Izvod iz zapisnika s 12. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica30.12.2019. 0:00:00

12. sjednica Skupštine održana je 13.12.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 12. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Ivana Barišić, Ružica Galić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Dario Sesar - ministar gospodarstva.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 7 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Izbor i imenovanje:
a.Prijedlog Odluke o imenovanju ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
b.Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
c.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun,
d.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje,
4.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ( skraćeni postupak),
5.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),
6.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),
7.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
8.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020. - 2030. godine,
9.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru,
10.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i dopunjenog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu i,
11.Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 23 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić želi podnijeti inicijativu o kojoj je govorila i na prethodnoj sjednici - inicijativu za dopunu Zakona o prostornom uređenju i gradnji, dodatak - Pravilnik o uklanjanju arhitektonskih barijera. Obrazloženje te inicijative Zakon o uklanjanju arhitektonskih barijera koji je obvezujući za sve pravne subjekte (SNF 47/9), s obzirom da je Zakon koji je sadržavao ovaj Pravilnik prestao važiti (NN ŽZH7/14), zastupnica traži da se trenutačno važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji, dopuni Pravilnikom o ukidanju arhitektonskih barijera. Ovo je od iznimne važnosti za sve osobe sa smanjenom pokretljivosti pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba. Zastupnica je uvjerena kako će i ostali zastupnici prepoznati važnost te inicijative te da će ona biti usvojena. Također, zastupnica upućuje pitanje ministru branitelja Mladenu Begiću koje se tiče dopisa koji je poslan zastupnicima iz Udruge zaboravljeni branitelji odnosno gospodina Drage Grbavca, a javili su se i drugi branitelji koji su članovi drugih udruga. Zastupnica se pita kakav je stav ostalih zastupnika po pitanju podignutih optužnica zbog prosvjeda i to samo u Zapadnohercegovačkoj Županiji dok su diljem BiH organizirani slični prosvjedi, a nigdje nisu podignute optužnice.

Zastupnik Damir Jurišić ponukan slučajem navodne neprikladne brige o štićenicima Doma za djecu i odrasle osobe u Pazariću, postavlja pitanje ministru zdravstva Tomislavu Pejiću kakvo je stanje u ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić ističe kako je osobno u protekla četiri mjeseca obišao i domove umirovljenika i centre koji brinu o djeci i odraslim osobama s tjelesnim i intelektualnim poteškoćama, bio je čak i u Pazariću, Stocu i u Majčinu selu u Međugorju, a preostala su još dva mjesta koja ima namjeru obići. Ministar se zatim referira na konkretno zastupnikovo pitanje vezano za stanje u Ljubuškom te ističe kako je taj dom u punom kapacitetu. Što se tiče stanja u njemu, ono je prema procjenama ministra Pejića i njegovih suradnika zadovoljavajuće te se nada da će se takvo stanje održati dugoročno, a to bi isto bilo poželjno i u drugim domovima u ŽZH. Što se tiče centra u Pazariću, napravljen je svojevrsni zapisnik koji će uskoro biti dostupan, a u tom centru među ostalim korisnicima se nalazi i 18 štićenika s područja ŽZH koje je ministar posjetio nedavno sa suradnicima te su oni, prema njegovoj procjeni, u zadovoljavajućim uvjetima te nema potrebe za njihovim premještanjem. U vizitaciji su sudjelovali centri za socijalni rad s područja Gruda, Posušja, Širokog Brijega i Ljubuškog te će u kvartalnom razdoblju izlaziti na teren kako bi vidjeli u kakvim su uvjetima štićenici u tim ustanovama. To je ujedno i poruka da se Vlada ŽZH brine o socijalono osjetljivoj populaciji.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Izbor i imenovanje:

a. Prijedlog Odluke o imenovanju ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog Odluke o imenovanju ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke s 5 glasova za i 1 protiv

