Poziv na 12. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Sjednice Skupštine6.12.2019. 0:00:00

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 12. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 13. prosinca 2019. godine, s početkom rada u 1100 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

D n e v n i r e d:

 1. Pregledaj... Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Izbor i imenovanje:
  1. Pregledaj... Prijedlog Odluke o imenovanju ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,
  2. Svečana prisega,
  3. Pregledaj... Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,
  4. Pregledaj... Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun,
  5. Pregledaj... Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje,
 4. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ( skraćeni postupak),
 5. Pregledaj... Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),
 6. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak),
 7. Pregledaj... Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 8. Pregledaj... Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2030. godine,
 9. Pregledaj... Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru ,
 10. Pregledaj... Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i dopunjenog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu i
 11. Pregledaj... Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^