Izvod iz zapisnika s 8. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica15.7.2019. 0:00:00

8. sjednica Skupštine održana je 29.5.2019. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 8. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći zastupnici: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni slijedeći zastupnici: Milan Ševo, Tomislav Mandić, Darko Kvesić, Zdravko Bešlić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 19 izočno: 0 opravdano izočno: 4.

Sjednici Skupštine nazočni su slijedeći ministri: Zdenko Ćosić - Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - Ministar gospodarstva, Zdravko Boras - Ministar unutarnjih poslova, Mladen Begić - Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni slijedeći ministri: Toni Kraljević - Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica prosvjete, Miroslav Ramljak - Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 6 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je dnevni red. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a BiH, Ivan Leko je u ime Kluba predložio da se dvije točke (Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu i Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje) skinu s dnevnog reda, što su zastupnici u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke podržali uz jedan glas suzdržan (Zvonko Jurišić). Zastupnik Zvonko Jurišić se izjasnio kako nije suglasan da se na takav način skidaju točke dnevnog reda, a predsjednik Jelčić mu odgovara kako je Kolegij Skupštine donio o odluku o skidanju točki dnevnog reda, a predsjednik Kluba HDZ-a BiH, g. Ivan Leko je ispred Kluba to predložio. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi,
3.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,
4.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu,
5.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobranitelja za 2018. godinu,
6.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,
7.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnik Zvonko Jurišić Izražava nezadovoljstvo prethodim zapisnicima u kojima, po njegovom mišljenju nije dobio dovoljno prostora, iako se javljao za riječ. Konstatira kako se pojedinim govornicima u zapisnicima prethodnih sjednica posvetilo više prostora nego njemu (neovisno o krucijalnosti tematike o kojoj je bilo riječi) ističući što bi se po njegovom mišljenju trebalo, a što ne, nalaziti u zapisniku sjednica, to nije njegov posao, ali svakako skreće pozornost osobama koje su zadužene za praćenje tijeka sjednica kako se to u buduće više ne bi događalo.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić Ističe kako zastupnik Jurišić nije zakinut ni za što po pitanju zapisnika jer je sve snimljeno i dostupno. Napominje zastupniku kako je, podsjećajući ga na maloprije rečeno, riječ o skraćenom izviješću tijeka sjednica te naglašava kako se kompletan tonski zapis nalazi na web stranici Skupštine.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 1 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako je pripremila dvije inicijative, u jednoj je potaknuta upitnošću socijalnih prilika u ŽZH, te misli kako bi bilo dobro prilagoditi neke stavke Proračuna u socijalnim kategorijama iz kojih bi se te inicijative, ukoliko se objelodane, mogle financirati. Prva se odnosi na rješavanje statusa roditelja-njegovatelja (cerebralna paraliza i sl.) koji moraju neprestano biti uza svoje dijete i osoba koje brinu u teško bolesnima koji su potpuno ovisni o pomoći drugih. Zastupnica zna da takav Zakon još nije donesen na razini Federacije, te se referira na Zakon o turizmu u čijem slučaju je ŽZH sama donijela svoj Zakon, i predlaže da se i u ovom slučaju učini slično. Druga inicijativa je dodjela naknade za majke četvero i više djece. Zastupnica Lovrić nazočne podsjeća na demografske prilike u BiH; broj djece u osnovnim i srednjim školama se smanjuje što je sigurno jednim dijelom uvjetovano i iseljavanjem stanovnika, a s druge strane evidentno je da se broj novorođene djece smanjuje što rezultira viškom obrazovne radne snage u školskim ustanovama. Postavlja se pitanje uvođenja pronatalitetne politike počevši od naknade za majke s četvero i više djece uz suradnju ZZO, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva financija. Zastupnica je zatim predala Inicijative predsjedniku Jelčiću.

Zastupnik Zvonko Jurišić postavlja pitanje ministru MUP-a ŽZH Zdravku Borasu koje se odnosi na navodne medijske napise koji govore o tom resoru. Zastupnik želi da mu ministar odgovori usmeno na taj upit uz želju da se toj temi (stanje u MUPU ŽZH) posveti posebna sjednica nekad u budućnosti. Zastupnik Jurišić smatra da je 'uzdrman kredibilitet' funkcije ministra MUP-a i pita je li bilo činovanja od 2015.godine do danas (promicanja određenih ljudi na više položaje u tom resoru), tipa inspektora ili višeg samostalnog inspektora i ako je u rujnu 2015. se razbolio i umro predsjednik komisije i poslje je podignuta tužba na ta imenovanja i ta činovanja. Zastupnik se pita što se potom pitanju poduzelo i zabrinjava ga jedna stvar - ako je ministar znao i ako je utvrđeno u sudskoj presudi da je netko lažirao potpis ili potpisao preminulog čovjeka, a ništa se nije poduzelo od strane unutarnje kontrole; znači da nitko nije snosio odgovornost.

