Izvod iz zapisnika s 13. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica19.2.2020. 0:00:00

13. sjednica Skupštine održana je 30.12.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 12 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 13. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Dobroslav Bukmir, Ivan Damjanović, Ružica Galić, Ivan Jelčić, Damir Jurišić, Zvonko Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Leko, Marija Lovrić, Tomislav Mandić, Žana Miličević, Ante Pavlović, Marko Radić, Ivo Sesar, Klaudija Skoko, Milan Ševo, Stjepan Vlašić, Ivana Zrimšek-Šaravanja.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Željko Dragićević, Marija Iličić, Mirko Jelić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 19 izočno: 0 opravdano izočno: 4.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak),
4.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić se javila s dva upita. Prvi je vezan za obitelj poginulog branitelja Blage Bošnjaka (supruga i četvero djece) koji žive kao podstanari. Suborci pokojnog Blage Bošnjaka su pokrenuli izgradnju obiteljske kuće, do sada je završeno prizemlje i postavljeni su otvori, zastupnica ima saznanja da je ministarstvo doniralo neka određena sredstva, kao i Vlada, ali je potrebno još sredstava - otprilike 30.000,00 KM. Zastupnicu Lovrić zanima može li se po tom pitanju išta učiniti? Drugi upit usmjeren je ministru Miroslavu Ramljaku, a vezan je za divlja odlagališta otpada - jesu li neka odlagališta sanirana tijekom 2019. godine i kakvi su planovi za 2020. godinu po tom pitanju.

Zastupnik Zvonko Jurišić se obraća zamjenici predsjednika Skupštine Ivani Barišić. Tvrdi kako zamjenica predsjednika ima tri savjetnika, a broj zaposlenika u Skupštini je 28 već dvije ili tri godine te zastupnika zanima povećava li se broj djelatnika jer se prema njegovom mišljenju to ne uklapa u cjelokupni sustav odnosno Proračun. Traži odgovor u pismenom obliku. Drugi upit se odnosi na Ministarstvo financija (zastupnik konstatira da ministar financija sada ima puno obaveza koje se odnose na rebalans i Proračun) odnosno na činjenicu kako zastupnik nije dobio traženi odgovor na pitanje koje se odnosilo na broj savjetnika ministra financija. Zastupnik je zahvalan svima koji su dostavili tražene podatke, ali se zadržao na odgovoru Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislava Pejića koji je u svom odgovoru naveo kako su predviđena dva savjetnička mjesta ministra zdravstva, a u tom resoru je trenutno jedan savjetnik za kojeg zastupnik tvrdi kako zna o kome se radi, ali u odgovoru kojeg su kolege zastupnici dobili ne zna se ni ime ni prezime imenovanog. Ministar je zastupnika Jurišića uputio na Službene Novine Federacije BiH br. 32/01 i 48/11 i on je to potpisao, pa zastupnik nastavlja kada bi sad pitao ministra, a ipak to neće sada činiti, što piše u tim novinama pa da zastupnik na taj način to pitanje može uputiti ponovno u ministarstvo. Poziva se zatim na Zakon o pristupu informacijama te podsjeća kako je on županijski zastupnik, uostalom zna sve zaposlenike ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi i prema tome misli da ovakav odgovor nema potrebe i pita ministra ako može da mu sada usmeno pojasni što točno kažu Službene Novine Federacije BiH br. 32/01 i 48/11.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje većinom glasova je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata uz jedan glas suzdržan je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević u svom obrazlaganju podsjeća na nedavne izmjene i dopune za 2019. godinu te je Proračun utvrđen u iznosu 91.920.994,00 KM. Rashodi i izdaci iznose upravo spomenutih 91.920.994,00 KM. Ukupni prihodi su projicirani na 90.920.994,00 KM što znači da u startu postoji deficit od 1.000.000,00 KM kao i posljednje tri - četiri godine; to je svojevrsni osigurač jer se ponekad podcijene neki prihodi pa se ostavi možebitno financiranje, odnosno zaduženje kod komercijalnih