su članovi neovisne izborne liste za Kočerin i drugi brojni građani pobunili zbog mogućih malverzacija oko izbornoga procesa i tražili su novo prebrojavanje glasova, no međutim lokalni kočerinski HDZ je angažirao policiju koja je uzela kutiju i zapisnike i odnijela ih u PU Široki Brijeg, a zanimljivo je, tvrdi Jurišić kako je na teren izišlo kompletno rukovodstvo na čelu s načelnikom i pita se je li baš to bilo potrebno? Zastupnik se pita je li ovo presedan, i jesu li policijski službenici po Zakonu o policijskim službenicima imali ovlast to učiniti? Zastupnik konstatira kako je trebao izgledati sami tijek postupka, te da se predmetna glasačka kutija i zapisnici još uvijek nalaze u PU Široki Brijeg, s ciljem utvrđivanja je li postojalo kazneno djelo izborne prijevare u pokušaju? Jurišić povlači paralelu s bivšim ministrom Borasom i činom kojim je dao mandat na raspolaganje predsjedniku Vlade, u odnosu na sva druga imenovanja osoba protiv kojih se vode sudski sporovi a imenuju se u značajne komisije.

Zastupnik Ivan Damjanović upozorava zastupnika Jurišića, pošto se on sam često poziva na Poslovnik ili na zakone, upravo prekršio Poslovnik članak 192. i 195., znači najviše dva pitanja u trajanju po tri minute. U slučaju zastupnika Jurišića riječ je o puno više pitanja i monolog koji traje 15 minuta.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako se ne radi o monologu, i ukoliko je iznosio neistinu spreman je odgovarati.

Zastupnik Ivan Damjanović se ograđuje i kaže kako nije pričao o tome je li zastupnik Jurišić iznosio istinu ili ne te ga prodsjeća na vrijeme u kojem je obnašao dužnost predsjednika Vlade ŽZH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara na prvi dio pitanja i kaže kako je odgovor iz Ministarstva financija pristigao ali nije bio proslijeđen zastupnicima za što predsjednik slikovito rečeno preuzima krivicu. Što se tiče bruto plaća u Skupštini, u taj dio ulaze i plaće za već spominjane profesionalne mandate, tako da Stručna služba ima određen broj ljudi koji se ne mijenja već godinama, ali broj profesionalnih mandata itekako varira, a 2019. godine je dosta zastupnika iskoristilo priliku na "bijeli kruh" tako da to itekako mijenja poimanje plaće gdje spada i tih nekoliko savjetnika ističe Jelčić i dodaje kako zna da njegova zamjenica poznaje svoje savjetnike - ipak je HDZ velika stranka dosta koalicijskih partnera.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević odgovara zastupniku Bukmiru vezano za RTV Herceg - Bosne. Ističe kako on nije predsjednik nadzornog odbora tog medija, ali je predsjednik skupštine društva. Ta televizija ima svoje rukovodstvo kojima se zastupnik Bukmir može slobodno obratiti ili kao zastupnik ili kao građanin. Ministar Kraljević također dodaje kako je iz resora na čijem je on čelu, poslan odgovor u kojem je su navedeni traženi podaci, između ostalog ističe kako on ima jednu savjetnicu koja svoj posao radi korektno. Referira se i na ironičnu konstataciju zastupnika Jurišića o selu Rakitno.

Zastupnik Dobroslav Bukmir kaže kako je samo dobronamjerno mislio kada je govorio o (ne)kvaliteti programa RTV Herceg - Bosne.

Zastupnik Ivan Leko se obraća predsjedniku Skupštine s prijedlogom edukacije za zastupnike o tome što je regulirano sistematizacijom radnih mjesta, a što je regulirano Zakonom jer bi, tvrdi Leko, bilo puno manje ovakvih priča.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na riječi zastupnika Leke. Smatra da, s obzirom na činjenicu kako je najstariji zastupnik, pamti onaj sustav otprije o sistematizaciji radnih mjesta, odnosno što je sistematizirano. Čini mu se kako Ministarstvo pravosuđa ima sistematizirana tri savjetnička mjesta, ali nemaju tri savjetnika. Savjetnici o kojima je govorio zastupnik Jurišić, odnosno kada su završili svoje školovanje, da su slučajno studirali medicinu ili stomatologiju, ne bi nikad završili fakultet, jer završiti ekonomski fakultet u 35. godini života, pa ovi specijalizaciju taman bi došlo vrijeme za mirovine. Zastupnik ponavlja kako je u svom izlaganju govorio o sistematiziranju i zna što to znači. U Zakonu piše kako ima 28 zaposlenika u Skupštini, pa je u Vladi se pitao odakle 60 zaposlenika u Skupštini, ali to su pripravnici.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatiLo Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Pomoćnik ministra gospodarstva Ante Begić U kratkim crtama obrazlaže Prijedlog Zakona o poticanju malog gospodarstva koji je prošao sve zakonske procedure. Do danas nije postojao niti jedan propis koji je regulirao ovo područje ističe Begić i dodaje kako će se ovim Prijedlogom Zakona stvoriti preduvjet i urediti osnova za provedbu mjera gospodarske politike usmjerenih sustavnom unaprjeđenju razvoja malog gospodarstva. Dokaz su i prijave malih gospodarstava na program utroška sredstava na kojem se radilo protekle tri godine.

