Izvod iz zapisnika s 10. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica4.11.2019. 0:00:00

10. sjednica Skupštine održana je 30.8.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1000 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Prije samog početka zasjedanja, zastupnici su na poziv predsjednika Skupštine odali počast nedavno preminulom zastupniku Zdravku Bešliću. Predsjednik Jelčić se biranim riječima osvrnuo na njegov lik i djelo podsjetivši nazočne s kolikom predanošću i žarom je zastupnik Bešlić obavljao povjerene mu dužnosti i obnašao funkcije, kako stranačke i zastupničke tako i sve ostale s kojima se susretao tijekom svog političkog djelovanja. Nakon toga, Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 10. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Darko Kvesić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Zdravko Boras - ministar unutarnjih poslova, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 6 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika s 9.sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke,
4..Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak),
5.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak),
6.Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

1. Usvajanje zapisnika s 9.sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Zvonko Jurišić se osvrće na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine iznoseći primjedbu na greške koje su se dogodile prilikom pisanja u 4. točki Dnevnog reda 'Izvješće o Izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine'. Riječ je o pogrešno napisanom iznosu ostvarenog suficita, naime ministar je prilikom izlaganja naveo broj - iznos koji nije ispravno napisan iako je u zagradi slovima jasno naznačeno o kojem se broju radi. Također, zastupnik Jurišić u svom izlaganju upućuje i na dijelove u zapisniku gdje su neispravno navedeni brojevi. Potrebno je ispraviti zareze, staviti točke, odnosno nadodati nule, konstatira zastupnik Jurišić. Predsjednik Skupštine daje na glasovanje zapisnik na glasovanje s primjedbama i prijedlozima koje je predložio zastupnik Jurišić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić Postavlja prvo pitanje vezano za poduzimanje mjera protiv zagađenja okoliša, točnije izvora Crnašnica u kojem su nalazi po navodima pokazali prisutnost bakterija, osvrće se i na stanje i zaštitu svih rijeka na području ŽZH. Drugo pitanje se odnosi na dom 'Marija naša nada' kojem nedostaju novčana sredstva za normalno djelovanje, a od velike je važnosti za područje Grada Širokog Brijega ali i drugih općina s područja ŽZH i šire, te podsjeća na dopis koji je njezina stranka uputila ministarstvu na koji su dobili odgovor kako će se po tom pitanju održati sastanak. Zastupnica želi znati je li taj sastanak održan? Zastupnica ističe važnost tog doma kao i socijalni dio koji je mogućim gašenjem ove ustanove ugrožen. Treći upit postavlja ministru gospodarstva ili financija: postoji li mogućnost da se ukine porez na tvrtke koje tek počinju poslovanje u ŽZH (barem za prve tri godine poslovanja)? Predsjednik Jelčić napominje kako će zastupnica moći dobiti odgovor tek na sljedećoj sjednici zbog opravdane izočnosti ministra i predsjednika Vlade.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara na upit zastupnice o 'Domu Marija naša nada' istaknuvši kako je spomenuti sastanak održan i kako su nazočili predstavnici Vlade ŽZH i Grada Širokog Brijega oko slikovito rečeno 'požarnih' mjera za razdoblje od tri mjeseca u kojem bi se tražilo neko trajno rješenje za tu ustanovu. Podsjetio je zastupnicu na činjenicu kako ZZO mjesečno izdvaja 6. 000, 00 KM za tu instituciju, i ne smije se zaboraviti da ZZO refundira porodiljne naknade za uposlenike Doma. Ministarstvo obrazovanja također izdvaja sredstva okvirno u istom iznosu za potrebe tog doma. Podsjetio je još jednom kako Županija Zapadnohercegovačka nije osnivač tog Doma (osnivači su Grad Široki Brijeg, druga Međunarodno kumstvo djeteta HB i udruga 'Mir i dobro Italija' i Klub roditelja Nada Široki Brijeg), ali da će nastojati izdvajati sredstva dok se ne iznađe trajno rješenje za funkcioniranje navedene ustanove.