banaka na domaćem tržištu, a ministar Kraljević podsjeća kako se Županija Zapadnohercegovačka u posljednjih nekoliko godina nije zadužila niti feninga. Ministar je zatim obrazložio bitne prihodovne stavke kroz prihode od poreza te podsjetio kako je poznato da po službenim projekcijama Federalnog ministarstva financija se mora ravnati i ŽZH kada projicira prihodovnu stranu Proračuna, prije svega kod tri prihoda od poreza, tu su i oni značajni: prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, prihodi od poreza na dobit i prihodi od poreza na dohodak pa tako u projekciji ŽZH poreza na dobit usklađenoj sa službenim projekcijama Federalnog ministarstva financija, isti je projiciran na iznos od 18.314.082,00 KM, porez na dohodak iznosi 6.721.214,00 KM, a čitav paket izmjene fiskalnog sustava između ostalog i poreza na dohodak je u parlamentarnoj proceduri ali nije usvojen tako da je u neku ruku možda čak bilo i lakše prognozirati ovaj porez na dohodak nego da se prati kroz izvršenje kako bi se ponašao taj Zakon koji će se vjerojatno usvojiti u sljedećoj godini, a primjenjivati od 1.siječnja 2021. godine. Što se tiče prihoda od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, a to je značajan prihod uvijek koncem jedne proračunske, fiskalne godine Federalna ministrica financija donosi naputak odnosno koeficijent s kojim ŽZH sudjeluje u raspodjeli neizravnih poreza, a kreiran je od dvije manje-više nepromjenjive varijable; površina je definitivno nepromjenjiva, broj stanovnika - uvijek se ravnamo po zadnjem službenom popisu, to je onaj iz 2013.oslužbenjen 2016. godine i onda one dvije varijable/varijabilne stavke, a to je prije svega broj učenika u osnovnim i srednjim školama pa će se sada vidjeti koji će se koeficijent dobitiu raspodjeli neizravnih poreza koji pripadaju ŽZH koja je ekstrapolacijom ovog trenda izvršenja u 2019. kao i usuglasivši sa projekcijama Federalnog ministarstva financija isti projicirala na iznos od 54.829.598,00 KM. Što se tiče neporeznih prihoda, oni su prije svega u projiciranju bazirani na izvršenju u proračunskoj 2019. godini nešto umanjeni u odnosu na onaj izvorni Proračun za 2019. godinu dakle projiciran u iznosu od 8.849.100,00 KM. Također je predviđeno 1.000.000,00 KM granta s viših razina vlasti, prije svega tu se podrazumijeva federalnu razinu vlasti suma sumarum prihodovna strana ukupno prihodi, primici, financiranja 91.920.994,00 KM. Ministar Kraljević je zatim prešao na rashodovnu stranu Proračuna kako bi pojasnio bitne stavke tog dijela. Utvrđeni rashodi i izdaci iznose 91.920.994,00 KM od čega je značajan rast zabilježen na izdacima za bruto plaće i naknade pa su iste utvrđene na 55.566.230,00 KM. Ministar podsjeća kako je Vlada donijela Odluku o povećanju osnovice koja se počela primjenjivati od 1. rujna 2019. riječ je o povećanju od 5%, pa se jedan dio kroz izmjene i dopune za ovo razdoblje od rujna do prosinca uvećavao na 52.833.005,00 KM, a u izvornom proračunu za 2019. godinu izdaci za bruto plaće i naknade iznosili su 51.757.695,00 KM pa onda i pripadajući doprinos poslodavca koji je korigiran s 4.998.000,00 KM na 5.433.308,00 KM što znači da spomenuto povećanje osnovice plaće ŽZH košta oko 4.300.000,00 KM. Ministar Kraljević je zatim nastavio obrazlagati proračunske stavke tekućih rashoda - tekući prijenosi (grantovi) koji su utvrđeni u iznosu od 15.298.254,00 KM te po svom mišljenju izdvojio one bitnije: tekuća sredstva za zaštitu, unaprijeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj (sa podračuna) u iznosu od 650.000,00 KM. Ministar je naglasio kako će se u Izmjenama i Dopunama Proračuna za 2020. godinu ovaj iznos korigirati na više. Što se tiče ostalih rashodovnih stavki - tekući prijenosi općinama za sufinanciranje prijevoza učenika uvećan je s 1.000.000,00 KM na 1.100.000,00 KM, a uvećanje od 200.000,00 doživio je i Studenstski centar u Mostaru kao i Zavod za odgoj i obrazovanje ŽZH s 550.000,00 na 750.000,00 KM. Tekući