Zastupnik Zvonko Jurišić istriče kako na kraju ovoga Zakona u obrazloženju - ustav i temelj za donošenje ovog Zakona, (Izmjene i dopune koje su izvršene u odnosu na Nacrt Zakona), zastupnik se referira na četiri točke članak 10., 11., 16. i 17.. Upućuje pomoćnika Begića da pogleda isključivo članak 11. gdje u Prijedlogu Zakona piše kako će se izdvojiti sredstva do 2% od Proračuna iz prethodne godine, zastupnik se pita piše li taj postotak i u Nacrtu Zakona? Prema zastupnikovom viđenju u Nacrtu stoji do 1% i očekivao je da će pomoćnik Begić to iznijeti u svom izlaganju maloprije, te nastavlja kako u svakom slučaju on kao zastupnik podržava donošenje ovog Zakona, ali uočava neke nelogičnosti između Prijedloga i Nacrta Zakona na koje upućuje zastupnike i samog pomoćnika Begića. Ističe kako je usvojen jedan Nacrt i kako je obrazloženo što se u Nacrtu promijenilo, a prethodno je prešućena bitna stavka - Jurišić smatra kako bi bilo bolje da se postotak s 1% povisio na 2% nego da je u Nacrtu bilo do 2% pa smanjeno do 1%. Napominje kako on nije profesionalni zastupnik i kako je ovo pročitao jer ima dovoljno vremena dok drugi imaju puno posla zbog čega ovo sigurno nisu ni primijetili. Prošli put je zastupnik, kako sam tvrdi, bio ili protiv ili suzdržan ali danas će ga podržati. Iako bi Jurišić volio da u ovom slučaju postoji i minimalna procedura, da je to minimalno 0,5%, jer s ovih spomenutih do 2% to bi bilo 1.800.000,00 KM iz Proračuna i to nije malo za ŽZH, pa i 1% 900.000,00 KM ili milijun (ni to nije malo kaže Jurišić), ali ovih 300.000,00 KM bilo bi 0,3%, a da je tu pisalo 0,5% pa do 2% pa se zastupnik nada da će, s obzirom da je ministarstvo prepoznalo potrebu donošenja ovog Zakona da će se ovaj iznos ipak podići već iduće godine iznad toga nekoga željenoga 0,5%.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata uz jedan glas suzdržan je prihvatio Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku),

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku),

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je nazočne ukratko upoznao s ovom točkom Dnevnog reda.

Predsjednik Udruge razvojačenih branitelja HVO-a i njihovih obitelji Vlado Marušić ističe kako su svi, na određen način, sudjelovali u izradi Nacrta Zakona koji se u obliku Prijedloga nalazi danas na Skupštini. Smatra da Zakon sam po sebi nije loš, predviđa 16 prava za 'razne' branitelje i obitelji, no prema Marušićevim riječima u Zakonu postoji nešto s čime neki branitelji nisu suglasni uz razlog što ta 'borba' traje sedam godina. Sedamdeset udruga proisteklih iz rata u BiH je potpisalo 2013. godine Rezoluciju branitelja u kojoj su koncipirani svi zahtjevi branitelja iz borbenih postrojbi koji nisu ostvarili nikakva mjesečna trajna primanja na osnovu sudjelovanja u ratu. Nedavno je na federalnoj razini uvojen Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i da bi se on usvojio uložena je velika muka ističe Marušić i podsjeća nazočne na sve događaje vezane za to. Marušić traži priznanje braniteljskog dodatka (6 KM po mjesecu provedenom na terenu/bojištu) za one pripadnike borbenih postrojbi koji ne ostvaruju nikakva trajna mjesečna primanja iz rata. Njih ne zanimaju godine života, Zavod za zapošljavanje ni imovinsko pravo ni godina dana rata ni prebivalište u BiH, a za svaku tu stavku branitelji imaju opravdanje tvrdi Marušić. Nazočnima apelira da razluče o pojmu egzistencijalna naknada (koju smatraju naknadom za preživljavanje) i braniteljski dodatak podsjećajući ih kako on, kao branitelj, nema primanja. Podsjetio je Skupštinu na sve ono izrečeno prošle godine na jednoj od sjednica na kojoj se raspravljalo o Zakonu o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Također je iznio niz činjenica s kojima nisu zadovoljni obraćajući se ministru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladenu Begiću.

Predsjednik Udruge zaboravljenih branitelja Drago Grbavac smatra da kada se o nečemu odlučuje trebalo bi se prethodno informirati i uputiti,a ne po inerciji. Smatra kako zastupnici, po njegovom mišlejnju, nisu dovoljno upućeni u ono o čemu branitelji danas govore i kakva prava žele ostvariti. U kratkim crtama, gospodin Grbavac obrazlaže Rezoluciju koju je potpisalo više od 70 udruga na području BiH. Nakon toga došlo se do Nacrta Zakona 2018. godine i o njemu se raspravljalo u Parlamentu (u čemu su sudjelovali i branitelji) i u Domu naroda o čemu svjedoči i Zapisnik te je donesena Odluka da se napravi usuglašen tekst Zakona i to je učinjeno 30.7.2019. godine. Grbavac ističe kako su ustanovljene dvije manje greške i kako bi trebalo nešto preinačiti kako bi u obzir bili uzeti neki ljudi (branitelj Škrobo koji ima 59 KM što je sramota za branitelja smatra Grbavac). Nakon što je Zakon ispoštovao svu potrebnu proceduru i kada se napokon smatralo kako sve ide svojim tijekom počele su se događati nelogičnosti ističe Grbavac u donošenju odluka Parlamenta i Doma naroda. Također ističe kako ni članovi udruge kojoj je on na čelu ne pristaju na 'egzistencijalnu naknadu' i smeta mu što određene strukture vlasti nisu dozvoljavale pristup Zaboravljenim braniteljima pri izradi takozvanog 'Bukvarevićeva' Zakona.