Zastupnik Dobroslav Bukmir izražava nadu da će se do kraja mandata ovog saziva Skupštine dug koji se odnosi na doprinose, odnosno obveze prema mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, a koji se tiče korisnika Proračuna ŽZH, znatno smanjiti.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na odgovor na pitanje koje je postavio, a tiče se ukupnog duga, odnosno točnog iznosa duga u 2018. godini. Naime, u odgovoru nije naveden točan iznos duga za sudske presude, ali to se vidi kroz izvršenje Proračuna koje je ministar financija na prošloj sjednici detaljno obrazložio. Zastupnik smatra kako u odgovoru nije trebalo navoditi dug za plaće i naknade već stvarni dug, ali sveukupno gledano zadovoljan je pristiglim odgovorom. Zastupnik nazočne podsjeća na sjednicu koja je održana u svibnju ove godine i tijekom koje je razmatrana točka 'Nacrt Zakon o pravima razvojačenih branitelja', odnosno Odluka koja se tiče predmetnog Zakona, a koju je usvojila Skupština ŽZH gdje se vodila žustra rasprava. Zastupnik Jurišić je citirao ministra branitelja Begića, i naveo sve zakone, povelje i deklaracije koje taj zakon krši, te dodao da su predstavnici braniteljskih udruga zastupnicima u Skupštini ŽZH uputili dopis kojim i oni sami to ponovno potvrđuju te traže da se takav Zakon ne usvoji. Također, u svom govoru, zastupnik se dotakao Hrvatskog narodnog sabora, odnosno zastupnika iz ove Županije koji su digli ruku za taj Zakon. Zastupnik Jurišić se pita jesu li pobrojane institucije i naša Županija, odnosno resorno ministarstvo radili u dogovoru i imali jedinstven stav po pitanju Zakona o pravima razvojačenih branitelja? Zastupnik Jurišić se također osvrnuo na dio manifestacije obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti u Viru kod Posušja, odnosno naplaćivanje ulaznica koje po njegovom mišljenju nije bilo primjereno. Naime, zastupnik nema pritužbu da se ulaznice naplaćuju za dodatni program koji se izvodi u sklopu obilježavanja jer ne žele svi sudionici sudjelovati na tim manifestacijama. Po njegovom mišljenju, Dan domovinske zahvalnosti je svečanost koja kao javni događaj ovog karaktera treba biti besplatna. Na ovakav način šalje se loša poruka koja jednim dijelom narušava ugled Ministarstva branitelja kao supokrovitelja manifestacije. Drugo pitanje zastupnik je uputio ministru zdravstva Tomislavu Pejiću, a riječ je o naplaćivanju participacije zdravstvenim osiguranicima u vrijednosti 10 odnosno 20 KM u Domu zdravlja Posušje kad je riječ o dolasku na preglede kod liječnika - vanjskih suradnika, a u svim drugim Domovima zdravlja u Županiji se taj posjet liječniku ne naplaćuje (za Ljubuški zastupnik ne zna jer nije provjerio). Zastupnik ističe kako je to čista diskriminacija prema građanima Općine Posušje, te jednim dijelom samovolja uprave i direktora Doma zdravlja koju što prije treba ukinuti ili ujednačiti s ostalim Općinama u ŽZH. U svom izlaganju, zastupnik povlači paralelu sa liječnicima u SKB Mostar, odnosno naplaćivanja tih usluga npr. kada je riječ o hematologu ili o liječniku koji obavlja kirurške intervencije za osobe koje nemaju uputnicu ni osiguranje. Plaćanje navedene participacije u DZ Posušje je na godišnjoj razini pozamašan iznos te se zastupnik bavi mišlju da mjerodavnoj instituciji prijavi kako bi se ispitala transparentnost korištenja prikupljenih sredstava. Također, u svom izlaganju zastupnik uspoređuje kako se Proračun ZZO povećao za pozamašan iznos (s 31.000. 000,00 KM na 51.000. 000,00 KM) potpisivanjem kolektivnih ugovora u zdravstvu je došlo do povećanja plaće cca 40 KM za SSS za liječnike nije siguran, naime usluge u DZ su se poboljšale, nije došlo do velikog povećanja broja djelatnika te stoga zastupnik upućuje ministra da ispravi nepravilnosti u DZ Posušje koje se tiču navedenog plaćanja.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić sugerira zastupnicima da ubuduće budu koncizniji i određeniji tijekom svojih obraćanja Skupštini.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara zastupniku Jurišiću na pitanje koje se odnosi na obilježavanje Dana domovinske zahvalnosti u Viru - on nije organizator već je to Udruga veterana Općine Posušje, ali je financijski potpomogao taj događaj, a po načelu supsidijarnosti ministar ne može biti ni nadležan ni odgovoran. Suglasan je sa zastupnikom Jurišićem o neprimjerenosti naplaćivanja ulaznica na spomenutoj manifestaciji. Odgovarajući na upit vezan za Zakon o razvojačenim braniteljima, ministar Begić ističe: "Tu se radi o podijeljenoj nadležnosti (o Europskoj socijalnoj povelji, Europskoj povelji o ljudskim pravima, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, o Ustavu Županije i Ustavu Federacije) te nije bilo u prijedlogu Vlade da se dira u članak 20. kad su u pitanju ostale kategorije branitelja mlađih od 57 godina i to se nije diralo jer se odlučilo nešto raditi po tom pitanju, odnosno da će se stati na stranu branitelja". Ministru nije jasno kako sam ističe, ako se očituje o amandmanima, tko podržava takve amandmane? "Neki 'naši' zastupnici su bili za