prijenosi za ostale zajedničke institucije iznose 200.000,00 KM, tekući prijenosi JU razvojnoj agenciji ŽZH HERAG sa 195.000,00 KM na 235.000,00 KM zbog određenih projekata koje radi. Tekući prijenosi za mjesne zajednice iznose 200.000,00 KM, za programe kulture sa 120.000,00 KM na 150.000,00 KM, za sport 720.000,00 KM, za objekte vodnog gospodarstva (s podračuna) 1.100.000,00 KM, za SKB Mostar 150.000,00 KM, Agenciji za privatizaciju ŽZH 120.000,00 KM, tekući prijenosi za elementarne nepogode prirodne i druge nesreće (sredstva s podračuna) iznose 70.000,00 KM, tekući prijenosi pojedincima stavka na kojoj se do sada nalazilo 406.100,00 KM sada se nalazi 15.000,00 KM zato što je ova pozicija prema riječima ministrs Kraljevića se odnosila na tekuće prijenose pojedincima za nabavku udžbenika, sada na drugoj poziciji kao kapitalni izdatak nabavka opreme što se može vidjeti na ovoj sumarnoj poziciji koja sintetizira sve nabavke opreme, a isto tako je vidljivo na pripadajućoj poziciji resornog ministarstva obrazovanja, znanosti, kulturte i sporta. Tekući prijenosi braniteljima u iznosu 800.000,00 KM te odmah zatim također tekući prijenos braniteljima u obliku novčane egzistencijalne naknade u iznosu od 400.000,00 KM što je i posljedica primjene refleksije implementacije Zakona o braniteljima nakon konzultacija s resornim Ministrom i suradnicima. Ministar Kraljević je zatim pobrojao još nekoliko bitnih stavki rashodovne strane Proračuna: tekući prijenosi za socijalnu zaštitu u iznosu od 700.000,00 KM, za civilne žrtve rata 293.184,00 KM, tekući prijenosi za porodiljne naknade u iznosu od 1.300.000 KM s uvećanjem od 100.000,00 KM u odnosu na prošlu godinu s posebnim naglaskom na majke rodilje koje nisu u stalnom radnom odnosu, tekući prijenosi za pomoć nezaposlenim osobama s tjelesnim ili psihičkim oštećenjima - za vrijeme čekanja na posao iznose 120.000,00 KM, tekući prijenosi za naknade skrbnicima 30.000,00 KM; ministar Kraljević ističe kako je ovdje riječ o jednoj novoj poziciji u Proračunu, tekući prijenosi za program ON TIME 100.000,00 KM a riječ je o projektu Zavoda za javno zdravstvo ŽZH gdje se u Proračunu moraju predvidjeti sredstva, taj projekt je već prošao dodaje ministar i ističe kako je riječ o ranom preveniranju karcinoma dojke. Što se tiče ostalih tekućih prijenosa: za političke stranke iznos je 207.000,00 KM s tim da je ova pozicija s pozicije Vlade prebačena na poziciju Skupštine ističe ministar Kraljević. Tekući prijenosi za vjerske zajednice u iznosu od 120.000,00 KM kao i prošle godine, tekući prijenosi knjižnicama 120.000,00 KM, galerijama i muzejima Humac, Široki Brijeg, Posušje i Hrvatsku franjevačku arheološku zbirku 'Sveti Stjepan Prvomučenik' Gorica 50.000,00 KM, tekući prijenosi za zaštitu okoliša 900.000,00 KM, kazneno popravnim zavodima 100.000,00 KM, za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku 1.400.000,00 KM uvećano za 200.000,00 KM u odnosu na prošlu godinu, za koncesije (s podračuna) 150.000,00 KM uvećano za 50.000,00 KM u odnosu na prošlu godinu, za poticanje razvoja gospodarstva u ŽZH 300.000,00 KM uvećani za 50.000,00 KM u odnosu na prošlu godinu, za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda 250.000,00 KM umanjeno za 50.000,00 KM u odnosu na prošlu godinu, a riječ je o poziciji Ministarstva financija odnosno o pravomoćnim rješenjima koja im dostavlja Porezna uprava po kojima Ministarstvo financija postupa ako je netko više ili pogrešno uplatio bilo kojeg prihoda s te pozicije se korigira i vraća za više ili pogrešno uplaćene prihode. Zatim slijedi stavka izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 500.000,00 KM riječ je o dijelu koji se uvijek korigira i kroz rebalans naviše, ali koncem godine, prema riječima ministra Kraljevića određenim preraspodjelama stvara se pozicija za dodatno uknjižavanje isplate sudskih izvršenja, tako da je od 1.siječnja do današnjeg datuma u 2019. godini na ime isplate sudskih izvršenja ili kolokvijalno