Umirovljeni general Jozo Miličević istupa u ime devet udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U raspravi s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata donesen je određeni Zaključak u kojem između ostalog stoji da oni podržavaju inicijativu donošenja novog jedinstvenog Zakona o dopunskim pravima branitelja, pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na ortopedska i druga pomagala, pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri liječenju, pravo pri školovanju, pravo na prioritet kod upisa u obrazovne ustanove i smještaj u dom i stipendiranje te stambeno zbrinjavanje, pravo na subvencioniranje obveza plaćanja naknada s ciljem zadovoljavanja stambenih potreba, pravo nakon smrti korisnika prava, pravo na naknadu troškova sahrane, pravo na naknadu za poduzimanje zajedničkih spomen obilježja kao i brojna druga prava. Između ostalog, gospodin Miličević se referira na pojam braniteljske naknade te brojna druga pitanja.

Udruga PTSP Stanko Škrobo ističe kako općine/gradovi u ŽZH podržavaju branitelje i pomažu im, odnosno pomagali su im. Najugroženija kategorija su zaboravljeni branitelji, ističe on i dodaje kako je također najugroženija kategorija u HVO-u svaki branitelj koji boluje od PTSP-a bilo blažim ili težim oblikom. Obitelji koje se s time nose znaju o čemu je riječ, ističe Škrobo. Dokaz tomu su suicidi brojnih branitelja koji su to počinili nakon rata, to je jedan od dokaza. Jer ukoliko je netko normalna osoba, suicid neće počiniti tvrdi predsjednik Udruge PTSP. Nisu mogli gledati nepravdu u kojoj žive i stoga su to počinili, tvrdi Škrobo i dodaje kako udruga kojoj je on na čelu želi i pomaže svim braniteljima koji se obrate, neovisno o tome jesu li oboljeli od PTSP-a. Nadalje dodaje, ako je napravljen jedan fond u Federaciji BiH u tom slučaju bi trebalo pritiskati Federaciju da vrati drugi fond jer je sklopljen ugovor o ukidanju dva fonda i ostavljanje jednog.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić ističe da ovaj Zakon ima ustavni temelj za donošenje, ima mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva financija. Određene sugestije i primjedbe koje su bile -od nomotehničkih do stvarnih od strane ove tri ustanove su ugrađene u Zakon koji je kao takav prošao proceduru Vlade predložene u Nacrtu, Vlada je inzistirala da ide u prijedlogu iz razloga da što prije branitelji dođu do svoje naknade. Također, ovaj Zakon je prošao dvije javne rasprave. Neke stvari iz tih javnih rasprava su se mogle uvrstiti u predmetni Zakon, a prijeporni su pojmovi egzistencijalna naknada ili braniteljski dodatak. Tražilo se da braniteljski dodatak mogu ostvariti samo branitelji iz borbenog sektora. U Grudama, u dva navrata se raspravljalo u resornom ministarstvu na taj dio, ministar tvrdi kako je tražio i inzistirao je li sektor za vojne evidencije Federalnog ministarstva branitelja uopće vodi evidenciju i može li branitelj ishoditi uvjerenje iz grupe bivših ureda obrane, može li ishoditi uvjerenje da pripada borbenom sektoru. Naravno, ishodit će uvjerenje kako pripada 1.gardijskoj ili 2.gardijskoj, 54.domobranskoj, ali uvjerenje u kojem je eksplicitno navedeno da pripada borbenom sektoru - to je u ovom trenutku nemoguće. To je, prema ministrovim riječima, prva činjenica da se nije moglo ugraditi taj braniteljski dodatak, a druga je što je ovih devet udruga inzistiralo, ako se već radi o braniteljskom dodatku, da se tu neće selektirati kad je u pitanju borbeni sektor da to svi branitelji trebaju ostvariti, a radi se o sudioništvu u Domovinskom ratu. U ŽZH se govorilo o brojci od oko 26 000 branitelja, kako se moglo čuti na današnjoj sjednici Skupštine i to nije upitno ističe ministar Begić, za pretpostaviti je da 20 000 branitelja pripada tom sektoru. Primjena ovog Zakona, naravno ukoliko se danas usvoji, je jedna vrsta testa, vidjet će se u rujnu kako financijski stoji ŽZH, i ministar se nada kako će doživjeti neke promjene nabolje. Ovim Zakonom, razvojačeni branitelji dobivaju 400.000,00 KM, 800.000,00 KM dobivaju svi ostali uz napomenu da unutar spomenutih 800.000,00 KM nisu izostavljeni ponovno razvojačeni branitelji. Ministar naglašava kako je ovim Zakonom uvedena jedna nova kategorija koja će crpiti prava iz ovog Zakona a riječ je o članovima obitelji umrlih ratnih vojnih invalida kojima je u određenim uvjetima dokazana uzročno posljedična veza. Ministar kaže kako nije u redu stavljati taj financijski teret na Županiju o čemu se pregovaralo i na razini Federacije i kako bi bilo poželjno izbjegavati bilo kakav populizam što i on sam kao branitelj želi te sugerira da se ovaj Zakon usvoji kako bi ga svi zajedno u budućnosti mogli i popravljati.