takve amandmane, a mi kažemo radimo na zaštiti ustavne pozicije ove županije i ne prihvaćamo nametanje ničega - nikakvih financijskih teškoća kad je u pitanju Županija, međutim neki su glasovali kontra", dodaje ministar Begić, i još jednom ukazuje kako to nije županijski propis i ne može ŽZH ovdje na ovoj poziciji odbaciti takav Zakon - može se samo očitovati, a to je i učinjeno. Kad je u pitanju onih devet amandmana - nikada Županija neće kršiti ljudska prava, a Federacija može činiti što god hoće. Kada je u pitanju članak 20. koji kaže da će Županija svojim propisima u skladu sa svojim mogućnostima kako piše u obrazloženju, pomoći branitelje mlađe od 57 godina, uskoro donijeti potpuno novi Zakon o dopunskim pravima branitelja gdje će se sukladno procjeni i analizi omogućiti braniteljima ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara na pitanje zastupnika Jurišića i slučaja navodnog naplaćivanja participacije u DZ Posušje kod, kako je sam zastupnik i rekao, hematologa, kako nitko u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti nema specijalizaciju niti subspecijalizaciju hematologije, a ako se u ovom slučaju pružaju usluge iz sekundarne zdravstvene zaštite ili tercijarne, onda taj dio koji se naplaćuje nije obvezan u smislu da liječnik opće medicine ima potrebu nekoga uputiti hematologu onda ga upućuje u SKB Mostar (s uputnicom i u tom se slučaju ne plaća ni participacija ni bilo što drugo). Ako mu ponudi mogućnost zbog dužeg čekanja koje pacjentu ne ide u prilog, a ako hematolog na ugovor o djelu dolazi u Dom zdravlja - taj dio se naplati 10 KM. Za dobrobit pacjenata je da što prije dođe do hematologa ili na neki specijalistički pregled, ali ne nužno - oni imaju izbor: naručiti se u SKB Mostar na pregled u sekundarnoj ili tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti ili doći u Dom zdravlja puno ranije. Što se tiče ujednačavanja, ministar Pejić ističe kako je već održao jedan sastanak s ravnateljima Domova zdravlja kako bi se upoznao s tematikom neujednačenih kriterija koje pojedini imaju pa će se uskoro i kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti nastojati utjecati na organizaciju Domova zdravlja. Ministar Pejić je u svom izlaganju naglasio kako je potpisan kolektivni ugovor i za liječnike, odnosno stomatologe s područja ŽZH, te kako je došlo do povećanja koeficijenta od 0.1 do 0.6 ovisno o skupinama i kategorijama. Samim time liječnici, odnosno ostalo medicinsko osoblje je dobilo povoljnije uvjete za rad i došlo je velikim dijelom do izjednačavanja s ostalim Županijama s naglaskom na Hercegovačko-Neretvansku Županiju.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Predstavnik Ministarstva gospodarstva Milan Markić pojašnjava kako je ovaj Zakon ispoštovao svu potrebnu proceduru, Skupština ga je usvojila, naložila provođenje javne rasprave koja je održana, usvojila Izvješće o javnoj raspravi i konačno se došlo do Prijedloga Zakona. Markić dodaje kako je kroz prethodno razdoblje bilo dobrih prijedloga i primjedbi na sam Nacrt koje je povjerenstvo uvažilo i ugradilo u ovaj Prijedlog Zakona. Nisu uvažene samo dvije primjedbe: prva se odnosila na strateški planski dokument za razvoj turizma jer su iz Vladinog ureda za EU integracije inzistirali (nije jasno zašto) da se taj glavni strateški dokument zove 'plan', a u članku 4. je jasno naznačeno da je glavni strateški dokument strategija razvoja turizma ŽZH, a ostali dokumenti koji iz te strategije proizlaze su marketing plan, plan razvoja i promicanja turizma, znači plan je nešto niže. Ta strategija je u završnoj fazi i pred samim usvajanjem je, i radi se o samoj terminologiji, a o sadržaju ne. Stoga je naziv 'startegija' ipak zadržan i kao takav će se dalje koristiti. Drugi prijedlog (zastupnice Marije Lovrić koji isto nije prihvaćen) se odnosio na stručnu spremu budućih rukovodećih osoba pojedinih Turističkih zajednica - bitna je visoka stručna sprema, ne nužno turističkog usmjerenja, tri godine rada u struci i aktivno poznavanje jednog stranog jezika iz razloga što vođenje Turističke zajednice nije stvar isključivo struke nego podrazumijeva postojanje marketinških i menadžerskih sposobnosti. koje mogu imati osobe i u drugim strukama. Iz tog razloga napravljen je kompromis pa je radno iskustvo s dosadašnjih pet smanjeno na tri godine. Zakon koji je upravo predstavljen zastupnicima je cjelovit iako je materija do sada bila regulirana Federalnim Zakonom u dva dijela: Zakonom o promicanju turizma i Zakonom o turističkim djelatnostima; Ministarstvo gospodarstva ŽZH je, prema riječima gosp. Milana Markića sve objedinilo u jedan Zakon koji je prema njegovom mišljenju afirmativan te u ime predlagatelja poziva Skupštinu ŽZH da Zakon podrži uz ovih 13 Pravilnika koji proizlaze iz njega i koji su u fazi izrade, što znači da ovaj Zakon može biti u primjeni već od Nove godine i da se počne razvijati jedna izrazito bitna grana gospodarstva - turizam.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4.. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak).