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o imenovanju ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Dobroslav Bukmir u ime kluba zastupnika HDZ-a 1990. podsjeća na vrijeme u kojem se ova Vlada birala i na činjenicu da je klub zastupnika HDZ-a 1990. podržao Vladu. Također, dodaje zastupnik Bukmir, poznato je da HDZ BiH ima 2/3 većinu i može sam odlučivati o smjeni, odnosno potvrdi Vlade. Poznato je, tvrdi zastupnik Bukmir što se događalo s prvostupanjskom presudom u Splitu. Također, zastupnik smatra kako je pohvalno što je ministar Boras ponudio ostavku i to je dobar primjer.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je zatim novoizabranog ministra unutarnjih poslova Davida Grbavca i nazočne ministre, odnosno Vladu Županije Zapadnohercegovačke pozvao da prisegnu kako će povjerenu im dužnost obnašati pod punom moralnom i materijalnom odgovornosti u skladu s Ustavom i zakonima. Nakon svečane prisege nastavljen je rad sjednice.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

b. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Mirko Jelić, Darko Kvesić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

c. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun,

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

d. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatlio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje,

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ( skraćeni postupak),

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ( skraćeni postupak),

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako u je zastupnicima u obrazloženju dostupno detaljno objašnjenje. U konzultacijama s Udrugom gospodarstvenika ŽZH, a vezano za pristojbe, prema sudovima je upućen dopis da dostave svoje primjedbe ukoliko ih imaju. Članak 4. je usklađen s presudom Ustavnog suda, dakle radi se o tome da nitko ne može biti ograničen na pristup pravdi zato što nema novca, iako se u praksi to nije događalo. Dakle, onaj tko ne može odmah uplatiti pristojbu, prilikom podnošenja zahtjeva, to će učiniti naknadno, a sud će u isto vrijeme donijeti rješenje o naplati za pristojbu kako se ne bi čekao postupak pred sudom. Ministar Zovko se zatim referira na članak 9. gdje su radi mogućih nejasnoća promijenjene pojedine odredbe da bi bile što jasnije, pa su se kasnije pojavile još neke nejasnoće oko npr. zareza. Dakle, kako bi to bilo što jasnije, izmijenjeno je. Primjerice, riječi općine su izmijenjene u jedinice lokalne samouprave. Ministar Zovko ističe da se što više potenciraju nagodbe pred sudom, do sada je bilo 50% od vrijednosti spora, npr. spor od 3.000,00 - 10.000,00 KM sudska pristojba je 200 KM i 50% od toga je 100 KM. Da bi postupci što prije završavali, Ministarstvo pravosuđa je sada uvelo jednu četvrtinu. Što se tiče ostalih pristojbi, tu su navedene one koje su na sudu dostavljene, to su nadovjere ili apostille gdje su uvedene nove tarife od 10 KM. Ostale tarife, sve što se tiče pristojbe upis u sudski registar išlo se na smanjenje od 50% i tražilo se od sudova da dostave od prošlih godina predmet tih sudova po računicama Ministarstva pravosuđa riječ je o nekih 130.000,00 KM manje doprinosa u Proračunu u čemu je Vlada htjela pomoći gospodarstvenicima da prilikom formiranja novih poduzeća budu manje pristojbe. Također se traži pročišćeni tekst ovog Zakona jer on već ima pet promjena jer puno lakše bi bilo snalaziti se u jednom tekstu nego u njih pet.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak) s 5 glasova za i 1 protiv