Zastupnica Marija Lovrić ponavlja stav HSP dr. Ante Starčević BiH koji je ostao isti kao i prije nekoliko mjeseci kada se raspravljalo o ovom Zakonu. Sam ministar je tada rekao, kaže zastupnica, kako postoje zabilješke da je neinstitucionaln i diskriminirajući. Razum je ono što bi se trebalo uzeti u obzir, dodala je i navela primjer siromašne obitelji s puno djece - starija djeca mogu jesti, a mlađa ne, jer nema dovoljno sredstava.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić kaže zastupnici kako se govori o dva različita Zakona. Danas se govori o Zakonu o dopunskim pravima branitelja, a zastupnica priča o Zakonu o razvojačenim braniteljima gdje je se amandmanski djelovalo. Slikovito rečeno 'mlađa djeca' o kojoj zastupnica u svom primjeru priča imaju osiguranih 800.000.00 KM od ŽZH i oni nisu amnestirani da im se neće pomoći.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe kako je, baš kao i njegovi stranački kolege zastupnici pripadao borbenom sektoru - 'bunkerašima' kako sam kaže i časno branio svoju domovinu i svakoga može pogledati u oči što se tiče svega i što se tiče današnje odluke. Ističe kako je on sam, odnosno njih trojica zastupnika uz HDZ-a 1990. bili protiv Zakona o razvojačenim braniteljima i suglasan je s ministrom kako se ovdje ne radi o istoj točki (Zakonu). Zastupnik nastavlja kako je njih šest ovjde bilo protiv, ni jedna druga županija nije zasijedala, a na Federalnom parlamentu 90% zastupnika podržalo (i oporba i vlast). Zastupnika žalosti kako sam kaže, DF i Krkalić su u biti i progurali ovaj Zakon sa SDA svojim koalicijskim partnerom i naši neki predstavnici udruga idu 'na noge' toj stranci koju zastupnik Bukmir naziva žestoko probošnjačkom protiv Hrvata više nego SDA, a naši predstavnici branitelja od njih traže rješavanje ovog problema. Ističe kako prošli put nije glasovao radi predstavnika udruga nego ljudi koji su stajali vani i za koje tvrdi da su s njim bili na bunkeru. Zakon je prošao Federalni parlament, a sinoć na Županijskom odboru dodaje Bukmir, neki njegovi kolege predlažu glasovanje protiv jer su izbori u listopadu, no zastupnik na to odgovara sa neću. Sada će, kaže biti za i neće biti populist te ističe kako je Federalni parlament rekao svoje po pitanju ovog Zakona i što sada želi ŽZH, nešto promijeniti? Ovo je dopunski Zakon kako je ministar sam rekao maloprije i zastupnici ovdje samo pomažu ljudima ispod 57 godina, on to tako vidi dodao je, i to mu nitko nije naredio. Predložio je ministru da ne čekaju rujan, nakon mjesec ili dva će se vidjeti koliko će se sredstava utrošiti.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako su ovaj Zakon podržala tri odbora i na jednom od njih je predsjednik (odbora kojeg je Jurišić član), rekao da je bio jedan suzdržan i to je bio sam zastupnik Jurišić i rekao je danas nakon diskusija kolega zastupnika i predstavnika braniteljskih udruga ovdje će donijeti definitivnu odluku. Malo se ovdje spomenulo i onaj bivši Zakon o kojem se raspravljalo ovdje na Skupštini, a ticao se Federacije, i zastupnikov kolega Bukmir je emotivno govorio, podržan je taj zakon gore ali 'mi' smo bili ovdje protiv ali podržali su ga njegovi stranački kolege, nebitno što su ga podržali oni iz DF-a, a Jurišić kaže kako neće govoriti za HDZ pošto je Bukmir spomenuo sve ove druge, a nije spomenuo svoju stranku koja je podržala taj Zakon protiv kojega je bilo šest zastupnika u Skupštini ŽZH koja je cijela imala dozu rezerve prema tom Zakonu, pa su uloženi i amandmani. Jurišić je rekao o ovom Zakonu u svakom slučaju je dobra namjera pomoći braniteljima, u Proračunu da je na toj poziciji osigurano 400.000,00 KM. Jučer je na Kolegiju donesena odluka kako će Skupštini nazočiti predstavnici udruga branitelja, iako je zastupnik imao informaciju da će biti predstavnici udruga razvojačenih branitelja i zaboravljenih branitelja, dobili su i dopunski materijal koji je uredno proslijedila Stručna služba Skupštine. Međutim, danas su ovdje predstavnici svih udruga, ministar Begić je rekao da su bile dvije rasprave u ministarstvu, predstavnici braniteljskih udruga i zastupnik Jurišić je jednostavno htio vidjeti što i kako. Referira se na to što je nametnut hitan postupak jer njime na neki način zastupnici nisu u mogućnosti intervenirati na pravi način, dobro je da je bila i stanka maloprije ističe zastupnik i nastavlja kako je već došlo do zamora i zato bi bilo bolje da je ovaj Zakon išao u redovnu proceduru. Zastupnik misli da se neće vidjeti za šest mjeseci rezultate ovog Zakona, postoji jedna birokratska zapreka da branitelj treba biti šest mjeseci na Zavodu za zapošljavanje i zastupnik neće danas spominjati na Skupštini - jučer je spomenuo jednog svog susjeda s njegovim stanjem koji čeka ostvarivanje prava po onom Zakonu, čeka 15. srpnja, 60 mu je godina i sve ima osim godine dana biroa. Znači da je njemu taj Zakon gore, protiv kojeg je Jurišić bio žestoko, postavio administrativnu zabranu s tim da je imao olakotnu okolnost što se prijavio na Zavod za zapošljavanje, nije mu trebala neka prijava ili šest mjeseci uplate doprinosa kao poljoprivredni osiguranik ili da ga netko (pošto je rodbina zastupnika Jurišića) npr. zastupnik kod sebe prijavi 15 dana ili mjesec dana pa da ga odjavi, možda bi stekao to pravo, no zastupnik sada ne zna kaže ima li Zavod na takav način i zakonsku mogućnost, imao ne imao, neka su mu to napravili da se prijavio, ali rekao je da se prijavio na Zavod za zapošljavanje kako bi mogao koristiti prava iz tog Zakona odnosno egzistencijalnu naknadu. Referira se na izjavu oslovljavanja brigadira Joze Miličevića (i govori zastupniku Bukmiru kako on nije bojnik nego brigadir), o simbolici naziva braniteljski dodatak, i misli da egzistencijalni dodatak nije baš adekvatan način i pita se jesu li se zastupnici baš morali rukovoditi s tim Zakonom koji je prošao na Federaciji i misli da ipak nisu. Je li se moralo staviti šest mjeseci biroa? Također misli da nije. Moglo je biti i tri mjeseca možda. Zastupnik zatim predlaže i neke korekcije novčanih iznosa određenih stavki proračuna i ističe kako novca očito ima dovoljno. Zastupnik je mišljenja da bi najbolje bilo da se danas usvoji jedan zaključak koji bi eventualnim usvajanjem ovog Zakona u sljedećih šest mjeseci ili do kraja godine s udrugama i ostalima kojih se on tiče, trebalo preispitati potrebu za njegovim izmjenama i prilagodbama. On osobno neće podržati Zakon i volio bi da je u redovnoj proceduri.