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko je obrazložio Prijedlog Zakona rekavši između ostalog kako su razlozi donošenja izmjena ovog Zakona neke odrednice koje su nedostajale, a odnose se na to tko obnaša funkciju pravobranitelja u Županiji, Općinama, odnosno Gradovima, te mogućnosti određivanja broja zamjenika što se do sad u Zakonu nije moglo iščitati (ministar ističe kako je taj problem potrebno zakonski riješiti a ne podzakonskim aktom). Primijetilo se kako u Zakonu, u slučaju spriječenosti pravobranitelja, ne postoji alternativa, zatim ukoliko dođe do isteka mandata - ima li pravobranitelj tada pravo zastupati ili ne. Ovim izmjenama predviđeno je da se 90 dana prije isteka mandata raspiše natječajna procedura. Ministar Zovko zatim ističe kako će nastojati što manje mijenjati propise i jednim člankom su obuhvaćene riječi (Općina/Grad) kako se ne bi konstantno ponavljala ista riječ. U tom smislu u koliko neka druga općina stekne status grada neće se morati mijenjati Zakon. Člankom 5. se reguliralo i pitanje zamjenika ravnatelja, odnosno brisanje tog termina iz razloga nepostojanja istog. Ministar je naglasio kako su predmetne izmjene i dopune dostavljene svim gradovima i općinama u ŽZH na mišljenje.