rečeno tužbi, isplaćen iznos od oko 1.400.000,00 KM. Izdaci za kamate na domaće pozajmljivanje u Proračunu za 2020. iznose 822.902,00 KM, kapitalni prijenosi drugim razinama vlasti 1.354.800,00 KM od čega 1.000.000,00 KM kao kapitalni prijenos nižim razinama vlasti je s pozicije Vlade a ovih 354.800,00 KM ide kroz implementaciju projekta Cycling rural Ureda za europske integracije ŽZH. Sljedeća stavka koju izdvaja ministar Kraljević su kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 2.778.000,00 KM, nabavka opreme svih pororačunskih korisnika onako žargonski rečeno pokupi i sintetizira 1.804.000,00 KM, nabavka stalnih sredstava u obliku prava 72.000,00 KM tu jedan dio ide za određene licence, softverska rješenja u MUP-u ističe ministar Kraljević i dodaje kako dio otpada na izradu prostornog plana ŽZH, kapitalni izdaci rekonstrukcija i investicijsko održavanje iznose 802.000,00 KM, otplata duga 3.500.000,00 KM i tekuća zaliha 600.000,00 KM. Ministar kraljević završava poprilično detaljno predstavljanje Prijedloga Proračuna ŽZH za 20120.godinu ukupnim zbrojem, odnosno summa sumarum iznosa Proračuna 91.920.994,00 KM.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe kako je na zasjedanju odbora, glasovao za usvajanje Proračuna za 2020. godinu i dodaje kako će i Klub zastupnika HDZ-a 1990. glasovati za Proračun no svejedno iskazuje nezadovoljstvo što se Proračun ne usvaja ranije, primjerice 1.12. te da neće biti po hitnoj proceduri - nema razloga, ističe Bukmir i podsjeća kako HDZ BiH u Skupštini ŽZH ima većinu i može to. Po zastupnikovom mišljenju bilo bi idealno izglasavati Proračun do 15.12.te to predlaže ministrima i predsjedniku Vlade. Prema zastupnikovim riječima, Proračun je optimističan i nada se kako se i ove godine neće morati dizati 1.000.000,00 KM kredita, i da će se rebalansom iznos proračuna još i povećati. Nastavlja komentirajući kako bi, neovisno o visini iznosa Proračuna, on uvijek bio nedostatan jer novaca nikad dosta. Referirajući se na točku Dnevnog reda Strategija razvoja, Bukmir podsjeća kako je rekao da će podnijeti Amandman ako se poticaji ne povise u čemu je Vlada ŽZH izišla u susret poljoprivrednicima s 200.000,00 KM više. Zastupnik se također afirmativno osvrće na uvećanje stavki za porodiljne naknade i razvoj malog gospodarstva.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako joj nije vidljivo koji će se kapitalni projekti i investicije raditi u 2020.godini jer je samo navedeno ili je oprema ili nešto drugo te dodaje kako bi to trebalo biti detaljnije. Zastupnica se referira na Proračune iz nekih županija u Republici Hrvatskoj gdje je doslovno naveden svaki projekt za koji su predviđena određena sredstva. Primijetila je kako se u stavci Prihodi ekonomski kod 'Naknada za opće i korisne funkcije šuma' planira 530.000,00 KM manje u odnosu na prošlu godinu i pita se zašto se planira toliko manji iznos? Zatim 'Vlastiti prihodi proračunskih korisnika' ekonomski kod 722631 isto se planira manje u iznosu 610.000,00 KM i zastupnica ne zna iz kojeg razloga je tako te se pita zašto tekuće potpore iz inozemstva kao stavka Proračuna pod ekonomskim kodom 731111 iznosi 460.000,00 KM manje u odnosu na prethodnu godinu. Zastupnica Lovrić zatim prelazi na rashodovni dio komentirajući kako ima nekoliko Amandmana koje je pripremila kao i nekoliko prijedloga te hvali uvećane porodiljne naknade i potpore SKB-u Mostar i Sveučilištu u Mostaru kao i još neke uvećane iznose pojedinih stavki Proračuna. Zastupnica zatim obrazlaže Amandmane koje je odlučila podnijeti: Ekonomski kod 613000 izdaci za materijal i usluge gdje su neke ugovorene usluge povećane preko 135.000,00 KM pa zastupnicu zanima iz kojeg razloga, te predlaže smanjenje iznosa te stavke za 100.000,00 KM i onda bi se taj iznos preusmjerio na iduće ekonomske kodove 614200 'Tekući prijenosi za Dom Marija naša nada' kojeg zastupnica ne vidi nigdje navedenog i dodaje kako zna da je Županija neka sredstva prebacivala te