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje većinom glasova je prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako tu neće biti odveć široke eksplikacije, riječ je samo o nekoliko stavki. Ministar je prvo obrazložio prihodovnu stranu Proračuna - ukupni prihodi, primici i financiranje u izmjenama i dopunama za 2019. iznose 88.870.994,00 KM što znači da su za 2.876.852,00 KM veći u odnosu na Proračun za 2019. godinu. Dakle, izmjene i dopune Proračuna na prihodovnoj strani, naravno, sadrže prihode koji se utvrđuju u bilanci prihoda, izdataka i to po grupama prihodi, primici, financiranje koji se sastoje od prihoda od poreza, neporeznih prihoda, tekućih potpora ili grantova, kapitalnih primitaka te financiranja. Što se tiče ovog prvog spomenutog pored prihoda od poreza u izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. rađeni su na stvarno ubranim prihodima od poreza za prvih 10 mjeseci na temelju izvršenja za prvih 10 mjeseci te projekcijama ekstrapolaciji trenda do kraja godine i urađene su korekcije u iznosu i to u prihodima poreza na dobit koji se nažalost smanjuje, prema riječima ministra Kraljevića koji je također istaknuo da u izmjenama i dopunama za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.048.658,00 KM i iznosi u ovoj projekciji 17.006.182,00 KM, porez na dohodak se povećava u ovim izmjenama i dopunama i još jednom ministar napominje kako je to bazirano na izvršenju za prvih 10 mjeseci i povećava se za 1.387.000,00 i iznosi 6.580.387,00 KM. Porez na imovinu se također povećava za 171.788,00 KM iznosi 925.000,00 KM. Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, dakle PDV kao bitan porezni prihod uvećava se na iznos, odnosno projekcija na iznos od 52.901.845,00 KM. Što se tiče neporeznih prihoda na porihodovnoj strani Proračuna iskazanih u ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019., također bazirano na izvršenju za prvih 10 mjeseci projekcijama do kraja godine, isti se uvećavaju za 732.100,00 KM u odnosu na Proračun za 2019. te u ovoj projekciji iznose 9.011.100,00 KM. Što se tiče tekućih potpora/grantova, oni se uvećavaju za iznos od 520.000,00 KM u ovim izmjenama i dopunama u odnosu na Proračun za 2019. sadrže primljene potpore iz inozemstva i to za dva projekta; Cycling Rural i Projekt Pescar - sredstva su uplaćena na račun Županije i moraju se prikazati na prihodovnoj strani ali isto tako razvrstati i na korespondirajućim rashodovnim stavkama. Što se tiče kapitalnih primitaka, istih nema i što se tiče financiranja - kad se donosio Proračun za 2019. kao svojevrsni osigurač 1.000.000,00 KM predviđenih financiranja, ali evo već četvrtu godinu zaredom ŽZH se ne zadužuje kod domaćih banaka na komercijalnom tržištu i to je, prema mišljenju ministra Kraljevića pohvalna činjenica. Što se tiče rashodovne strane - ukupni rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu iznose 88.870.994,00 KM što znači da su isto 2.876.852,00 KM veći u odnosu na Proračun za 2019. Ukupne rashode sačinjavaju tekući rashodi, kapitalni izdaci, pozajmljivanja drugim razinama vlasti, otplata duga i tekuća zaliha. Ministar Kraljević je krenuo obrazlagati od tekućih rashoda; isti su veći u ovim izmjenama za 2.038.450,00 KM. najveći udio u povećanju tekućih rashoda čine izdaci za bruto plaće i naknade, a to je posljedica odluke Vlade od 1.rujna 2019.godine kada je uvećana plaća svim zaposlenicima, svim proračunskim korisnicima za iznos od 5%, a također ministar Kraljević navodi kako se u 'gentlemanskom' dogovoru sa sindikatima predvidjelo i stavku u ovim izmjenama i dopunama za isplatu razlike regresa od 180,00 i nešto KM iz 2016.godine, te se nada kako će se to realizirati do kraja tekuće godine. Također, u ukupnom povećanju tekućih rashoda nalaze se i uvećanje izdataka za materijal i usluge, dakle pozicija povećana za 278.860,00 KM i ovaj dio se odražava dobrim dijelom i odnosi na ugovorene usluge po školama vezano za angažman dodatnih profesora na ugovor o djelu, a došlo je i do uvećanja na ugovorenim uslugama proračunskog korisnika Ministarstva financija od 107.000,00 KM iz razloga što se proljetos s pozicije Ministarstva financija platilo troškove prisilne naplate za oprost kamata za sve proračunske korisnike na koje se odnosila ta prisilna naplata. U tekuće rashode nadalje spadaju i tekući prijenosi - grantovi koji su uvećani za 876.100,00 KM, a najznačajnija uvećanja na tekućim prijenosima odnose se na tekuće prijenose za ostale zajedničke institucije čiji je osnivač Županija (Radio televizija Herceg-Bosne, JP Park prirode Blidinje, jedina visokoškolska ustanova na području ŽZH - Akademija likovnih umjetnosti te Crveni križ ŽZH). Pozicija za sudska izvršenja - kolokvijalno rečeno tužbe, uvećana je za 200.000,00 KM, a od početka ove proračunske godine je isplaćeno oko 1.400.000,00 KM za sudske tužbe i kad se uzme u postotcima od ukupnih sudskih tužbi, ŽZH je od svih županija učinila najveći korak. Tekući prijenosi za projekt Pescar 30.000,00 KM, prijenos za zaštitu okoliša uvećanje od 100.000,00 KM i to su neiskorištena sredstva iz 2018.godine. Uvećani su tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u iznosu od 10.000,00 KM, pozicija tekući prijenosi pojedincima koja se odnosi na nabavku udžbenika 16.100,00 KM, prijenosi za školarinu djece s poteškoćama u razvoju uvećani su za 10.000,00 KM, a ukupan iznos u izmjenama je 332.000,00. Otvara se nova pozicija na tekućim prijenosima, to su prijenosi za zaštitu i podizanje novih nasada šuma i tu se predviđa do konca ove godine jer nije davno otvoren podračun 50.000,00 KM, kapitalni izdaci se uvećavaju za 468.402,00 KM i odnose se na projekte koje je maloprije ministar Kraljević spominjao.

