Izvod iz zapisnika s 9. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica9.10.2019. 0:00:00

9. sjednica Skupštine održana je 27.6.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1100 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 9. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Željko Dragićević, Zdravko Bešlić, Ivo Sesar.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica prosvjete, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Zdravko Boras - ministar unutarnjih poslova, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Dario Sesar - ministar gospodarstva.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 8 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je dnevni red, a predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a BiH Ivan Leko predlaže da točka 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj ( hitan postupak) ide u redovnoj proceduri i da se organizira javna rasprava. Zastupnik Zvonko Jurišić se afirmativno osvrnuo na sugestiju zastupnika Ivana Leke o stavljanju točke 3. u redovnu, odnosno i njegov prijedlog je da se ide u tom smijeru. Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe kako je i Klub zastupnika HDZ-a 1990. suglasan s time da točka 3. ide u redovnu proceduru. Tijekom glasovanja je konstatirano kako je Dnevni red s prethodno predloženom izmjenom usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine ŽZH,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
4.Izvješće o Izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine,
5.Izvješće o održanoj Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke,
6.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,
7.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog povjerenstva.

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine ŽZH

Zastupnik Zvonko Jurišić ima primjedbu na dio zapisnika s prethodne sjednice, točnije na riječi: "gdje su Općinski i Županijski sud poništili pravomoćnu sudsku presudu iz 2017. godine". Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić je dao zapisnik na glasovanje uz konstataciju da se primjedba zastupnika Jurišića uvaži i da se posluša stenogram s prethodne sjednice.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić postavlja upit ministrici Ružici Mikulić, a odnosi se na stavku iz Proračuna vezanu za besplatne udžbenike do 5. razreda te ju zanima kada će se to konkretizirati.

Ministrica prosvjete Ružica Mikulić ističe kako će škole biti pravovremeno obaviještene kao i roditelji o besplatnim udžbenicima i načinu na koji će se to realizirati.

Zastupnik Dobroslav Bukmir podsjeća ministre i predsjednika Vlade o Zahtjevu zastupnice Lovrić o ukidanju onih već spominjanih 5% vezano za kupnju prve nekretnine. Bilo je riječi o tome kako će ići u redovnu proceduru, referira se na Posavsku Županiju koja je to već usvojila za parove do 40 godina. Zastupnik Bukmir navodi i poštu u Vitini koja je važna za zapadni dio Ljubuškog (oko 40% teritorija) ističući navodne mogućnosti njezna ukidanja o kojem se odnedavno u javnosti govori. Podsjeća na važnost tog poštanskog ureda pogotovo za stariju populaciju tog dijela Grada Ljubuškog koja podmiruje režije upravo tu, a ako se ta pošta zatvori, a već je došlo do toga da se primjerice pošiljke tipa paketa preuzimaju samo u Ljubuškom i da je radno vrijeme znatno skraćeno, gdje će ti stariji ljudi koji gravitiraju Vitini to moći u budućnosti obavljati?

Zastupnik Zvonko Jurišić ima primjedbu na priopćenje za javnost s 8.sjednice Skupštine, točnije na dio: 'Redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke – osma zaredom, održana je u srijedu 29. svibnja 2019. godine u Širokom Brijegu. Predsjednik Kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine g. Ivan Leko je u ime Kluba tražio da se dvije točke skinu s dnevnog reda, što su zastupnici u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke jednoglasno podržali'. On osobno je bio suzdržan, a u priopćenju stoji kako su zastupnici jednoglasno usvojili Dnevni red. Zastupnik podsjeća Ministarstvo financija kako im je uputio 'pismeno' pismo na koje još nije dobio odgovor, te pita ministricu Mikulić ima li pomaka po pitanju pregovaranja oko novih kolektivnih ugovora, obzirom da postojeći ističu krajem kolovoza ili početkom rujna ove godine? Zastupnik se osvrće i na tužbe koje se odnose na nepoštivanje kolektivnog ugovora, a istih je, po njegovom mišljenju, najviše u školstvu gdje ima najviše zaposlenih.

Ministrica prosvjete Ružica Mikulić podsjeća na dinamiku pregovaranja oko novih kolektivnih ugovora gdje se kao Vlada trude sa sindikatima ostvariti zadovoljavajuću suradnju. Dinamika isplate sredstava po pitanju tužbi u školstvu na koje upozorava zastupnik Jurišić, koliko ministrica ima saznanja je uistinu na zavidnoj razini te se nada da u budućnosti tužbi neće biti obzirom na dobru komunikaciju koju kao Vlada imaju sa sindikatima.