smatra kako Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi u potpunosti treba preuzeti financiranje te ustanove te da bi se jednim dijelom trebala uključiti i Vlada pošto je prema mišljenju zastupnice, riječ o ustanovi od iznimne važnosti i tu je stavila iznos od 50.000,00 KM, zatim smatra da bi se trebao uvesti ekonomski kod 614200 Tekući prijenosi udruga osoba s invaliditetom - planirano je prema riječima zastupnice Lovrić 0 ali 18.000,00 KM koliko je njima potrebno kako bi mogli poslovati. Do sada im se prebacivalo iz Proračuna ponešto sredstava sa zakašnjenjem, te je bitno, smatra zastupnica jer ne postoji institucija koja se brine o osobama s invaliditetom, dodala je. I tu je napravila preraspodjelu te nastavlja kako smatra da bi trebalo uvesti stavku Tekući prijenosi za one koji žive od socijalne pomoći koja je u Širokom Brijegu bila 80,00 KM pa je povećana na 100,00 KM i tu je zastupnica Lovrić ubacila kako sama kaže 10.000,00 KM kao i ekonomski kod Tekući prijenosi za majke četvero i više djece i to bio sve trebalo ići pod ekonomski kod 614200 i tu bi se stavilo 22.000,00 KM i to bi usput bilo poravnanje s tih ugovorenih usluga 100.000,00 KM i taj iznos bi se preraspodijelio i svakako treba voditi računa o demografskoj slici. Ekonomski kod 614200 Tekući prijenosi za Edukacijsko - rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine Ljubuški - predviđeno Proračunom 60.000,00 KM i zastupnica tvrdi kako te stavke do sada nije bilo jer je to, a da se 50.000,00 KM preraspodijeli još dodatno na Tekuće prijenose za majke s četvero i više djece gdje bi se odvojilo 30.000,00 KM, pa bi ta stavka brojala 52.000,00 KM. Zastupnica misli kako bi trebalo uvesti stavku Pomoć u kući starijim osobama o kojima se nema tko brinuti - tu je predvidjela 20.000,00 KM što bi 'poklopilo' ovih 50.000,00 KM, dodala je. Ekonomski kod 614300 Tekući prijenosi za zaštitu okoliša - planirano je 900.000,00 KM za koje se ne zna za što su točno predviđene ističe zastupnica i predlaže da se od tog iznosa oduzme 500.000,00 KM i preraspodijeli na način da se 250.000,00 KM stavi na ekonomski kod 821300 Nabavka opreme, nabavka kontejnera za razvrstavanje otpada. Zastupnica u svom izlaganju naglašava važnost razvrstavanja otpada uspoređujući ŽZH sa susjednim državama te traži da se ostatak novca usmjeri na kod koji bi osigurao kupnju reciklažnog dvorišta. Zatim ekonomski kod 614100 Tekući prijenosi za sredstva za unaprijeđenje i zaštitu te podizanje novih šuma i za ruralni razvoj. Zatsupnica tvrdi kako tu vidi ukupno 650.000,00 KM ali se ne zna za špto su konkretno određena ta sredstva. Od tog iznosa, zastupnica bi odvojila 200.000,00 KM od čega 100.000,00 KM na Tekuće prijenose za poticanje razvoja obrtnih djelatnosti i poticanje obrazovanja za obrtnička zanimanja, dok bi drugih 100.000,00 KM bio preraspodijeljeno na Tekuće prijenose za Startuppove za žene poduzetnice.

Zastupnik Dobroslav Bukmir replicira zastupnici Lovrić hvaleći njezinu aktivnost među zastupnicima, ali je poziva da posjeti Edukacijsko - rehabilitacijski centar za djecu i odrasle u Ljubuškom i vidi njihov način rada i obim poslova. Zastupnik apelira da se ne smije gledati po principu Široki/Ljubuški, ali u Skupštini sjede zastupnici iz svih dijelova Županije Zapadnohercegovačke. Bukmir također dodaje kako spomenuti Dom koji se nalazi u ljubuškom naselju Bučine nije privatni Dom te da su korisnici te ustanove nekad prije išli u Široki, a sada ostaju u Ljubuškom i treba podržati obje ustanove i Dom Marija naša nada i Dom na Bučinama.

Zastupnica Ružica Galić se referira na izjavu zastupnice Lovrić o razvrstavanju otpada. Tvrdi kako svatko samoinicijativno može, ukoliko želi, razvrstati otpad. Zastupnicu Galić zanima daljnji slijed plana zbrinjavanja otpada prema zamislima zastupnice Lovrić. "Što dalje s tim otpadom, gdje će se on zbrinjavati?" pita se zastupnica Galić i pita se na koji način ga reciklirati i koji je plan. Ovu ideju smatra nedovršenom.