Zastupnik Dobroslav Bukmir afirmativno se osvrće na obrazloženje ministra Kraljevića. Referira se na porez na dobit koji je manji za 2.048.000,00 KM, porez na dohodak veći 1.387.000,00 KM i vjerojatno nije dobro što je porez na dobit manji ističe zastupnik Bukmir što bi značilo da domaće tvrtke i poduzeća su imali manje dobitaka, a što se tiče poreza na dohodak - zastupnik se nada da je to povećanje plaća i da će to motivirati možda mlade da ostaju na ovim prostorima ako realni sektor digne plaće. Također zastupnik smatra kako je pohvalno što se ŽZH ne zadužuje kreditno.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Mirko Jelić, Darko Kvesić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 2 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako se ovdje nema što posebno pojašnjavati, to su pisali isključivo pravnici u Ministarstvu financija, Zakon o izvršenju koji oprati izmjene i dopune Proračuna i samim time i izmjene i dopune na koresponirajućim člancima. Ukoliko postoji neki upit može se proslijediti pravnicima ovog resora.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako je ovo prva izmjena ovog Zakona, a ona je išla u pravcu ispravljanja nejasnoća koje su se događale prillikom primjne ovog Zakona. Riječ je o izmjeni članka 2. gdje se propisi koji se tiču radno - pravnih odnosa primjenjuju samo oni iz županije, ne Federacije jer ŽZH ima svoj Zakon o radu kao i kolektivne ugovore. Novost u izmjenama je to što prilikom donošenja Pravilnika je točno propisano da se namještenik ne može 'kretati' ni stepenicu niže ni više prilikom premještaja u drugi sektor i to je dano rukovoditelju na raspolaganje. Vezano za interne natječaje, preko 90% ih se ne završi. Oni su se dužni objaviti, ali većinom se to završava kroz javne natječaje, pa se taj postupak internog natječaja izbrisao i prebacio u javni natječaj gdje se taj postupak malo i razradio jer većina tih natječaja namještenika ide javnim putem. Tu je također uvedeno da se objavi radi troškova u jednim dnevnim novinama na razini Federacije te su uzeta u obzir prava poginulih branitelja i njihovih obitelji da se to u natječaju izričito naglasi kako poslije ne bi dolazilo do žalbi jer nije pisalo u natječaju. Novost je da se sada mogu i ocjenjivati namještenici, a ostavljena je slobodna volja rukovoditelju ukoliko on smatra da treba prilikom prijema testirati namještenika te da napravi pravilnik po kojem će se testirati uz uvjet da pravilnik bude donesen prije internog natječaja. Novost je također i ukidanje obavijesti koja je u praksi stvarala probleme i sada se žali izričito na rješenje kojeg će dobiti i oni koji su zadovoljili uvjete i oni koji nisu i u roku od 8 dana onaj koji ima interesa Povjerenstvo mu je dužno pružiti uvid u dokumentaciju u roku 3 dana od podnošenja zahtjeva kako bi mogao podnijeti žalbu. Također, vezano za pokretanje upravnog spora koji se pokreće na Županijskom sudu, međutim ovdje se radi o radnom sporu i on se pokreće u parnici pred Općinskim sudom, pa se propisalo kako se radi o radnom sporu ističe ministar Zovko i dodaje kako ne bi dolazilo do zablude jer bi se tu gubilo vrijeme oko rješavanja takvih sporova. Također su većinom razdvojene nadležnosti da gradovi i općine rješavaju statuse svojih namještenika svojim odlukama, a Vlada će namještenike koji su korisnici Proračuna Županije rješavati svojim odlukama. Tu je također uvedena reprezentativnost sindikata sukladno novom Zakonu o radu i godišnji odmori s 18 na 20 dana što isto predstavlja usklađivanja sa Zakonom o radu.