Zastupnik Zvonko Jurišić referira se na Zaključak Vlade (članak 1.) u kojem je vidio jednu nomotehničku pogrešku koja se odnosi na riječ 'prijedlog' koja se ponavlja dva puta. Zatim govori o članku 2. kojeg je ministar Zovko predložio, a odnosi se na članak 5.postojećeg Zakona koji je u materijalima s važećim Zakonom odnosno Izmjenama i dopunama Zakona iz 2011. i 2017. dostavljen zastupnicima gdje se u Prijedlogu u članku 5. brišu riječi 'njegove zamjenike' ,naime u temeljnom tekstu Zakona stoje riječi 'njihove zamjenike'. Zastupnik smatra da je potrebno to ispraviti sukladno usvojenom propisu. Zatim članak 20. a) stavak 8. u kojem stoji: 'Kad je gradski/općinski pravobranitelj radi izvanrednih okolnosti spriječen obavljati funkciju pravobranitelja, odlukom Gradskog/Općinskog vijeća, određuje se zamjenik pravobranitelja koji će obavljati funkciju pravobranitelja dok traje ta okolnost'. Zastupnik ističe primjer Općine Posušje u kojoj ne postoji funkcija zamjenika pravobranitelja i pita se, tko će ga zamijeniti ako zbog opravdanih razloga bude spriječen obavljati svoju dužnost? Zastupnikovo je mišljenje kako se ovaj Prijedlog Zakona usredotočio izričito na funkciju županijskog pravobranitelja koji ima jednog ili dva zamjenika, a ne na općinske pravobranitelje. Zastupnik također predlaže da općinsko ili gradsko vijeće predloži barem v.d. pravobranitelja (npr. nekoga od općinskih zaposlenika) tko ima doticaja s materijom prije svega u zaštiti imovinsko pravnih odnosa ŽZH ili općine ili grada ili eventualno da se Županijski pravobranitelj ili njegov zamjenik imenuje za obavljanje tih poslova. Zastupnik Jurišić misli da je to još uvijek nedorečeno i ako je potrebno on će uložiti i amandman, ali ne zna treba li danas završiti s tim jer se radi o skraćenoj proceduri ili će to biti na još jednoj sjednici Skupštine, ali ne bi bilo poželjno da se to dogodi u praksi dodaje, jer bismo mogli ostati bez pravobranitelja. Zastupnik se referira na članak 8. stavak 6. i predlaže da se vrijeme obavljanja poslova pravobranitelja skrati na najduže šest mjeseci nakon isteka mandata i smatra kako je to sasvim dovoljno, kako bi se spriječila bilo kakva zlouporaba, odnosno neprovođenje natječaja kako je to predviđeno Zakonom.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara zastupniku Jurišiću vezano za članak 5. i riječi 'njegovog zamjenika' - to se odnosi na rukovoditelja tijela uprave, na to se i mislilo jer 'njegov zamjenik' u tijelima uprave ne postoji, rukovoditelji tijela uprave imaju samo pomoćnike. Ministar Zovko dodaje kako bi bilo dobro da se zastupnik odluči između dviju maloprije iznesenih primjedbi jer u jednoj traži da se predvidi, a u drugoj da se ne predvidi. Naime, izuzetak u primjeni po mišljenju ministra Zovka bi trebalo biti to imenovanje. Ministar Zovko ističe kako on ne može predvidjeti sve mogućnosti u Zakonu, s druge strane ovo su općinski pravobranitelji i oni odgovaraju za svoju razinu vlasti i po ministrovu mišljenju Gradovi odnosno Općine bi trebali odlučiti hoće li imati zamjenike ili ne, a to im je resorno ministarstvo omogućilo Zakonom.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak)