Zastupnica Marija Lovrić referira se na riječi ministra Begića koji je, prema njezinim riječima osobno izišao za ovu govornicu i rekao da je Feredalni Zakon diskriminirajući i neisntitucionalan. Zastupnica se pita zašto nitko od predstavnika ŽZH nije podigao glas, imamo situaciju u kojoj se razdvajaju branitelji u skupine a na bojištu su bili na istom mjestu i u isto vrijeme. Očemu je onda riječ?

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara zastupnici Lovrić, ako je potrebno donijet će joj osobno pismo koje je diplomatskim putem stiglo iz Zagreba, a potpisao ga je osobno Tomo Medved i poslao ga preko Veleposlanstva u Sarajevu Salki Bukvareviću u kojem se pita zašto to čini i zašto to radi - samo jedan element, a svima onima koji su podržali ili nisu negdje drugo, ono što je ministar rekao to je istina. Kaže kako će osobno donijeti Mariji Lovrić pismo Tome Medveda s popratnim aktom.

Zastupnik Dobroslav Bukmir odgovara kako HDZ 1990. ima dva zastupnika u Federalnom parlamentu i oni, ili su izišli ili su bili za usvajanje Zakona, ali zna se tko je 'gore' većina i tko odlučuje. Na žalost, postignut je takav rezultat da trenutno nismo odlučujuća stranka u Parlamentu Federacije tako da zastupnik to nije skrivao, štoviše, on odgovara za se, a njegovi kolege imaju svoj obraz pa neka odgovaraju u svoje ime dodao je i završio izlaganje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Marija Lovrić, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Pomoćnik ravnatelja civilne zaštite Zoran Polunić je naglasio da nakon dužeg vremena od uspostave Uprave za civilnu zaštitu kao županijskog tijela, kao samostalne uprave od 2003./2004. godine pa do sada nije postojao županijski Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća nego se primjenjivo federalni Zakon. Prema Ustavu i Deklaraciji sve što je moguće urediti propisom ŽZH treba uraditi, tako da je urađen Nacrt Zakona i dostavljen nadležnim tijelima na mišljenje, uz uvažavanje primjedbi i prijedloga te je Zakon prošao na Vladi. Zakon je opsežan i sadrži 14 dijelova i 191 članak, izrađen je po jedinstvenim pravilima za izradu propisa, a koncipiran je tako da je svaki članak dobio i svoj naziv. Federacija je ovaj Zakon donijela 2003. a 2006. i 2010. je mijenjan i te izmjene su ugrađene u Nacrt Zakona ŽZH. Obveze Županije je utvrdila Federacija te detaljno regulirala sve oblasti u zaštiti i spašavanju. Tematika zaštite i spašavanja je jedinstvena na razini Federacije te su se stoga sve županije prilikom donošenja svog Zakona na njega (Federalni Zakon) i oslonile. Pomoćnik ravnatelja Polunić je naglasio da ima jako puno podzakonskih propisa koje će biti potrebno donijeti nakon eventualnog usvajanja istog. Kada govorimo o kaznenim odredbama potrebno je naglasiti da će se iste uplaćivati u proračun ŽZH.