Zastupnica Marija Lovrić se referira na mišljenje Ureda za zakonodavstvo koji su za članak 2.sugerirali, isto tako i za članak 4. kao i za članak 42. Zastupnica kaže kako vidi da ništa od toga nije usvojeno te čita dijelove članka 42. koji govore o tome ako je namještenik za rad u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom naročito uspješan, te ako su u Proračunu ŽZH i Zakonu koji prati njegovo izvršavanje u Proračunu općine ili grada osigurana sredstva za isplatu novčanih nagrada namještenicima temeljem dobivene ocjene rada. Zastupnicu zanima, na osnovu čega netko bude ocijenjen kao naročito uspješan?

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako je Zakonom predviđeno da će Ministarstvo pravosuđa donijeti Pravilnik nakon usvajanja ovog Zakona koji će ići na još jedno čitanje. Ministar također pojašnjava kako je obrazložio primjedbe koje je prihvatio i koje nije prihvatio. Što se tiče ocjenjivanja - nema više onih dodataka na kraju mjeseca od 10% nego će biti praktički 13.plaća čemu je uvjet da su osigurana sredstva u Proračunu, a uvedene su i kaznene odredbe za rukovoditelje koji se toga ne budu pridržavali.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020. - 2030. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020.-2030. godine,

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020.-2030. godine,

Šef odsjeka za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj Pero Mandić pri Ministarstvu gospodarstva detaljno je obrazložio proces izrade strategije ruralnog razvitka ŽZH. Inicijativa je potekla od Ministarstva gospodarstva, ističe gospodin Mandić. Nakon procedura predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima s Agronomskim i Prehrambeno henološkim fakultetom potpisan je ugovor, a u ime Fakulteta za izvođača izrade strategije imenovan je prof. Marko Ivanković. Prilikom izrade strategije korištena je mipro metodologija, formiran odbor za ruralni razvoj ŽZH od 19 članova županijskih institucija, lokalne samouprave i udruga. Kriteriji po kojima se radilo propisani su tom strategijom, svi dokumenti su rađeni zajedno s usklađivanjem s viših razina. Pošto je velik dio ŽZH ruralan, strategija je nužna ističe Mandić, a riječ je o ukupno 42 mjere i podmjere. Pod ruralni razvoj ne spada samo poljoprivreda nego i sva infrastruktura potrebna za život. Mjere koje uopćava Strategija, jedan veći dio ih se provodi kroz ministarstva kroz sufinanciranje u ruralnim krajevima. Tu su i mjere koje će se tek prilikom potpisivanja ugovora BiH s Eu moći realizirati. Do tada treba imati spreman dokument. U međuvremenu je provedena anketa u ruralnim područjima s nekoliko pitanja kako bi se saznalo koliko je potrebno sredstava da bi jedna obitelj ostala u ruralnom području. Gledajući ukupnu sumu riječ je o 1.893,05 KM. Inovativna mjera je osnivanje sheme financiranje ruralnog razvitka i treba vidjeti kako i na koji način te kolika su sredstva dovoljna da se uđe u taj projekt. Strategija sigurno neće riješiti sve probleme, npr. u Beč dolaze mladi ljudi i ostaju živjeti iako se u Austriji ruralna područja dobro razvijajaju i potpomažu. Da bi se ovdje mjere uspjele realizirati potrebna su sredstva koja se mogu ostvariti. Polazi se od pretpostavke da se postojeća sredstva prikažu u sadašnjem stanju i da se povećaju s 2% što neće biti preveliko finncijsko opterećenje. Svaki prekogranični projekt zahtjeva i vlastito sufinanciranje, ističe Mandić i dodaje kako će trebati predvidjeti i ekonomsko tehničku dokumentaciju. Važno je obratiti pažnju na pripremu projekata jer će tako lakše proći ako su dobro pripremljeni.