Ministar unutarnjih poslova Zdravko Boras odgovara zastupniku kako nije u potpunosti razumio njegovu konstataciju i da bi bilo korisno da zastupnik precizira svoj upit, a MUP će odgovoriti i usmeno i pismeno. Ministar Boras se referira na vrijeme u kojem je zastupnik Jurišić bio predsjednik Vlade ŽZH; na Zakon o MUP-u i Zakon o policijskim službenicima u kojima su jasno propisane nadležnosti ministra i komesara. Ministarstvo je ustrojeno na sljedeći način, dodaje Boras - Uprava policije (četiri uprave: Grad Ljubuški, Grad Široki Brijeg, Općina Posušje i Općina Grude) kojom rukovodi komesar, a što se tiče spomenute presude, ministar Boras potiče zastupnika Jurišića da u svom upitu decidirano navede pismeno a MUP će odgovoriti; presuda se odnosi na komesara policije odnosno na Upravu policije, a koliko je ministar informiran, komesaru je naloženo ponoviti proceduru promicanja. Što se tiče odgovornosti, o tom slučaju je Tužiteljstvo ŽZH informirano na vrijeme (i ono vodi taj postupak) kao i svi sudionici procesa. Ministar osobno ne može suditi jer je to isključivo na tužiteljstvu, i nema razloga da MUP išta krije, a ovaj slučaj nije nimalo narušio sigurnosno stanje u ŽZH tvrdi ministar Boras te nastavlja kako pred zakonom i institucijama svi moraju biti isti, te da će također pismeno detaljnije odgovoriti.

Zastupnik Zvonko Jurišić je zadovoljan odgovorom ministra Borasa, te dodaje kako otprilike zna koje su nadležnosti ministarstva, ali komesar kao takav se ne spominje nigdje. Iz tog razloga je maloprije pitao zašto je ministar svu odgovornost preuzeo na sebe te da pred sobom ima pravomoćnu presudu - ako je netko promaknut temeljem falsificiranog potpisa, je li u MUP-u pokrenuta ikakva procedura u smislu snošenja sankcija po tom pitanju. Svoj upit će precizirati pismeno ističući kako je goruće pitanje tko je se lažno potpisao (ili tko je lažirao potpis)?

Ministar unutarnjih poslova Zdravko Boras odgovara zastupniku Jurišiću: „Za vašu informaciju, znači, promicanje policijskih službenika 2015. godine… članovi povjerenstva koji su tada sudjelovali u promaknuću su posljednje dvije godine umirovljenici. Što se tiče neke stegovne odgovornosti ona se protiv njih ne može voditi jer oni više nisu zaposlenici MUP-a. Tužiteljstvo je sa svime time od samog početka upoznato i to je u njihovoj ingerenciji."

Zastupnik Mirko Jelić svoj upit usmjerava na Vladu ŽZH ili, kako sam kaže, ministarstvo kojeg bi se ta tematika trebala ticati. Riječ je o problematici financiranja ustanove 'Marija, naša nada' u Širokom Brijegu. Zastupnik se pita je li Vlada ŽZH spremna u cijelosti preuzeti na sebe novčanu potporu ovoj ustanovi?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara zastupniku Mirku Jeliću kako Vlada ŽZH neće preuzeti na sebe obvezu financiranja Doma 'Marija naša nada' i dodaje kako je upoznat s činjenicom aktualne problematike upravljanja te ustanove odnosno suosnivača. Ćosić izjavljuje kako tu Vlada ŽZH ne može ništa pomoći (odnosno ne želi se uplitati u politiku unutarnjeg vodstva), i podsjeća kako su se članovi uprave Doma 'Marija naša nada' prije dvije godine obraćali za dodatnu potporu, što je Vlada i osigurala, a potpisali su i Ugovor sa ZZO na temelju kojeg godišnje dobivaju 75 000,00 KM. Također Ministarstvo obrazovanja ima redovitu godišnju tranšu prema toj ustanovi te za sad, Vlada ŽZH i dalje ispunjava svoju redovitu obavezu, zaključuje predsjednik Vlade.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Tajnik Skupštine Julijana Šimović nazočnima je obrazložila kako se radi o izvješću iz prošlog saziva Skupštine. Taksativno je navedeno što se točno radilo, koliko je usvojeno odluka, zaključaka, prijedloga zakona, izmjena i dopuna i nacrta. Ovo izvješće sadrži i izvješća stalnih radnih tijela Skupštine.