Zastupnik Zvonko Jurišić referira se na obrazlaganje pomoćnika Polunića koji je rekao da Županijski Zakon koji ili je ili nije diran u odnosu na federalni, a zastupnik Jurišić tvrdi kako ga je dva puta pročitao i konstatira kako u članku 48. piše što će se dogoditi u članku 55., onda s članka 48. zastupnik prijeđe na 45. pa ga on vrati na članak 47.stavak 4. Članak 68. i 69. radiološka i biokemijska zaštita, zastupnik se pita tko to ima zaštitnu masku ili ogrtač? Misli kako mladi kolege nikad nisu vidjeli zaštitnu masku te da je previše da ovakav Zakon sadrži toliko članaka i toliko materije. Pita se gdje su skloništa koja financira ŽZH i o kaznenim odredbama o kojima se govorilo, zastupnik je mislio da je 3%, ali 1% vrijednosti objekta da treba netko uplatiti vezano za skloništa. Zatim spominje rezerve krvne plazme i pita se gdje to u ŽZH postoji. U ovom Zakonu ima svašta, a ako bi slučajno zaratilo - 'ne bi se znalo gdje tko goni' slikovito govori zastupnik Jurišić. Ne treba Zakon biti sam sebi svrha, već da bude primjenjiv ističe Jurišić. Zastupnik naglašava kako je potrebno kroz podzakonske akte riješiti sve nejasnoće koje ovaj Zakon ima za cilj regulirati.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Nacrt Zakona o prostornom uređenju

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o prostornom uređenju.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o prostornom uređenju.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak ističe kako se ovaj Zakon, ali i Zakon o građenju međusobno isprepliću pa će se ministar kroz obrazlaganje ovog Zakona dotaći i Zakona o građenju. Budući da oni tretiraju prostor Županije kao jedan i neobnovljiv resurs, on je od širokog značenja za sve građane. Zbog toga je Vlada odmah donijela zaključak da se provede javna rasprava o ovom Zakonu, ako je bilo kratko da se možda analiziraju ti zakoni, bit će dakle vremena i kroz javne rasprave analizirati ih i kroz pripremu prijedloga da se osvrnete i na ove zakone. Ministar Ramljak nastavlja kako Zakon o prostornom uređenju ima 11 poglavlja, a samo je taksativno predstavio što je novo u ovom Zakonu u odnosu na prijašnje propise. Ministar je detaljno obrazložio svako poglavlje koje ovaj Zakon regulirao, posebno je naglasio probleme iz prakse koje je Zakon koji je trenutno na snazi imao.

Zastupnica Marija Lovrić se pita o usuglašavanju katastra i grunta. Što je Ministarstvo po tom pitanju uradilo?

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak kaže kako to neće komentirati jer nije nadležan za ta pitanja.

Zastupnici su glasovali dva puta, jedanput o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju i drugi put o Zaključku o zaduživanju resornog ministarstva da provede Javnu raspravu o predmetnom Nacrtu Zakona. Jednoglasno su usvojili i Nacrt kao i Zaključak.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Nacrt Zakona o građenju

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o građenju.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o građenju.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak ističe kako su i u ovom slučaju obrazloženi određeni pojmovi kako ne bi došlo do nedoumica. Pitanje što je građevina, što je rekonstrukcija ili što je redovno održavanje tako da ne bi bilo ponovno problema oko nejasnoća. Temeljni zakoni za građevinu koji su u odnosu na važeći Zakon prošireni (ministar je rekao kako inicijativa zastupnice Lovrić koja se odnosi na uklanjanje arhitektonskih barijera je ovdje regulirana) dodatno, osim onih standardnih i projekt energetske učinkovitosti, standardno tehničke stvari koje ne treba posebno komentirati, energetske karakteristike i potreba da se tome posveti veća pozornost, da se u izradi same projektne dokumentacije vodi briga o energetskoj učinkovitosti, uvjeti za projektante da projektant bude osoba s viskom stručnom spremom i godinom staža, definirana je mogućnost formiranja inženjerske komore, pitanje stručnog ispita, tehničke dokumentacije, građevinska dozvola, uporabna dozvola i donošenje podzakonskih akata. Ministar Ramljak je detaljno obrazložio sva poglavlja koja su regulirana ovim Nacrtom Zakona, te posebno naglasio probleme iz prakse koje imamo za cilj posebno regulirati. Nakon eventualnog usvajanja ovog Zakona postoji puno podzakonskih akata koje će biti potrebno donijeti, što ćemo naravno kao ministarstvo i učiniti, do donošenja istih primjenjivat ćemo federalne.

Zastupnik Zvonko Jurišić pita ministra Ramljaka o srušenom zidu stadiona u Posušju. Da se dogodila nesreća, tko bi bio odgovoran?

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak Vjeruje kako po pitanju ovog stadiona nema uporabne dozvole, a takva je situacija i sa starom školom u Posušju. Ne vodi se računa o elementima sigurnosti, jer propis jasno kaže tko je kriv u takvim situacijama.

Zastupnici su glasovali dva puta, jedanput o Nacrtu Zakona o građenju i drugi put o Zaključku o zaduživanju resornog ministarstva da provede Javnu raspravu o predmetnom Nacrtu Zakona. Jednoglasno su usvojili i Nacrt kao i Zaključak.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite , zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić obrazlaže ovu točku Dnevnog reda i ističe kako je prijedlog da se prihvaća uz predloženi Amandman u članku 47.c stavka 2. 47.g Nacrt Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom kojeg je izradilo Federalno ministarstvo zdravstva, predlaže se da se riječi 'županijski centri' zamijene s 'gradski centri' za socijalni rad i općinskim centrima za socijalni rad uz obrazloženje da u ŽZH ne postoji županijski centar nego postoje gradski centri za socijalni radi i općinske centre. U ovom Zakonu se uvodi jedno novo pravo a to je pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja. Postoje naravno kriteriji i uvjeti koji su propisani ovim Zakonom, sredstva za isplaćivanje bi trebala biti osigurana u Federalnom proračunu i isplaćivat će se preko županijskih/općinskih i gradskih centara za socijalni rad uz suglasnost ministarstva.