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak)

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak)

Direktor JU ceste ŽZH Vinko Romić obrazložio je nazočnima kako postoje tri razloga za donošenje izmjena ovog Prijedloga Zakona. Jedni su tehničke naravi, drugi su usklađivanje s Federalnim Zakonom, a treći se odnosi na Odluku Federalne Vlade o proglašenju dionica regionalnih cesta R419 i R420 u magistralnu cestu M17.5 što predstavlja dobru odluku za ŽZH i ima velik značaj, time je između ostalog u sljedećih 50 godina zaokružena priča kategorizacije, barem što se tiče magistralnih cesta. Kad su u pitanju regionalne ceste, o njima odluke kategorizacije donosi Federalna Vlada bez obzira na činjenicu što njima gospodari "JU Ceste ŽZH". Proglašenjem nove magistralne ceste R419 na relaciji Jablanica - Blidinje - Rakitno - Posušje - Grude - Privalj (od kojih su posljednje tri već R 420), znači te dvije dionice su prešle iz regionalne u magistralnu kategoriju odlukom Federalne Vlade što je dobra stvar jer će se dio novca koji se do sad koristio za održavanje tih cesta koristiti za financiranje održavanja dionica kao i velike kilometraže lokalnih cesta koje su u dosta nezadovoljavajućem stanju, u prvom redu se misli na ceste koje su kandidati za prekategorizaciju u regionalne ceste. Romić ističe kako se namjerava zadržati isključivo na članku 2. u kojem je bit spomenutih izmjena i omogućava da se sredstva koja su, uvjetno rečeno, oslobođena prekategorizacijom ovih cesta upotrijebe za spomenute namjene a riječ je o iznosu od oko 1.000.000,00 (milijun maraka).

Zastupnik Zvonko Jurišić obrazlaže zašto ipak neće moći podržati ovaj Prijedlog Zakona iako je, po njegovom mišljenju, afirmativan. Već odavno je podnesen zahtjev za prekategorizaciju cesta koje je spomenuo Vinko Romić čime se uprava za županijske ceste oslobodila obaveza rekonstruiranja tih cesta, a iziskivale su puno sredstava. U Proračunu je po zastupnikovom mišljenju raspoloživih sredstava (iako nije siguran u brojku) za izgradnju/konstrukciju cesta u ŽZH 2.300.000,00 KM pa izražava žaljenje što je u članku 2. navedeno kako se samo 3% od ukupnih sredstava sukladno odluci upravnog odbora, odnosno ravnatelja može iskoristiti za nerazvrstane, odnosno lokalne ceste koje su trenutno i najlošije. Istina, predviđeno je da se može i posebnom odlukom Vlade iskoristiti i više sredstava. Zastupnik se pita, ako već ima tih sredstava, zašto ih ne bi Romić kao direktor JU Ceste ŽZH i upravno vijeće uz suglasnost općinskih načelnika i gradonačelnika iskoristili više (barem 10%) pa da lokalne ceste budu dovedene u zadovoljavajuće stanje, naravno ukoliko ima sredstava u višku.

Zastupnik Ante Pavlović Referira se na članak 2. koji glasi: U članku 12. iza stavaka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 'Ustanova za ceste može izravno izvoditi odnosno financirati izvođenje radova na lokalnim i nerazvrstanim cestama temeljem odluke upravnog vijeća ustanove za ceste do iznosa od 3% od ukupnog iznosa predviđenog godišnjim planom i programom održavanja i zaštite kao i programom rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta, a preko tog iznosa temeljem posebne odluke Vlade'. Zastupnik ističe kako je iz osobnog iskustva upoznat s funkcioniranjem takvog načina financiranja održavanja lokalnih cesta i naglašava kako se u posljednje vrijeme dobro obnavljaju županijske ceste, ali to je razlog što je Uprava dobila svoj posebni račun - podračun. Zastupnik postavlja direktoru JU Ceste ŽZH Romiću pitanje je li ovaj članak koji govori o 3% sredstava u skladu s Ustavom ŽZH?

Direktor JU ceste ŽZH Vinko Romić odgovara zastupnicima kako se iznos od 3% smatra već ustaljenom praksom jer je predviđen za neke sitne radove, neinvesticijske poslove (kosilica, brstilica), i JU Ceste ŽZH se neće pretvarati u neku ustanovu koja će skrbiti o lokalnim cestama u smislu izvođenja radova, rekonstrukcija itd. Za sve veće pothvate potrebna je suglasnost Vlade koja onda odobrava sredstva. Dakle, tu je riječ isključivo o nekim sitnijim radovima, dok se za one veće ipak očekuje odluka Vlade ŽZH. Ravnatelj Romić naglašava kako je osnovana Komisija za kategorizaciju čiji je i on član te se nada kako će u skoro vrijeme ta komisija predložiti Federalnoj Vladi koje su to ceste koje će prijeći u regionalne. U svom izlaganju navodi kako se nada da će se ovaj članak primjenjivati samo u ovoj godini s obzirom kako postoji višak sredstava koji će se sada iskoristiti za lokalne, odnosno nerazvrstane ceste kojima u pravilu gospodare gradovi odnosno općine. Ovo smatra jednim vidom pomoći lokalnoj zajednici u ŽZH ali da to neće prijeći u praksu. Što se tiče ustavnosti, ovaj Zakon je prošao svu proceduru mišljenja (Ured za zakonodavstvo, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija) tako da na to pitanje ne može dati konkretan odgovor jer nije po struci pravnik.