Zastupnik Zvonko Jurišić je zadovoljan odgovorom ministrice Mikulić i podsjeća kako je iz mnogih dokumenata, u prvom redu Proračuna i Revizorskog izvješća vidljiv iznos tužbi te konstatira kako su ti novci mogli biti isoplaćeni za druge stvari koje bi unaprijedile rad ove Županije, primjerice malo i srednje posuzetništvo.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Izjašnjavanje odbora:

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje većinom glasova je prihvatio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Ministrica prosvjete Ružica Mikulić ističe kako su razlozi za donošenje ovog Zakona između ostalog tehničke prirode te osnivanje Zavoda za odgoj i obrazovanje kao i najvažnija stavka ovog Zakona - nabavka udžbenika sredstvima osiguranim Proračunom. Ministrica se referira na članak 5. spomenutog Zakona kojeg zastupnici imaju na raspolaganju u materijalima, a odnosi se na ingerenciju ministra obrazovanja pri odabiru udžbenika s važećim udžbeničkim standardom.

Zastupnica Marija Lovrić ističe važnost ovog Zakona te konstatira kako mišljenje njenih stranačkih tijela, kao i njeno osobno, kako nije dobro da sam resorni ministar donosi odluku o tome koji će se udžbenici koristiti jer se time u potpunosti isključuje struka, te da bi bilo dobro oformiti stručno vijeće koje bi o tome donosilo odluke, a trebalo bi biti u sastavu: resorni ministar, predstavnik Zavoda za odgoj i obrazovanje te struka. Zastupnica Lovrić se osvrće i na (ne)kvalitetu uveza udžbenika koje koriste djeca jer nisu adekvatni za uporabu.

Ministrica prosvjete Ružica Mikulić odgovara kako već nekoliko godina u odabiru školskih udžbenika sudjeluju isključivo stručni aktivi, a ministar/ministrica u ovom slučaju bira najpovoljnijeg ponuditelja.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako u Programima rada Skupštine i Vlade nije pronašao ovaj Zakon i pita se zašto se ovako bitni Zakoni, barem po njegovom mišljenu, donose ad hoc. U više navrata ističe kako je potrebno održati širu javnu raspravu s predstavnicima roditelja, sindikata i svih zainteresiranih za ovu jako bitnu problematiku. Postavlja pitanje tko određuje udžbenički standard jer po njegovom mišljenju, to nije razvidno iz ovog Zakona, napominjući kako nije siguran što točno piše u temeljnom tekstu zakona. Ovaj Zakon iziskuje velike materijalne troškove i potrebno ga je jasnije i decidnije razraditi, dodaje zastupnik Jurišić. Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić odgovara zastupniku Jurišiću kako je pohvalno da donosimo Zakone koje i nismo stavili u Plan i program i koji je po njegovim (Jurišićevim) riječima čak bio i pretenciozno postavljen.

Zastupnik Dobroslav Bukmir misli da je dobro održati javnu raspravu koja će sigurno iznjedriti pozitivne rezultate.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako po njezinom saznanju, u svim ostalim Županijama postoji više ljudi koji donose odluke pri odabiru udžbenika. Postavlja pitanje ministrici Mikulić je li potrebno da u Zakonu stoji da se osiguravaju besplatni udžbenici za djecu do 5. razreda.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je predložio nazočnima, u okviru treće točke dnevnog reda, glasovati o usvajanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Prijedlog

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Protiv: Mirko Jelić, Darko Kvesić, Zvonko Jurišić.

Suzdržani: Marija Lovrić, Dobroslav Bukmir.

Ukupno: Za: 15 protiv: 3 suzdržani: 2.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je predložio nazočnima, u okviru 3. točke Dnevnog reda glasovati o usvajanju Zaključka o zaduživanju resornog Ministarstva obrazovanja o provedbi Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u ŽZH.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Prijedlog

