Priopćenje za javnost s 14. sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica14.2.2020. 0:00:00

Održana je četrnaesta redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu 14. veljače 2020. godine. Sjednici su nazočili zastupnici, ministri u Vladi ŽZH, predstavnici braniteljskih udruga s područja ŽZH, predstavnici nevladinih organizacija te brojni mediji. Raspravljalo se o točkama Dnevnog reda kojima je ova sjednica obilovala, a znakovita je bila po dva prijedloga zakona, tri nacrta zakona i šest prijedloga odluka uz stalne točke: zastupnička pitanja, primjedbe i prijedloge te usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, nakon obrazlaganja predlagatelja i izjašnjavanja odbora usvojen je jednoglasno čime su zastupnici još jednom iskazali inicijativu podržavanja razvoja malog gospodarstva kao izrazito važne činjenice razvoja za Županiju Zapadnohercegovačku. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku), bio je opsežna i sadržajna točka Dnevnog reda u kojoj su se predstavnici braniteljskih udruga s područja Županije Zapadnohercegovačke obratili Skupštini odnosno javnosti iznoseći svoje primjedbe, prijedloge i sugestije uz veliku medijsku pozornost. Ovaj prijedlog Zakona nakon obrazlaganja ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata je usvojen s dva glasa protiv (Zvonko Jurišić i Marija Lovrić). Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća usvojen je jednoglasno, dok je Nacrt Zakona o prostornom uređenju usvojen jednoglasno kao i Zaključak o zaduživanju resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša da održi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju. Sljedeći Nacrt Zakona o građenju, nakon obrazlaganja zastupnici su usvojili jednoglasno kao i Zaključak o zaduživanju resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša da održi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o građenju. Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom usvojen je jednoglasno. Županija Zapadnohercegovačka sve više uviđa važnost razvoja turističkih potencijala s kojima raspolaže što su zastupnici u Skupštini prepoznali te su Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020.-2027. usvojili jednoglasno. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke usvojen je s jednim glasom protiv (Zvonko Jurišić), dok su Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti zastupnici usvojili jednoglasno. Posljednja točka Dnevnog reda 14. Redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, nakon obrazlaganja usvojena je jednoglasno.

Stručna služba Skupštine

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^