Zastupnica Marija Lovrić odgovara zastupniku Bukmiru kako nije imala lošu namjeru te kako je vidjela da je maloprije spominjani dom u Ljubuškom osnovan nedavno i kako je poznato da se ona kao zastupnica zalaže za socijalnu kategoriju te da se sredstva mogu raspodijeliti i s neke druge stavke te da se osvrnula na prihodovnu stranu i kako joj nije jasno zašto se neke stavke planiraju skoro za milijun manje i da prema zastupnicinom mišljenju, prema ekonomskom slijedu stvari nije logično takvo planiranje. Što se tiče odgovora zastupnice Galić, ministarstvo bi o tome trebalo voditi računa i pobrinuti se o zbinjavanju otpada, tvrdi zastupnica Lovrić i dodaje kako zna da postoje privatna poduzeća koja zbrinjavaju otpad kojeg bi stanovništvo moglo odlagati u reciklažna dvorišta koja su opskrbljena potrebnom opremom. Zastupnica u svom izlaganju naglašava važnost podizanja svijesti o razvrstavanju otpada te iznalaženja mogućnosti kupovine kontejnera predviđenih za odvajanje, ali naravno, ministarstvo je ono koje je mjerodavno pokrenuti procedure te donošenje plana i kontinuiteta rada.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić se nakon petnaestominutne stanke očitovao o odluci koju je Vlada donijela o Amandmanima koje je uložila zastupnica Lovrić na Prijedlog Proračuna za 2020.godinu. Predsjednik Ćosić je istaknuo kako se prvi Amandman koji se odnosi na smanjenje iznosa na poziciji Izdaci za materijal i usluge, s obzirom da je u odnosu na prošlu godinu taj iznos uvećan, da se smanji i raspodijeli kako je predložila zastupnica Lovrić, međutim, s obzirom da je riječ o iznosu od 6.500.000,00 KM to uvećanje i nije neko značajno ali je napravljeno s razlogom jer je širok popis obveza pod pojmom materijal i usluge, primjerice prisilne naplate, pošte, gorivo, vanjskim suradnicima u školama, redovito financiranje programa o prevenciji raka, a ta je projekcijsa napravljena s razlogom i predsjednik Ćosić smatra kako u nju ne treba dirati pa stoga Vlada ovaj Amandman ne prihvaća. Amandman drugi koji se odnosio na tekuće prijenose za Edukacijsko - rehabilitacijski centar Bučine u Ljubuškom koji se prvi put nalazi u Proračunu i nije privatnog karaktera, međutim, i da je riječ o privatnom, a bavi se ovom djelatnosti on ne bi trebao ni tada biti izuzet od poticaja i subvencija koje dolaze iz javnih sredstava jer je ovdje naglasak na djeci s tjelesnim i intelektualnim poteškoćama u razvoju, a ne na karakteru ustanove koja te usluge pruža. Dakle, ističe predsjednik Ćosić, iznos od 60.000,00 KM je predviđen nakon razmatranja potreba te ustanove kao što su broj djece i ostalih korisnika, obim poslova i još brojni drugi čimbenici i Vlada ostaje pri njemu. Predsjednik Ćosić dodaje, s obzirom da se radi o preraspodjeli i za Dom Marija naša nada u Širokom Brijegu da Vlada s pozicije Ministarstva obrazovanja, po ranije potpisanom ugovoru, redovito izdvaja sredstva ovisno o broju djece - po svakom djetetu koje je štićenik tog doma po 260,00 KM, dakle otprilike 10.100,00 KM mjesečno. Ni ovaj Amandman Vlada nije prihvatila. Amandman br. 3. u kojem se predlaže da se tekući prijenosi za zaštitu okoliša drugačije rasporede - treba naglasiti ističe predsjednik Ćosić da su to sredstva koja se pohranjuju na podračun i da su to isključivo namjenska sredstva. Prigovor zastupnice Lovrić je bio da iz Proračuna nije razvidna raspodjela tih sredstava, pa predsjednik Ćosić odgovara kako je logično da se ne može vidjeti jer će se tek tijekom godine ovisno o aplikacijama koje Vlada dobije od gradova, općina ili udruženja nakon javnog oglasa i raspoređivati ta sredstva. Svaki transfer s ove pozicije podračunske se može dobiti u Ministarstvu gospodarstva. Riječ je o namjenskom novcu i on se ne može drukčije raspoređivati pa se zato ni treći Amandman ne prihvaća. Slično je i s četvrtim Amandmanom, ističe predsjednik Ćosić - radi se o namjenskim sredstvima na podračunu i ona se isto tako dijele po pristiglim aplikacijama koje mogu biti vezane za ovo što predlaže zastupnica Lovrić vezano za komunalna pitanja i probleme, ali to je prije svega stvar lokalne zajednice i svaki projekt kojim oni budu aplicirali na podračunska sredstva iz tog područja također će se financirati bez problema. Vlada ni ovaj Amandman ne prihvaća.