Zastupnica Marija Lovrić referira se na članak 2. u kojem se spominju nerazvrstane ceste kojih po njezinom mišljenju ima jako puno ali nitko se očito ne želi pozabaviti tim problemom. Govori o 'vlastitom primjeru' lokalne ceste na Uzarićima koja još nije završena te se na njoj stvaraju rupe koje mještani cementiraju i to je sve što oni mogu napraviti u ovom slučaju. Zastupnica se pita kako napraviti preraspodjelu između tih cesta kako bi to bilo koordinirano i od lokalne razine, zastupnica također misli kako bi iznos od 3% trebao biti veći.

Direktor JU ceste ŽZH Vinko Romić ističe kako će taj iznos od 3% biti koordiniran i s lokalnom razinom. Romić u svom izlaganju naglašava kako je primjena ovog članka iznimka, a ne pravilo te se nada kako će se on koristiti samo za ovu godinu zbog viška sredstava koji se pojavio prelaskom određene regionalne ceste u magistralnu. Cesta o kojoj zastupnica govori jedna je od kandidata za regionalnu cestu u skoroj budućnosti, a lokalna samouprava je odgovorna za sanaciju spomenutih oštećenja. Prema Romićevim riječima, preuzimanje novonastale magistralne ceste će sigurno trajati jedan određeni prijelazni period.

Ministar gospodarstva Dario Sesar ističe kako je vrlo jasna raspodjela. Zna se tko je nadležan - Županija za regionalne, Federacija za magistralne. Od nove godine bit će još novih regionalnih cesta za koje će biti potrebna sredstva koja će se ulagati za održavanje i ovi novci će biti osigurani za novonastale regionalne ceste (Teskera - Grab, Uzarići - Široki Brijeg). Ministar apelira nekim zastupnicima da poštuju Poslovnik odnosno članke 192., 193. i 194., odnosno da njihova pitanja budu jasna i konkretna. Navodi primjer zastupnika Jurišića koji očito sam i postavlja pitanja i odgovara na njih. Iz tog razloga će odgovor na takva pitanja ministar davati pismeno.

Zastupnik Dobroslav Bukmir referira se na konstataciju ministra Darija Sesara u kojoj, kako zastupnik tvrdi, nisu ispravno navedeni nazivi naselja Teskera - Grab, nego Teskera - Orahovlje i izražava zadovoljstvo jer će ta cesta uskoro biti prekategorizirana u regionalnu te apelira na rekonstrukciju ceste Ljubuški - Vitina - Lipno - Široki Brijeg.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić, Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 2.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić zastupnike podsjeća na Izvješće o javnoj raspravi koje je dostupno u materijalima, te dodaje, kako je, uzevši u obzir sve sugestije i komentare došla do zaključka kako ovaj Zakon ne bi trebao biti Zakon o izmjenama i dopunama već postojećeg Zakona, nego da bi trebalo donijeti potpuno novi. Apelira Skupštini, ukoliko zastupnici nemaju ništa protiv, da se da 'zeleno svjetlo' izradi novog Zakona, a postojeći stavi izvan procedure.

Zastupnik Dobroslav Bukmir kaže kako je Izvješće pročitao i stekao dojam da se sve svodi manje - više na to kome će pripasti pravo na odluku o izboru udžbenika. Zastupnik je suglasan s ministricom oko pitanja izrade potpuno novog Zakona. Također se pita, ne bi li bilo jednostavnije ravnati se po hrvatskom planu i programu kao i pri odabiru nakladnika? Zastupnik hvali osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda te pita ministricu tko je do sada odlučivao o izboru nakladnika i po kojem se Zakonu to do sada radilo?