Zastupnica Marija Lovrić se referira na činjenicu kako je ovakav Zakon u Federaciji će biti u primjeni od 1.1.2020. godine, ali kada će biti primjenjiv u ŽZH?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako će se Nacrt Zakona dalje uputiti u proceduru u Parlament Federacije i čim se usvoji ide se prema usvajanju na županijskoj razini.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2027.

Ravnatelj ureda za Eropske integracije ŽZH Ivan Jurilj ističe kako je predlagatelj resorno Ministarstvo gospodarstva, međutim proces strategije je rađen prošle godine kroz jedan projekat u suradnji s Ministarstvom gospodarstva. Ured Vlade za europske integracije vodio cijeli ovaj proces pa stoga Jurilj ovu točku i obrazlaže. Ovaj dokument je dobrim dijelom završen lani i rađen je usporedno s izradom Zakona o razvoju turizma ŽZH tako da su te dvije aktivnosti dosta usklađene, tako da je Zakon prepoznao one stvari koje su Strategijom prepoznate kao potencijal u ŽZH. Jurilj naglašava da je najvažnija stvar po pitanju ove Strategije upravo način njezine izrade, samo izlazni outputi u taj proces su uključene ne samo javne institucije nego je proces pratila velika uključenost javnosti i pojedinaca koji se zanimaju za turizam i sve ono što se kroz tu granu gospodarstva može ostvariti. Ono što je karakteristično što je proces izrade iznjedrio je kakvu vrstu turizma ŽZH mogla imati i gdje su ti najveći potencijali, a to su ruralni krajevi i to je ono što je najvažnije, turizam vezan za prirodu i boravak u prirodi. Tu su sadržani projekti koje bi trebalo u određenoj dinamici provoditi da bi se osjetio učinak od svih razina ŽZH, određene aktivnosti su već krenule s provedbom, od institucionalnog organiziranja do provedbe određenih konkretnih projekata koji su prepoznati u samoj strategiji. Već je formirano i tijelo (vijeće) koje bi trebalo pratiti razvoj turizma sastavljeno i od općinske i županijske razine i predstavnika privatnog sektora i nevladinog sektora koji su zainteresirani za razvoj turizma.

Zastupnik Zvonko Jurišić kaže kako vidi da se tu potpisao, odnosno da je tu u pitanju suradnja s institutom iz Hrvatske, odnosno dr. Ivo Kunst je uglavnom autor ove Strategije. Zastupnika zanima koliko je koštala ova Strategija i koliko je ljudi iz naših institucija bilo uključeno u izradu ovog dokumenta?

Ravnatelj ureda za Eropske integracije ŽZH Ivan Jurilj ističe kako je Ministrarstvo gospodarstva formalni nositelj izrade strategije i predlagatelj Vladi. EUI je vodio proces na terenu, uzimajući u obzir i kapacitete i određene pretpostavke koje su u uredu postojale i uzimajući u obzir suradnju s određenim projektima kroz koje je ova strategija isfinancirana, tako da je suradnja također ostvarena kroz ovaj projekt kojeg je financirala Vlada Švicarske, suradnja je uspostavljena s Institutom za turizam koji je institucionalno stručno podržavao izradu ove strategije, znači formuliranje samog dokumenta. Također je tu sudjelovao cijeli niz stručnjakakoji su pružali određenu formu prezentacije, odnosno edukacije toj široj populaciji.Paralelno s procesom se pokušavalo osvještavati javnost, odnosno pružati im se određene prilike kroz proces izrade. Svi troškovi su financirani iz projekta kojeg je financirala Vlada Švicarske (Projekt 'Market Makers') u suradnji s Uredom za europske integracije i Ministarstvom gospodarstva. Izrada ovog dokumenta i cijelog procesa koji je trajao oko godinu dana Županiju nije koštao ništa, osim plaća ljudi koji su svakako sudjelovali u ovom procesu. Ravnatelj Jurilj naglašava kako su sve institucije bile uključene u proces izrade strategije, odnosno jako veliki broj ljudi je sudjelovao u tom procesu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je kratko obrazložio kako su od ove godine ta sredstva prebačena na Skupštinu tako da je morala biti donesena Odluka o utvrđivanju kriterija kako će se ta sredstva dodjeljivati. Riječ je o 207.000,00 KM i to će se dijeliti po broju zastupničkih mandata u Skupštini kako je do sad i bila praksa, još je tu objašnjeno tko je nezavisni zastupnik i s koje pozicije će se ta sredstva dodjeljivati.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako je mislio da će se zastupnici unutar Skupštine dogovoriti oko preraspodjele sredstava namjenjenih političkim strankama, a poštujući okvirne Zakone ove države. Oko 30% ukupnih sredstava Proračuna raspodjeljuje na političke stranke, komentira donesenu Odluku koja je prošla i na odborima, no on kao zastupnik ju neće prihvatiti i nastavlja kako u članku 4. stavak 2. piše: sredstva koalicijama, političkim strankama isplaćivat će se na račune članica koalicije, političkih stranaka po broju dodijeljenih mandata. Zastupniku ovo nije jasno - HDZ koalira s HKDU, HDZ 1990. koalira sa HRAST-om ili Republikanskom strankom, pita se kako će oni raspodijeliti ta sredstva jer se iz ove Odluke to ne vidi, ta koalicija je dobila tri mandata, ova je dobila 16 mandata, ova jedna gdje je zastupnica Lovrić koalicija je dobila jedan mandat. Zastupnik se ponovno pita, kako će se ta sredstva raspoređivati prema broju dodijeljenih mandata u koaliciji. Ako je potrebno, zastupnik je spreman objasniti kako se to u Federaciji raspoređuje, tako da nema ovom odlukom pomaka naprijed. Zastupnik nakon ove odluke kaže neće biti za, ali će već u ponedjeljak podnijeti predsjedniku administrativnog povjerenstva zahtjev za profesionalizaciju mandata da može normalno funkcionirati, odnosno zastupnik je za drugačiju preraspodjelu. Ova preraspodjela jedino paše HDZ-u BiH, a mi moramo biti dobri s predsjednikom stranke da nam se doznače ta sredstva. predsjednik Skupštine ponavlja kako sukladno Odluci sredstva namjenjena za političke stranke se dobivaju po dodjeljenom mandatu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 1 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić nazočne upoznaje s činjenicom kako je prošle godine uvedeno online izdanje Narodnih novina, što je svojevrsna nova vrsta usluge tako da osim tiskanog izdanja, postoji dakle i nova - online. Predsjednikova je želja da se u budućnosti da upravo ta nova, online verzija što više koristi.