Zastupnik Zvonko Jurišić kaže kako je pregledao Proračun i iskazuje zadovoljstvo što je na prihodovnoj strani 3.000.000,00 KM sredstava više, što je dobar pokazatelj na raspodijelnoj strani. Na zasijedanju Odbora kojeg je zastupnik član, za zdravstvo i branitelje, kako sam zastupnik kaže, bio je suzdržan jer gospodin Gavran koji je tada prezentirao Proračun je pojasnio neke stvari, ali ipak su ostale određene nedoumice. Jurišić ističe kako mu je žao što Proračun ide po hitnoj proceduri i da se ovako ad hoc mora odgovarati, sjeća se dodaje, kako je prije godinu dana predsjednik Vlade dao do znanja kako će pokušati ovaj Proračun donijeti već početkom prosinca. Proračun će biti donesen, ali bilo bi poželjno ističe zastupnik da to bude u redovnoj proceduri. Dodaje kako je imao upit za gospodina Gavrana jesu li svim proračunskim korisnicima povećane plaće jer rečeno je da su plaće povećane za nekih 2.700.000,00 KM, doprinosi poslodavca su kako je ministar maloprije rekao ukupno 4.300.000,00 KM pa se zastupnik našao u nedoumici jer kod nekih proračunskih korisnika se ništa nije promijenilo. U rebalansu su plaće i naknade ostale isto, naknade troškova zaposlenih isto i doprinosi poslodavca isto. Npr., kod Ureda za europske integracije, gdje je prema riječima zastupnika Jurišića bilo pet zaposlenih, i za 2019.godinu je bio pijedlog da će oni primiti zbog aktivnosti tog ureda, a zastupnik kaže kako vidi da je ured aktivan, imali su zahtjev da će primiti još tri djelatnika što se vidi i kroz proračunske stavke. Tamo se ništa nije promijenilo - plaće su ostale iste kao i 2018., 2019., 2020., doprinosi poslodavca na osam zaposlenih. Ivica Gavran je to pojasnio činjenicom da proračunski korisnici na neki način nekada imaju i veće zahtjeve koje predlože ministarstvu pa se to korigira ili se rade preraspodjele tijekom godine, a zastupnik se pita, odnosno ne zna zašto se to uopće radi? Opet spominje hitnu proceduru pa se referira na ukupna primanja Ministarstva pravosuđa koja su iznosila 460.000,00 KM i sada su uvećani na 484.000,00 KM. Naknada troškova zaposlenih bila je 91.000,00 KM, a sada iznosi 127.920,00 KM što znači da je veća za 37.000,00 KM. Kod nekih proračunskih korisnika čak je ista ili skoro manja, i ovdje doprinosi poslodavaca bili su 49.000,00 sada su 39.855,00 KM. Ovdje se radi o smanjenju za 10.000,00 KM. Još je na nekom mjestu zastupnik primijetio minus 1.000,00 KM. Zastupnik ističe ako je ministar pravosuđa za 2019. godinu predložili Proračun za 460.000,00 KM i imao je povećanja 5% za ona četiri mjeseca i ostalo opet rebalansom 460.000,00 KM, a to je bilo i kroz 2018.godinu, sada je povećano na 484.000,00 KM, to je 24.500,00 KM povećano na tom dijelu, doprinosi poslodavca su u plusu 37.000,00 KM što je veći doprinos poslodavca nego što je povećanje plaća. Tu zastupnik želi objašnjenje. Na poziciji Zavod za javno zdravstvo, plaće i naknade 266.100,00 KM, u biti one su 166.100,00 KM što bi se moglo pripisati grešci, dodaje zastupnik Jurišić i nastavlja kako vidi da je gore stavljeno eventualno 100.000,00 KM onda se ukupan broj od 300.044,00 KM ne uklapa i treba ga podići za 100.000,00 KM. Kad se zbroje bruto plaće, dodaje Jurišić, one iznose 134.700,00 KM, naknade troškova zaposlenih su 31.400,00 KM i to kad se zbroji iznosi 166.100,00 KM. Govori se dakle o plaćama i naknadama. Pod bruto plaće, plaće i naknade piše 266.100,00 KM, ukupan taj dio je 300.444,00 KM, a gore u vrhu piše 297.000,00 KM onda 100.000,00 KM je tu greške u tom malom proračunskom korisniku. Izdaci za komunalne usluge sa Vlade bile 640.000,00 KM, prošlu godinu 610.000,00 KM, a sada 264.000,00 KM i za to se dobilo pojašnjenje, a Ured za europske integracije ima povećan broj zaposlenika, a plaće i naknade su ostale iste kao i u Gimnaziji Posušje, dok je za školu u Rakitnu predloženo plus 76.000,00 KM. Naknade troškova zaposlenih na Skupštini povećana za 51.300,00 KM i sada je 194.300,00 KM rebalansom proračuna bila je 143.000,00 KM, a plaće su povećane za 15.000,00 KM pa se zastupnik pita kako su tolike razlike u naknadama, a broj zaposlenika 28 ostao isti.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupniku Jurišići kako je to u Ministarstvu pravosuđa jednostavno, on ističe kako ima djelatnika koji je otišao u mirovinu u kolovozu i ta razlika njemu nije bila potrebna u rebalansu i o tome se tu radi.