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Izvješće o Izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Izvješće o Izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Izvješće o Izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako je temeljem ovog istog izviješća potpisao i dva odgovora - zastupnicima Bukmiru i Jurišiću. Ministar Kraljević je nazočne detaljno upoznao s materijalom koji je na vrijeme dostavljen, a nalazi se na četrdesetak stranica s, između ostalog, pregledom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u 2018. - tabelarni prikaz. Ostvaren je suficit već treću godinu zaredom a riječ je o 3.002.779 KM (tri milijuna dvije tisuće sedamsto sedamdeset i devet) zbog čega ministar izražava zadovoljstvo pa nije potrebno ni pitati gdje odlaze ta sredstva s obzirom na ogromne dugove i akumulirani deficit iz prošlosti Županije. Proračun ŽZH se izvršavao sukladno zakonskim propisima kojim se regulira predmetna materija. Ministar je u svom izlaganju detaljno obrazložio sve stavke: prihode, rashode, suficit te konstatirao kako sa svojim suradnikom šefom računovodstva gosp. Gavranom stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Zastupnik Zvonko Jurišić se obraća s upitom koji se odnosi na prvu stranicu Financijskog izvješća, odnosno na kraj tabele gdje piše prosječan broj zaposlenih na temelju radnih sati pa u zagradi piše cijeli broj 2240 (dvije tisuće dvjesto četrdeset) u 2018. u usporedbi s 2017. godinom 2169 (dvije tisuće sto šezdeset devet) zaposelnih. Zastupnik ističe kako je zbunjen i čudi se kako ostali nisu zbunjeni, barem kolege iz odbora, s obzirom kako je riječ o prvoj stranici. U Revizorskom izviješću za 2017. godinu je naveden broj zaposlenika u Županiji 2394 (dvije tisuće tristo devedeset četiri), u Proračunu ŽZH za 2017. godinu piše da je broj zaposlenika 2368 (dvije tisuće tristo šezdeset osam), a zastupniku se čini u Proračunu koji još nije bio dovršen za 2018. godinu koji je usvojen i objavljen u NN br. 23 od 28.12. 2018. godine, da broj zaposlenika u 2018. godini iznosi 2398 (dvije tisuće tristo devedeset osam), a za 2019. da je predviđen broj zaposlenih 2401 (dvije tisuće četiristo jedan). Zastupnik izražava želju da mu netko pojasni je li ovdje riječ o tiskarskoj omašci ili je to taj broj. To je dvojba o kojoj on, ako kaže da bi glasovao za ovo Izviješće, onaj tu, zanima ga, tamo na jednoj od stranica, čini mu se 13 od onih 64, ministre usluge zdravstvene zaštite: 3. 574. 000,00 KM (tri milijuna petsto sedamdeset četiri tisuće), te usluge su bile u 2017. 1.499. 000,00 KM (milijun četiristo devedeset devet tisuća) od kojih je izvanbolničko liječenje 754. 000,00 KM (sedamsto pedeset četiri tisuće) a bolničke usluge 744. 000,00 (sedamsto četrdeset četiri tisuće), a ovdje samo piše usluge zdravstvene zaštite 3. 574.454,00 KM (tri milijuna petsto sedamdeset četiri tisuće i četiristo pedeset četiri) i na toj istoj stranici imamo stambeni i zajednički poslovi 1. 587.973,00 KM (milijun petsto osamdeset sedam tisuća i devetsto sedamdeset tri), a u 2017. nemamo na toj poziciji bilo kakvih utrošaka. U dijelu gdje doprinosi poslodavca i ostali doprinosi za ovu godinu imamo 5. 051.000,00 KM (pet milijuna pedeset jednu tisuću), a za prošlu godinu smo imali 5. 080.000, 00 KM (pet milijuna osamdeset tisuća), bez obzira što su, ovaj, bile veće plaće i naknade koje su negdje na razini 47. 000.000, 00. (četrdeset sedam milijuna), znači veće su u odnosu na prošlu godinu, a ovi doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su manji za ovih 30. 000,00 KM (trideset tisuća)." Sad se zastupnik Jurišić pita je li to taj iznos ili postoji nekakva greška. Referira se na izlaganje ministra Kraljevića i njegovu riječ o suficitu, pa spominje 21. stranicu od 64. gdje piše da je višak prihoda nad rashodima 6. 900.000,00 KM (šest milijuna devetsto tisuća) u 2018., u 2017.da je bio 6. 830.000,00 KM (šest milijuna osamsto trideset tisuća). Zastupnik također spominje jedinstveni račun Riznice gdje je navedeno nekoliko računa odnosno podračuna u okviru računa Riznice, naknada za vode, elementarne nepogode itd, ima ih četiri pet ističe Jurišić, i podsjeća na primjedbu Ureda za reviziju iz 2017. godine, sredstvima koja su bila namijenjena kao prihodi naknada za šume od 1. 028.000,00 KM (milijun dvadeset osam tisuća) gdje je jedan dio iskorišten za tu namjenu, a jedan dio je ušao u Proračun za tekuću potrošnju, a riječ je o nekih 920.000,00 - 930.000,00 KM (devetsto dvadeset, devetsto trideset tisuća), dodaje Jurišić i nastavlja kako ne vidi naveden poseban račun za naknade za šume. Zastupnik također spominje ministra gospodarstva, te ministru pravosuđa govori da se uspavao jer je obećao kako će predložiti Zakon o namještenicima u prvoj polovini 2019. godine pa mu zastupnik sugerira da se aktivira u tom dijelu.