Zastupnik Dobroslav Bukmir podsjeća nazočne kako je veći dio Ljubuškog područja ruralan te kako i on sam dolazi sa sela. Po zastupnikovom mišljenju, bilo bi dobro potpomoći mladim obiteljima koje nastoje ostati živjeti na selu. Uspoređuje to sa Splitsko-dalmatinskom županijom u kojoj se takva pomoć realizira. Zastupnik iznosi još neke konstatacije koje upućuje predsjedniku Vlade.

Zastupnik Ivan Damjanović ističe kako je čitajući strategiju, stranica 20 gospodarsko stanje zadnji pasus - prosječna proizvodnost rada na području ŽZH za 2017.iznosi 109.412,00 što je prikazano kao nerealan podatak koji neće biti dalje korišten. EU prosjek je 51.000,00 eura što bi značilo da je BiH bolja od europskog prosjeka. Zastupnik traži pojašnjenje.

Šef odsjeka za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj Pero Mandić pri Ministarstvu gospodarstva ističe kako je profesor to više koordinirao i vodio, a on sam je bio više zadužen za koordiunaciju Odbora za ruralni razvoj, svi podaci su iz općinskih službi i on ne želi ulaziti u to kako su oni došli do tih podataka. Dodao je i konstataciju kako je statistika takva kakva je i na to on ne može utjecati.

Zastupnica Marija Lovrić se referira na tiskarske greške u postotcima i ističe kako treba još jednom pregledati tekst. Dodala je i pojašnjenje što je to strategija i kako se bez strategije ne može raditi ako se žele privući sredstva. Također se pita gdje su podaci za Općinu Posušje?

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru ,

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru ,

Prorektor sveučilišta u Mostaru Zdenko Klepić ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru. Rektor je podnio upravnom vijeću zahtjev jer se ukazala potreba za novim prostorima koja je odavno prisutna. Da bi se to ostvarilo, potrebna je suglasnost koja je predviđena Statutom Sveučilišta u Mostaru i proceduralno je potrebno dobiti suglasnost svih osnivača od kojih je većina to i učinila, a ostali će vjerojatno to učiniti do kraja godine kako bi se moglo krenuti u proceduru javne nabavke. Riječ je o objektu uz neposrednu blizinu Sveučilišta u kojem bi se objedinile stručne službe koje su trenutno izmještene zbog manjka prostora.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i dopunjenog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu i

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i dopunjenog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu i

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i dopunjenog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu i

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović je pojasnio kako Nezavisno odbor za izbor i imenovanje svoje nadležnosti izvršava u skladu sa Zakonom o unutarnjim poslovima, Zakonu o policijskim službenicima i Poslovniku koji je usvojen 2016.godine. Kada je riječ o 2018.godini, ističe gospodin Martinović, obveze nisu bile u tolikom obimu te nije bila niti jedna primjedba na rad komesara. Važno je spomenuti kako se ovaj Odbor bavio izradom izmjene Zakona o unutarnjim poslovima, odnosno onog dijela koji se odnosi na nadležnosti i imenovanje samog Nezavisnog odbora za izbor i imenovanje, te kako će se s prijedlogom za izmjenom predmetnog Zakona najprije obratiti Ministarstvu.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se osvrće na četiri zaključna razmatranja, i prema njegovim shvaćanjima, veliki broj policijskih službenika koji ne ispunjavaju uvjete, odnosno nemaju odgovarajući čin obnašaju razne rukovodne dužnosti. Također, zastupnik primjećuje kako je Nezavisni odbor za izbor i imenovanje tražio od komesara Galića podatke za koje se ispostavlja kako na kraju nisu dostavljeni, a trebali bi biti? Zastupnik svoju konstataciju usmjerava prema novopotvrđenom ministru unutarnjih poslova Davidu Grbavcu.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara zastupniku Bukmiru kako to o čemu on govori nije problem 'od jučer' nego nešto što traje dugi niz godina, ali tijekom 2018.godine i sada u 2019.godini već nekoliko puta bilo natječaja i to obično ne ide željenom dinamikom, ali gospodin Martinović se nada da će se u sljedećih nekoliko godina doći do toga da se uistinu imenuju oni koji zadovoljavaju sve te uvjete koji su potrebni i traženi te da se ne mora koristiti neka druga procedura. Iako je ovo Izvješće pisano u lipnju, telefonski prije sjednice su razgovarali i ono što je traženo je već tu, dodaje Martinović.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatio Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1230 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^