Šef računovodstva Riznice Ministarstva financija ŽZH Ivica Gavran odgovara kako je identična rasprava bila i na odborima. Pojasnio je nejasnoće vezane za Zavod za javno zdravstvo i čini se kako se tu ipak potkrala greška u dijelu vezanom za bruto plaće i naknade. Ukupni troškovi proračunskih korisnika su ispravni ističe Gavran 300.444,00 KM međutim gore je 266.100,00 KM i razvidno je kako se radi isključivo o tehničkoj greški. Prilikom slanja Nacrta Proračuna nije se uopće znalo za spominjani projekt i to je uvršteno na Vladi pa je vjerojatno zbog brzine došlo do greške. Naknade troškova zaposlenih nemaju nikakve veze s plaćama dodaje Gavran, bruto plaće su isključivo vezane s pozicijom Doprinosi poslodavca i to su dvije vezane kategorije. Naknade troškova zaposlenih su vezane za zaposlene i nemaju veze s bruto plaćama, ponavlja Gavran. Naknade troškova zaposlenih se u prvom redu osnose na prijevoz, topli obrok i druga prava djelatnika koja ne spadaju u plaće npr. pomoć u slučaju bolesti ili smrti. Gavran napominje kako se i naknade za zastupnike plaćaju s ove pozicije i tu se radi o promjenjivoj kategoriji.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva zastupnike na glasovanje o Amandmanima zastupnice Lovrić:

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva na glasovanje o Amandmanu 1: Amandman 1. uz 3 glasa ZA nije usvojen.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva na glasovanje o Amandmanu 2: Amandman 2. uz 3 glasa ZA nije usvojen.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva na glasovanje o Amandmanu 3: Amandman 3. uz 2 glasa ZA i 2 glasa SUZDRŽANA nije usvojen.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva na glasovanje o Amandmanu 4: Amandman 4. uz 2 glasa ZA i 2 glasa SUZDRŽANA nije usvojen.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Marija Lovrić.

Suzdržani: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 1 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata uz jedan suzdržan glas je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević podsjeća kako su nedavno razmatrane Izmjene i Dopune Proračuna za 2019. godinu, pratile su ga Izmjene i Dopune Zakona o izvršavanju Proračuna, naravno i Proračun za 2020.prati Zakon o Izvršavanju kojim se uređuje opseg i struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, ali isto tako njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja. U Članku 13. je opis zaduživanja, jamstava, upravljanja dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlaštenja Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstva financija i ministra financija o izvršavanju Proračuna za tekuću godinu i naravno, prema riječima ministar Kraljevića uvijek je na zadnjim stranicama kazna za neispunjenje obveza kao i druga pitanja o izvršavanju Proračuna. Sve ovo radi pravni tim Ministarstva financija pa ministar Kraljević kaže kako tu nema što posebno za eksplicirati. Ukoliko bude pitanja, pomoći će pravnici Ministarstva.

Zastupnik Dobroslav Bukmir našalio se kako svi ministri drže mobitele u ruci kao i njegova djeca kod kuće.

Zastupnik Zvonko Jurišić ispravio je lapsus lingve zastupnika Marka Radića kojemu se prilikom izjašnjavanja glasovanja Odbora potkrala mala greška.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 13 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^