Šef računovodstva Riznice Ministarstva financija ŽZH Ivica Gavran odgovara zastupniku Jurišiću kako je sami dokument izvješća rađen sukladno pozitivnim pravnim propisima, odnosno Pravilniku o financijskom izvještavanju FBiH i sadrži sve bitne elemente, prihode, rashode, tekuće zalihe, stanje obaveza i dodatne priloge koji pomažu transparentnost samog dokumenta. Što se tiče broja zaposlenih on je iščitan iz konsolidiranih financijskih rezultata koji se rade na temelju radnih sati, odnosno, stavlja se broj zaposlenih u određenom kolektivu na osnovu broja radnih sati koji je uvijek manji nego stvarni broj zaposlenih. Ima puno zaposlenih koji rade na pola radnog vremena i onih koji rade na određeno. Broj od 2169 je na dan 31.12.2018. zadnja isplata plaće na temelju broja radnih sati sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji. Što se tiče doprinosa poslodavca, oni jesu veći u odnosu na prošlu godinu jer se radi na tome da se sustignu stari doprinosi pa se posegnulo za uplatom beneficiranog radnog staža za djelatnike MUP-a iste godine, te se teretio taj konto u znatno većem iznosu nego je bilo potrebno za redovne zaposlenike i to su bili stari doprinosi za beneficirani radni staž koji nisu bili uknjiženi, pa se to sada moralo uraditi u tekućoj godini za zaostalo razdoblje od 2001. do 2014. ističe Gavran. Vezano za podračun za šume, to je, po Gavranovu mišljenju tehničke naravi. Postoji Odluka Vlade o otvaranju podračuna i u nekoliko se navrata pokušalo a banka je poslala dopis o nemogućnosti otvaranja podračuna za šume zbog neuplaćenih doprinosa pa MFIN već godinu dana pokušava animirati Poreznu upravu da svojim jednim aktom da naredbu banci da otvori podračun jer se banka poziva na neke svoje pravilnike i Zakone. Vezano za suficit, Gavran dodaje kako je Zakonski propisan obrazac koji se predaje uz završni račun. Od suficita se odbijaju nabavke od stalnih sredstava i otplate dugova i to je zakonski gip obrazac koji je dio seta zakonskih financijskih izvještaja koji se predaju uz završni račun. Riječ je o tome koliko je suficit prije nabavke stalnih sredstava ili prije otplate duga te koliki je krajnji suficit.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević izražava zadovoljstvo aktivnošću zastupnika Jurišića koji se očito potpuno unosi u tematiku i problematiku, te mu odgovara kako je Dokument okvirnog Proračuna (DOP), usvojen prije nekoliko dana na Vladi i proslijeđen Skupštini.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Protiv: Mirko Jelić, Darko Kvesić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 2 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Izvješće o održanoj Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Izvješće o održanoj Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke

Pomoćnik pri Ministarstvu gospodarstva Milan Markić ukratko je obrazložio Izvješće o održanoj Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke te je upoznao nazočne o kontinuitetu donošenja Nacrta Zakona, pa do ovog izviješća koje se odnosi na javnu raspravu. Gosp. Markić ističe kako je poziv za javnu raspravu upućen svim zainteresiranim subjektima, a i putem web stranice je bio dostupan svim zainteresiranim građanima. Nada se kako će Prijedlog Zakona uskoro biti na Dnevnom redu sjednice Vlade ŽZH pa zatim i Skupštine te kako će primjena propisa krenuti s početkom 2020. godine.

Zastupnica Marija Lovrić naopominje važnost kriterija odabira stručne spreme budućih rukovoditelja institucija vezanih za turizam pri ŽZH.

Pomoćnik pri Ministarstvu gospodarstva Milan Markić odgovara kako svaka osoba s visokom stručnom spremom i tri godine radnog iskustva u struci može biti rukovoditelj neke od budućih institucija ŽZH vezanih za turizam.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe, iako je gosp. Markić u svom izlaganju naglasio kako je poziv za javnu raspravu bio dostupan svima, izražava nezadovoljstvo nezainteresiranošću institucija po pitanju ove tematike koja je bitna za razvoj ŽZH. Pohvaljuje rad Povjerenstva pri Ministrastvu gopsodarstva koje je izradilo predmetni Zakon.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako će uputiti Amandman ako se ne ispoštuje potrebna struka po ovom pitanju.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je kratko obrazložio kako je pristigao zahtjev iz HRS-a da se zarotira članstvo zastupnika Kvesića i Jelića u povjerenstvima - odborima što je odobreno, ističe predsjednik Jelčić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog povjerenstva

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je kratko obrazložio kako je pristigao zahtjev iz HRS-a da se zarotira članstvo zastupnika Kvesića i Jelića u povjerenstvima - odborima što je odobreno, ističe predsjednik Jelčić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^