Zastupnik Dobroslav Bukmir konstatira kako mediji po njegovom mišljenju slabo prate rad Skupštine. Predsjednik Ivan Jelčić odgovara kako su mediji pravovremeno obaviješteni prije održavanja svake sjednice, osim ukoliko se problemi tehničke prirode nisu ispriječili.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata uz jedan glas suzdržan je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić ističe kako je Izvješće o radu temeljeno na radu županijskih tijela, uprave i ministarstava. Najznačajnije aktivnosti Vlade ŽZH u 2018. su bile usmjerene ostvarivanju određenih gospodarskih i ekonomskih ciljeva. Predsjednik Ćosić nazočne podsjeća kako je sadržaj Izvješća dostupan u materijalima i kako ga nema potrebe sada iščitavati te tako nepotrebno oduzimati vrijeme.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobranitelja za 2018. godinu

Mate Lončar županijski pravobranitelj, nazočne je upoznao sa sadržajem Izvješća o radu Županijskog pravobraniteljstva. Istaknuo je, po njegovom mišljenju bitne stavke kao što su predmeti za koje je evidentno kako im se broj povećava iz godine u godinu, zatim parnični postupci koji se odnose na zaštitu imovinskih interesa Županije. Pravobranitelj Lončar je između ostalog napomenuo kako se radilo u skladu sa zakonom te kako se pružala pravna pomoć drugim tijelima tko god ju je tražio od Županijskog pravobraniteljstva. (Napomena: stenogramom je u potpunosti potkrijepljeno izlaganje županijskog pravobranitelja Mate Lončara i dostupno na službenoj stranici Skupštine ŽZH stoga se ne navodi detaljno u izvodu iz zapisnika.)

Zastupnik Dobroslav Bukmir se referirao na stavku iz Izviješća Županijskog pravobranitelja, u kojoj je riječ o propustu određenog suca zbog kojeg bi ŽZH trebala platiti veći novčani iznos. Zastupnik se pita zašto taj iznos ne bi platio on (sudac), a ne ŽZH ukoliko se dokaže da je to njegov propust?

Mate Lončar županijski pravobranitelj, odgovara zastupniku Bukmiru: "Ako ŽZH isplati taj novac onda ima pravo na regresne tužbe i na osnovu toga tražiti krivca koji bi snosio odgovornost. Dakle, prije isplate se ne može tražiti. Ako Tužiteljstvo tu nešto napravi, postoji mogućnost da se 'anuliramo'. Što se tiče potraživanja, to su uglavnom doprinosi za MIO koji će se sigurno platiti."

Zastupnica Marija Lovrić pita koji je razlog povećanja broja neriješenih predmeta i na koji se način može utjecati kako bi se to ubrzalo?

Mate Lončar županijski pravobranitelj, odgovara zastupnici Lovrić kako je riječ o predmetima ovršnih postupaka, primjerice ako se sada krene protiv neke osobe, a ne zna se tko je i što je, provjerava se preko MUP-a, pa se zatim preko Porezne radi prijava kako bi se saznalo radi li. Ukoliko se ispostavi da radi, onda nije problem provesti ovrhu - problem je ako netko nema nikakvh prihoda. U tom slučaju se ne može predmet arhivirati, ide se na pokretnine i tu se uglavnom nikada ništa ne proda.

Zastupnik Zvonko Jurišić pohvaljuje koncizno izlaganje Izvješća Županijskog pravobranitelja koji je sve taksativno naveo. Zastupnik potiče ministra pravosuđa i uprave Kristijana Zovka pomoći pravobranitelju u još učinkovitijem radu Pravobraniteljstva ŽZH. Refrira se na riječi pravobranitelja o kadrovskim i prostornim problemima koji bi se morali sanirati ukoliko se želi osigurati kvalitetan rad Županijskog pravobraniteljstva. Zastupnik apelira svim ministrima raditi na tome kako bi institucija pravobranitelja ubuduće imala 'što manje posla' u smislu parničnih postupaka u vrijednosti 880 000, 00 KM gdje su izgubljene 352 000,00 dobiveno 518 000,00 znači doprinosi za MIO u ovom slučaju iznose 112 000, 00. "Kako ću ja, kao netko tko uplaćuje doprinose za MIO djelatnicima, djelovati na ovo kad netko iz državnih institucija mora tužiti svoje poslodavce jer mu nisu uplaćivani doprinosi čime se evidentno krši zakon" pita se zastupnik Jurišić?

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić se referira na maloprije izrečene sugestije prema Vladi ŽZH u smislu poboljšana rada Županijskog pravobraniteljstva, te dodaje kako Vlada i ta institucija imaju jako dobar odnos, a radit će se i na kadrovskom pojačanju.