Zastupnica Marija Lovrić podsjeća nazočne kako je sudjelovala u javnoj raspravi vezanoj za ovu točku dnevnog reda i ministrici Mikulić čestita na održavanju javne rasprave. Također se zalaže za izradu novog Zakona i afirmativno se osvrće na činjenicu da će u ŽZH udžbenici od ove školske godine biti besplatni za učenike od prvog do petog razreda te apelira da se to proširi na cjelokupno osnovnoškolsko obrazovanje. Zastupnicu zanima je li točan podatak da je prošle školske godine jedino udžbenik iz glazbene kulture bio besplatan?

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić odgovara zastupniku Bukmiru da su, kad je u pitanju rad povjerenstva, struka, odnosno stručni aktivi oni koji mogu dati preporuku pri izboru udžbenika. S obzirom da se s prošlim Zakonom dogodilo što se dogodilo, ističe ministrica Mikulić, u kratkom vremenskom razdoblju je bila primorana imenovati povjerenstvo sastavljeno od učitelja razredne nastave svake škole s područja ŽZH, nastavnika engleskog i nastavnika njemačkog jezika. To povjerenstvo je donijelo odluku pri izboru udžbenika, a ministrica je potpisala sporazum s tri nakladnika koji trenutno škole snabdijevaju udžbenicima, a obvezuje ih rokom isporuke od sedam dana. Što se tiče informacije kako su prošle školske godine jedino udžbenici glazbenog bili besplatni - prema riječima ministrice Mikulić to je čista neistina. Ministrica ističe da početak nastave 9.9.2019. nije odgoda nego početak kako je i predviđeno Pravilnikom. Ministrica je naglasila kako je na web stranici popis radnih materijala koje je potrebno imati uz naglasak kako je Vlada ŽZH osigurala udžbenike.

Zastupnik Zvonko Jurišić naglašava kako je pročitao sve radne materijale nazočnima komentirajući istup 'gospođe Babić iz Alfe' koja je sudjelovala u javnoj raspravi i koja je u svojoj diskusiji rekla ministrici kako joj je žao jer je na određen način odgovorna jer Zakon nije usvojen? Zastupnik se vraća u bližu povijest pa kaže kako je najprije izišao predsjednik Kluba zastupnik Leko i predložio izmjenu Dnevnog reda i održavanje javne rasprave pa je i zastupnik Jurišić izišao s namjerom 'da sve to predloži' i onda se pita, vezano za dotičnu Babić koja ga nije uopće kontaktirala, je li ona utjecala na Klub HDZ-a ili Klub naroda pa da izjavi kako joj je žao što nije usvojen taj Zakon. Zastupnik zatim citira dio iz zapisnika s javne rasprave u kojem između ostalog stoji kako je ministrica Mikulić izjavila da se udžbenici mogu koristiti tri godine i kako odgovornost za nenabavljanje udžbenika za sljedeću školsku godinu snose isključivo zastupnici u Skupštini ŽZH koji su blokirali izmjene važećeg Zakona, kao i pojedini nakladnici. Zastupnik zatim ministrici naglašava kako je Proračun za 2019. usvojen na vrijeme te su u Proračunu osigurana sredstva za kupovinu udžbenika, a u svom današnjem izlaganju ministrica je rekla kako je provela proceduru po starom Zakonu, pa zastupnik postavlja pitanje kako mogu zastupnici biti krivi ukoliko djeca udžbenike ne dobiju na vrijeme. Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić sugerira da bude kratak, jasan i koncizan pri postavljanju pitanja ili pri eventualnom komentiranju, na što zastupnik Jurišić odgovara da je ministrica iznašla način za rješavanje odnosno izbor nakladnika za kupovinu udžbenika, stoga nije bilo potrebno optuživati zastupnike jer oni uistinu nisu bili krivi za to. Zastupnici su zatim pozvani na glasovanje o Zaključku kojim se zadužuje resorno ministarstvo da povuče iz procedure Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te pokrene proceduru donošenja novog Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u ŽZH. Zaključak je usvojen jednoglasno.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1200 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^