Zastupnik Dobroslav Bukmir kaže kako sjedi do zastupnika Jurišića koji jedva s mobitela uspijeva čitati. Stoga apelira da se zastupnicima nabave laptopi.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić kaže kako je proces nabavke u tijeku.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti i

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na članak 2. točku b i c. Sredstva iz točke 1. ove odluke, namijenjena za tekuće prijenose neprofitnim organizacijama predsjednik će raspoređivati do 3.000,00 KM na korisnike po sljedećim kriterijima koji su tu navedeni. U točki c: sredstva iz točke 1. ove odluke namijenjene za tekuće prijenose drugim razinama vlasti predsjednik će raspoređivati do 5.000,00 KM na korisnike po sljedećim kriterijima koji su tu navedeni. Zastupnik zatim komentira članak 3. u kojem piše kako korisnici iz točke 2. ove odluke pod b i c koji ostvare prava na novčana sredstva dužni su dostaviti izviješće o namjenskom korištenju istih i u roku 30 dana od dana utroška dodijeljenih sredstava. Pitanje za predsjednika: koliko se zastupnik sjeća da je predsjednik imao ovakvu ili sličnu odluku i u 2019. da je bio u mogućnsti kao predsjednik dodjeljivati sredstva na ovaj način. Zastupnik je zamolio predsjednika Jelčića, ako je moguće, da se zastupnicima dostavi informacija kome su dodijeljena sredstva po točkama b i c i jesu li dostavljene informacije o tome kako su sredstva utrošena, zastupnika to više zanima nego kome su dodijeljena.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupniku Jurišiću kako je to svojevrsna novost. Upravo je bila želja i volja predsjednika Skupštine da se pravdaju dodijeljena sredstva u roku 30 dana nakon što se sredstva utroše. Ako netko danas dobije sredstva, pitanje je kada će ih utrošiti i to je bitna stvar, ističe Jelčić i dodaje kako ima informacije da su svi dostavili informacije o utrošku, a prije toga su bili obaviješteni.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo ŽZH Dražen Bošnjak ističe kako je upravno vijeće zavoda za Javno zdravstvo donijelo Odluku o izmjeni Statuta te institucije i to na način da se u članku 27 Statuta stavak 1 briše alnea 3. Pravni temelj za navedenu izmjenu govori o Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br.21/17 u članku 3 definirano da se u dotadašnjem članku 61 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br.3/13 stavku 5, točki c se briše. Definirana izmjena se odnosila na znanje o zdravstvenom menadžmentu, koja se dokazivala Certifikatom o obavljenoj edukaciji zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji ili završenom postdiplomskom studiju zdravstvenog menadžmenta. S obzirom da je bilo potrebno uskladiti Statut Zavoda za javno zdravstvo ŽZH sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti upravno vijeće donijelo navedenu Odluku i na osnovu toga traži se suglasnost osnivača, odnosno Skupštine ŽZH.

Zastupnik Ivan Damjanović govori o tome kada se mijenja neki članak da se pošalje cijeli Statut kako bi se znalo što se mijenja, a ne samo jedna rečenica.

Zastupnica Marija Lovrić pita koji su uvjeti, odnosno, ako se ovaj briše - što ostaje?

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo ŽZH Dražen Bošnjak odgovara kako ostaju svi uvjeti koji su u Statutu, a to je završen medicinski fakultet, stomatološki, farmaceutski,fakultet društvenog smijera sedmi stupanj. Sa završenim fakultetom navedenog smijera ili završenim drugim ciklusom školovanja diplomskog studija navedenog smijera koji je vrednovan s najmanje 300 ects bodova, najmanje pet godina iskustva u struci te ispunjavanje drugih uvjeta propisanih Aktom o osnivanju.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^