Mate Lončar županijski pravobranitelj se zahvalio Vladi ŽZH na povećaju plaća u toj instituciji kao i na novim prostorijama u kojima odnedavno rade.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobranitelja za 2018. godinu

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Tajnik Skupštine Julijana Šimović ističe kako je predlagatelj ovog dokumenta Kolegij Skupštine te kako je poznato kako se Program rada Skupštine zasniva na Planu i programu rada Vlade, naravno, sukladno Poslovniku Skupštine predlagatelj zakona može biti i svaki zastupnik (po članku 108. koji decidirano kaže tko ima pravo na inicijativu podnošenja zakona), ali u pravilu, predlagatelj je Vlada, odnosno resorna ministarstva. U Planu i programu je 'napravljena' normativna djelatnost gdje je po nadležnosti svakog ministarstva u skladu s Planom i programom rada Vlade napisano tko su nositelji odnosno koja su vremenska ograničenja za usvajanje tih propisa. Analitičko - informativna djelatnost je također jdna od sastavnih dijelova Plana i programa rada Skupštine gdje su taksativno navedene sve nadležnosti koje se tiču Županije.

Zastupnica Marija Lovrić pohvaljuje predsjednika Skupštine Ivana Jelčića zbog, u usporedbi s prošlim mandatom, većeg broja sjednica. Apelira zastupnicima na aktivno uključenje po pitanju rješavanja problema zbrinjavanja otpada na odlagalištu Uborak čiji se kapacitet iz dana u dan smanjuje što iziskuje razmišljanje o traženju i izboru novog lokaliteta.

Zastupnik Zvonko Jurišić konstatira kako Skupština ne bi trebala biti formalistička nego praktična ukazujući na vrijeme usvajanja Programa rada Skupštine, o čemu između ostalog govori i sam Poslovnik Skupštine. Referira se na prošlu godinu i tadašnji Program rada, odnosno nejgovo donošenje i usvajanje koje je bilo nekoliko tjedana ranije u odnosu na ovu godinu. Zastupnik smatra kako bi zastupnicima u Skupštini trebalo osigurati prijenosna računala kako bi mogli imati uvid u materijale jer je trenutno stanje, po njegovom mišljenu, otežavajuće jer se radi o zastarijeloj tehonologiji. Smatra kako bi Skupština trebala osigurati barem 25 000, 00 KM za nova prijenosna računala zastupnicima.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupniku Jurišiću kako su prijenosna računala (takva kakva jesu trenutno) dana na raspolaganje zastupnicima i tko je htio mogao si je osigurati jedan. Laptopi su trenutno dovoljni da bi se njima zastupnici mogli poslužiti za rad na sjednicama ističe predsjednik Jelčić i referira se na termine usvajanja programa rada Skupštine o kojim je govorio zastupnik dodajući kako je u vrijeme dok je on (Zvonko Jurišić) bio predsjednik Vlade ŽZH Program rada bio usvajan: 2007. 27. lipnja, 2008. 10. lipnja, a 2010. 31. srpnja.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata je usvojio s jednim glasom suzdržanim Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Odbor za obazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 1 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić u svom detaljnom obrazloženju ističe kako primjedbe koje se odnose na poslovničke rokove svakako treba vezati za Program rada Vlade koji kasni, pa onda implicira i kašnjenje Programa rada Skupštine te iz tog razloga predsjednik Ćosić ističe spremnost preuzimanja dijela te odgovornosti kao predsjednik Vlade, tim više jer je prošle godine obećao da će to zakašnjenje biti minimalno, ali uzevši u obzir sve preduvjete koji nisu ispunjeni ipak se moralo doći do prolongiranja. Svakako ovo vrijeme nije bačeno u vjetar, u međuvremenu se radilo, ističe Ćosić i dodaje kako je Program rada Vlade sačinjen temeljem osnovnih dokumenata, prije svega Strategije razvoja Županije, Akcijskog plana i DOP-a i Reformske agende za BiH. Predsjednik je zatim iznio i strateške ciljeve koje Vlada planira implementirati u sljedećoj godini, a temelje se na spomenutoj strategiji razvoja ŽZH, naveo je i prioritete Vlade u skoroj budućnosti.

Zastupnik Zvonko Jurišić prateći rad Vade i predsjednika Zdenka Ćosića za kojeg kaže kako nije formalist nego osoba od 'biti' - zastupniku je upravo zato bilo drago kad je odgovorio na pitanje hoće li Vlada išta poduzeti po pitanju financiranja neke ustanove. Program rada Vlade smatra vrlo optimističnim, ali je njegova realnost upitna te navodi određene stavke na koje ima primjedbe. Zastupnik se također referira na vremensko razdoblje usvajanja ovakve vrste dokumenta i ističe kako će ipak podići ruku za usvajanje ovog Programa rada.

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točci dnevnog reda:

Za: Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Mirko Jelić, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Ivan Jelčić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1245 sati.

Zapisnik sačinio:

Nikola Bebek

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^